logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 354.7

Nyní si čte web : 57 uživ.

1. SDS

* Je česká levice srozumitelná?

Vydáno dne 12. 04. 2013 (3451 přečtení)

Příspěvek k ideové konferenci

U příležitosti ideové konference SDS je třeba si tuto otázku položit. V České republice představují levici, alespoň to o sobě tvrdí, čtyři politické strany. K levicovým názorům se dále hlásí značné množství občanských iniciativ a sdružení, které spojuje odpor k sociálním excesům vlády pravice. Jejich iniciativy a aktivity jsou velmi rozdílné, idejemi a vizemi se většinou nezabývají. Obecně je známo, že k názorovému sjednocování na levici a ke společnému postupu je zatím daleko.
Aby se pohled zjednodušil, zaměřím se na levicové politické strany. Dvě parlamentní a dvě neparlamentní.
Historicky spočívá levicové hnutí v názorech na idejích a vizích z doby K.Marxe a později. Pro všechny naše politické strany je společnou ideou, neboli základní myšlenkou, vývoj moderní lidské společnosti ve, sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.
A to i v případě, že se tomuto přiznání vyhýbají.
Od dob K.Marxe a B.Engelse se později tato idea stala vizí společnosti žijící v socialismu.
Dvacet čtyři let po pravicovém převratu a rozpadu socialistického společenství, je v nějaké podobě tato idea obsažena v programových preambulích všech čtyř stran. Liší se jen formou, jak tohoto cíle, který je ve skutečnosti zatím jen vizí, dosáhnout.
Levicově zaměřený občan, alespoň částečně pamatující marxismus-leninismus, má po pádu „reálného“socialismu zafixovanou zkušenost, že dnes a ani v blízké budoucnosti, společnost takového cíle nedosáhne. Pro ostatní,pokud nejsou přímo „antikomunisté“, jsou dnešní životní problémy tak zatěžující, že se složitými výklady společenského vývoje zatím nezabývají.Nebo v ně prostě  nevěří. „Proletariát“ pomarxovského období dnes neexistuje, dělnická třída v Česku je nedefinovatelná, podmínky se zcela změnily. Pokud se bude vývoj ve společnosti dále pohybovat tak jako dosud, zhoršováním životních podmínek většiny, nelze vyloučit, že se tyto atributy hnutí začnou opět formovat.
Pro současnost je důležité, aby právě formulace idejí a vizí, kterými levicové strany prezentují své politické postoje, byly srozumitelné a životaschopné.
Nabízejí se  dvě otázky.

1)Jsou formulace, kterými strany představují  ideu a vizi socialismu  srozumitelné? Toto je jejich současná podoba.
Varianta I.
Socialismus je pro nás nutný cíl - společnost, ve které se stane svobodný rozvoj jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech. Společnost jejíž rozvoj bude určován zájmy celého společenství a ne slepou honbou za ziskem a snahou o zhodnocení kapitálu....(Manifest SDS)
Varianta II.
Socialismus je společnost prosperující, sociálně spravedlivá, demokratická, politicky a hospodářsky pluralitní, zaměřená na využívání schopností všech a jejich spoluúčasti na řízení a správě. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha takových forem společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivů zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Tento socialismus je založen na respektování a využívání zákonitostí tržní ekonomiky v souladu se zájmy většiny společnosti, na využití moderní vědy, informatiky, techniky a začlenění do vzájemně výhodných a demokraticky probíhajících procesů integrace a spolupráce v Evropě a ve světě... (Naše strana - Komunistická strana Čech a Moravy)
Varianta III.
Sociální demokracie má své duchovní kořeny... v evropském socialismu a v národních i mezinárodních zkušenostech dělnického hnutí a jeho stran. Úsilí o svobodný rozvoj každého člověka spojujeme s všestranným rozvojem Humanitní demokracie... Koncepce demokratického sociálního státu je rozhodující součástí politiky ČSSD. Jejím cílem je vytvořit svobodnou, prosperující, solidární a sociálně spravedlivou společnost... (Hodnoty,cíle a principy ČSSD)
Varianta IV.
Strana usiluje, s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod, o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti: cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxistický světový názor. Strana vychází v nových podmínkách z poznání společenského vývoje a jeho zákonitostí, ze zkušeností komunistického a levicového hnutí v evropských a dalších zemích a ze zkušeností domácích. Hledá a uskutečňuje nové politické aktivity, nezbytné pro dosažení programového cíle...

Z mého pohledu je jednodušší, nepokoušet se vykládat, jak bude socialismus vypadat. V této představě nemůže být socialismus ani programovým cílem. Není to verneovka, lze jen předpokládat. Společnost, které Marx říkal sdružení je za horizontem.V jeho i dnešní době.
Snaha představit naše snažení v představě, jak bude taková společnost vypadat, až se nám jí (náš cíl) podaří vytvořit, až porazíme kapitalizmus, až se .. připomíná  náboženskou věrouku. Používat takovéto formulace... V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha takových forem společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivů zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Tento socialismus..., je fantazírování.
Štěpánova KSČ se sice přihlásila k... cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxistický světový názor, to je ovšem použitelné pro skalní příznivce, kteří tuto stranu tvoří a těmto formulacím rozumí. Ale i Štěpán si nedovolí vzpomenout na marxismus-leninismus. Všichni jsme socialisté.
Sociální demokracie se hlásí k evropskému socialismu, k humanitní demokracii, opomíjí, že Bernstein nepopřel ideu, či vizi socialismu, ale cestu k němu. A hlavní představitel humanitní demokracie T.G.M. v Hovorech... říká ... můj socialismus je humanita...přeji si aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci...humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li toto socialismus, tož dobrá.
Ale to se nijak neliší od podstaty společnosti budoucnosti- sdružení, protože i ta dnešní je od představy T.G.M. hodně vzdálená. Jen ČSSD se této představě vyhýbá. Pro staré sociální demokraty byla představa takové společnosti lidí „rájem“ budoucnosti, tehdy víra v lepší život v budoucnosti pomáhala.Ta dnes chybí, po společenském otřesu,je nahrazena jinými hodnotami.
Nejen socialismus, ale i další ideje je třeba formulovat jednoduše a pro současného člověka, hledajícího spojence, srozumitelně.
„Nerozpracovávejme“ ideje a vize, použijme původní jasné definice, ale spíš se zaměřme na to jakou cestou půjdeme, abychom se svým představám alespoň trochu dokázali přiblížit. Tím, že se nám podaří je prosadit.
A to je další otázka.


2. Máme programovou ideu a vize pro nejbližší budoucnost a víme jak je naplnit?
To je podle mne úkol pro jednání Ideové konference.Na principech demokratického socialismu stanovit, jak radikalizovat formy a činnosti SDS, v podmínkách útoků pravice na životní jistoty občanů České republiky. Jak přispět k názorovému sjednocování radikální levice a jak zastupovat tyto názory SDS v EL.

Vít Stanislav , SDS Praha, duben 2013
[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vít Stanislav | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.