logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 25
21 denni
Max. 647
Prům. 450.1

Nyní si čte web : 68 uživ.

1. SDS

* Ideová konference SDS – móda nebo nutnost?

Vydáno dne 06. 03. 2013 (3481 přečtení)

Jak jsme již oznámili v sekci "novinky", rozhodl Celostátní výbor SDS o svolání vnitrostranické Ideové konference SDS v dubnu tohoto roku. (Došlo k tomu na zasedání CV 9. 2. 2013). Blíže se k tomuto tématu vyjadřuje následující příspěvěk člena CV SDS, Jiřího Málka. (admin)

Je zvykem velkých, dominantních i menších až úplně malých politických stran a hnutí se čas od času zamyslet nad tím, kam jdou, odkud kráčí a co by rádi sdělili svým stávajícím příznivcům a hlavně těm, o které hodlají usilovat v blízké budoucnosti. Tato setkání mají různý název, probíhají v honosných sálech i v poměrech skromných  a nazývají se různě. Převažuje ale označení – ideová konference. Ten samý záměr má i Strana demokratického socialismu. Chce se v první polovině dubna sejít v Praze v širším plénu na takové ideové konferenci. Účast členů strany bez ohledu na jejich aktuální zařazení ve „stranické hierarchii“  či v zapojení do dalších politicko společenských aktivit, je podmínkou hledání odpovědi sobě i potenciálním příznivcům, co je a co chce být toto politické uskupení.  

Na platformě širší, otevřené diskuse se ukazuje potřebné posoudit uplynulý politický a organizační život SDS v letech „krize“ (2008 –2012). Ukázat případná pozitiva a kritické momenty, popř. selhání. Načrtnout východiska obsahová, organizační a i personální pro další existenci politického subjektu SDS. Jsou mnohé otázky, které sice byly správně položeny, ale u kterých není vůbec snadné se dobrat odpovědi. A pak je řada otázek, které se v politickém prostoru vznáší, ale u kterých se nikomu do odpovědí nechce. Není cílem tohoto článku, který je spíš prvním upozorněním na tuto akci, zde jmenovat všechna témata, jež by měla a mohla zaznít, ani analyzovat minulost, či současnost a predikovat budoucnost.
To by mělo být obsahem onoho setkání. Ale určitě by se měly hledat odpovědi na takové otázky jako je na příklad:
1. další smysluplnost politického subjektu SDS jako národní politické strany, vč takových otázek jako je vztah strana a okolí, 2. chceme nové členy?, zajímáme někoho?, chceme se kamarádit s každým?, jsme postkomunisté nebo se považujeme za „novou“ moderní levice?, atd.
3. SDS jako součást evropské radikální levice,
4. SDS jako součást české levice a jak to vidíme ve vztahu ke KSČM, ČSSD, SPOZ, občanským iniciativám. A zajímáme je vůbec a pokud ano, tak co si o nás myslí a jak si představují další politickou koexistenci?
A mnoho dalších témat, které by měli již v období předcházejícím konferenci členové i sympatizanti nastolit.

Nejen obsah je důležitý. Forma této konference by měla předurčovat možnost otevřené diskuse.  Úvodní teze jako základ pro následující diskusi a hledání příp. obecnějších závěrů a východisek, to by mohlo fungovat. Tyto teze mají právo přednést všichni, kdo jsou přesvědčeni, že cítí potřebu k formulování obecnějších hodnocení a koncepcí SDS. Tato koncepce nepředpokládá žádné „úvodní“vystoupení jménem žádného stranického orgánu, či funkce. Moderování jednání bude pouze technickou záležitostí nebude se jakkoliv dotýkat obsahu přednášených názorů.
Samozřejmě, že to vyžaduje na druhé straně disciplínu od všech účastníků a vzájemnou úctu. Ta by se měla projevovat i v tom, že bude vytvořen maximální prostor pro výměnu názorů.S úvodními tezemi mohou vystoupit jak jednotlivci tak i představitelé názorových (regionálních apod.) proudů v rámci strany. Jejich maximální časový rozsah by měl být dán časovou kapacitou. Proto je důležité, aby se zájemci o vystoupení s úvodními tezemi zaregistrovali prostřednictvím e-mailu předem. Zájemci o vystoupení s úvodními tezemi mohou své vystoupení doplnit písemným materiálem zaslaným předem (popř. i elektronicky) nebo předloženým v tištěné formě na konferenci. I další účastníci, popř. ti, kteří se z různých důvodů  IK neúčastní budou moci předložit svoji koncepci, či analýzy, hodnocení nebo návrhy písemně, aniž by to předpokládalo jakákoliv úvodní vystoupení. Tyto příspěvky budou samozřejmě považovány za plnohodnotné příspěvky konference.

Diskuse by měla být druhým důležitým sloupem podpírajícím smysluplnost onoho stranického setkání. V ní je limitujícím faktorem celkový vymezený čas pro diskusi, a proto je disciplína účastníků tak důležitá.
Organizační pokyny dá dohromady celostátní výbor a bude o nich informovat na webu. Bude nutné, aby se účastníci ideové konference se zaregistrovali předem prostřednictvím e-mailu, aby bylo možno stanovit racionální časový harmonogram a připravit schůzový prostor. Je jistě i ke zvážení, zda tuto konferenci  považovat za čistě „vnitrostranickou“ akcí, či se určitým způsobem otevřít pro další mimostranické účastníky.
Bylo by hezké, pokud by konference dospěla k nějakým společným závěrům. Není jejím cílem za každou cenu cosi „porodit“. I to, že nebylo možno formulovat obecně akceptovatelná společná doporučení může být jeden za závěrů.  Ale spíše by mělo vše směřovat k tomu, aby určitý konsensus byl dosažen a většinově byla dohodnuta sdělení jak dovnitř strany tak navenek, příznivcům i odpůrcům.Účastníci konference na jejím začátku by měli zmocnit některé ze svých řad k formulaci případných závěrů, doporučení apod.
Tento text je prvním upozorněním na připravovanou ideovou konferenci. Je teď na členech SDS, i  čtenářích tohoto článku, popř. na všech ostatních, kteří by se chtěli k tématu vyjádřit, aby to udělali. Pokud nebude forma ideové konference odmítnuta a to doufám, že se nestane, pak společně přemýšlejme, co by měla a mohla přinést. Co by se mělo kolektivně posoudit a k čemu bychom měli směřovat.

Organizační pokyny vydá celostátní výbor včetně včasné informace o datu, času a místu konání.

Jiří Málek[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.