logo SDS
Dnešní datum: 27. 03. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 33
Prům. 16.1
21 denni
Max. 525
Prům. 417.8

Nyní si čte web : 18 uživ.

Stanoviska SDS

* Anketa pro delegáty Ideové konference SDS

Vydáno dne 13. 04. 2013 (5619 přečtení)

Delegáti Ideové konference SDS dne 13. dubna 2013 dostali mimo jiné k anonymnímu vyplnění anketu s 35 otázkami, na něž mohli dát jednu z pěti možných odpovědí od úplného souhlasu po naprostý nesouhlas. Výsledek ankety je důležitý především pro vedení SDS, ale považujeme za správné informovat o výsledcích této ankety i veřejnost.

Při zpracování odpovědí byl úplný souhlas s jednotlivým postojem či tezí oceněn 10 body, naprostý nesouhlas -10 body. Pro čtenáře uvádíme níže seznam všech otázek (tezí, postojů) v pořadí od nejvyššího souhlasu k naprostému odmítnutí.

Za každou otázkou uvádíme v závorce i průměrnou hodnotu odpovědi a za lomítkem pro statistické labužníky i směrodatnou odchylku, která charakterizuje stupeň ideové jednoty delegátů konference.

 1. Orientace SDS na hledání systémové změny v rámci celoevropské struktury je správná. (9.2/1.9)
 2. Orientace SDS na podporu spolupráce širší levice je dlouhodobě správná.(8.8/4.1)
 3. Není důležité, aby SDS realizovala sama své programové priority, ale aby jejich realizaci dokázala prosadit i jinak.(7.9/2.4)
 4. „Osvobození společnosti“ je bez hlubší systémové změny nemožné.(7/2.8)
 5. Národní, evropské a světové sociální fórum je třeba aktivně podporovat.(7/4)
 6. SDS by se měla zaměřit na společenské skupiny, dosud ignorující KSČM – mládež a inteligenci.(6.4/4.2)
 7. Systémová změna není možná nebo trvale udržitelná v rámci jednotlivého národního státu.(5.8/5.3)
 8. Hlavním protivníkem radikální levice je kapitál.(5.8/4.7)
 9. S ohledem na globalizaci lze očekávat relativní snižování životní úrovně v Evropě.(5.6/4.1)
 10. SDS má usilovat o vytvoření volebního bloku bez dominance jakékoliv jedné politické strany.(5.6/4.8)
 11. SDS může být vážným partnerem pro KSČM či ČSSD pouze v případě vyšších vlastních volebních preferencí.(5/5)
 12. ČSSD se po volbách v roce 2014 pokusí opět vytvořit středově orientovanou vládu.(5/3.5)
 13. SDS by se měla pokusit přesvědčit KSČM o potřebě vytvoření kandidátky jiného typu.(4.7/5.8)
 14. Koncepce přímé demokracie pro další společenský vývoj je klíčová, i když primárně nezasahuje výrobní sféru.(3.9/5.1)
 15. SDS by měla aktivněji navazovat na myšlenky Pražského jara 1968.(3.9/4.3)
 16. Dělnické hnutí v Evropě sice zaniklo, ale mohou ho nahradit zesilující občanská hnutí.(3.7/4.6)
 17. SDS bude společností vnímána jako důležitá pouze v případě, že bude usilovat o politické zastoupení v PSP.(3.5/4.8)
 18. Hlavním protivníkem radikální levice jsou monopoly všeho druhu.(3.5/5.4)
 19. SDS by měla prosazovat znárodňování a aktivní podporu družstevnictví.(3.5/5.6)
 20. Dělnické hnutí v Evropě zaniklo, protože se zásadně transformovala ekonomika.(2.7/5.1)
 21. SDS by měla podporovat kandidátku KSČM a usilovat o získání aktivní společenské podpory pro ni.(2.7/5.1)
 22. Dělnické hnutí v Evropě zaniklo, protože se výroba globalizací přesunula z jádra do periferie.(2.5/4.7)
 23. SDS by měla prosazovat koncepci „lidově demokratické revoluce“.(2.5/5)
 24. Stávající parlamentní strany včetně KSČM jsou propojeny se systémem a nejsou schopny obrody.(1.4/4.6)
 25. Existuje nebezpečí fašizace Evropy po jejím rozpadu na národní státy.(1/5.3)
 26. SDS má usilovat o samostatné politické zastoupení v PSP ČR.(0.8/4.7)
 27. SDS je společností vnímána jenom jako vnější frakce KSČM.(0.6/6)
 28. Systémová změna v Evropě je nepravděpodobná, protože se vytratilo dělnické hnutí.(0.4/5.3)
 29. Systémovou změnu nemůže provést parlamentní strana.(-0.3/4.4)
 30. Přímou demokracii nemá smysl podporovat, pokud média ovládá kapitál.(-0.9/6.7)
 31. Rozevírání ekonomických nůžek je vlastností kapitalismu – proto bude Evropa relativně dále bohatnout.(-1.9/5.1)
 32. Rozklad EU zpět na národní státy je neodvratný.(-1.9/5.5)
 33. Hrozí bezprostřední fašizace EU.(-3/4)
 34. Radikálně levicově smýšlející lidé jsou zcela uspokojení politickou nabídkou KSČM, popř. ČSSD.(-3.6/5.2)
 35. SDS by se měla rozpustit a její členové vstoupit do KSČM, i když tam formálně neexistují názorové proudy.(-7.5/4.3)

Pro zajímavost zopakujme čtyři otázky, kde bylo dosaženo největší názorové shody (tj. kde je nejmenší rozptyl v názorech respondentů):

 1. Orientace SDS na hledání systémové změny v rámci celoevropské struktury je správná.
 2. Není důležité, aby SDS realizovala sama své programové priority, ale aby jejich realizaci dokázala prosadit i jinak.
 3. „Osvobození společnosti“ je bez hlubší systémové změny nemožné.
 4. ČSSD se po volbách v roce 2014 pokusí opět vytvořit středově orientovanou vládu.

Výsledek ankety o nás něco nepochybně vypovídá. Hodnocení je na čtenářovi.

Praha, 13. 4. 2013[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1633 (1633 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1226 (1226 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1137 (1137 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
818 (818 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1416 (1416 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1083 (1083 hl.)
Prohnilý humanismus !!
823 (823 hl.)

Celkem hlasovalo: 8136


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.