logo SDS
Dnešní datum: 28. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 16.7
21 denni
Max. 604
Prům. 352

Nyní si čte web : 68 uživ.

Okolní události naąima očima

* Situace levice na Ukrajině je složitá

Vydáno dne 09. 12. 2014 (3042 přečtení)

Rozhovor Haló novin s místopředsedou Strany demokratického socialismu Lubomírem Ledlem

V uplynulých dnech jste se vrátil z cesty na Ukrajinu. Kde jste byl a kdo akci organizoval?


Šlo o delegaci strany Evropské levice (EL), které se kromě mě zúčastnili ještě soudruzi a kolegové z Německa, Španělska, Lucemburska, Maďarska a Bulharska. Vzhledem k tomu, že ani v rámci členských a pozorovatelských stran Evropské levice není na téma Ukrajina stejný názor a probíhají často bouřlivé diskuse, rozhodla se EL vyslat takovou delegaci, která by na místě nasbírala co možná nejvíce informací, kontaktů a zkušeností.


S kým jste se na Ukrajině setkali?

Bohužel, nebo možná bohudík, nám časový pres neumožňoval vytáhnout paty z hlavního města Kyjeva. Šlo tak prakticky o dvouapůldenní maraton setkání s představiteli a aktivisty jak politických stran, tak přípravných výborů nově vznikajících odborů, organizací na obranu základních práv lidí v regionech, s lidmi, kteří se tváří v tvář rodící se humanitární katastrofě na východě země snaží organizovat pomoc jejím obětem. Setkali jsme se také s levicovými intelektuály z řad studentů i vysokoškolských profesorů, novináři apod.

Popište tedy, v jaké situaci se nachází ukrajinská levice.

Situace je velice komplikovaná. Lidí, hlásících se k levici nebo snažících se něco zorganizovat, je poskrovnu, většina témat, která byla před rokem široce diskutována, zejména odpor proti oligarchům, boj s korupcí, ale i celá řada sociálních a demokratických požadavků, jež tehdy zaznívala, je buď zapomenuta, nebo zcela překryta všudypřítomným bezpodmínečným vlastenčením, nebo spíše nacionalismem. A kdokoli se pokusí tato témata znovu připomenout, je hned překřičen, v horším případě napadán, že překrucuje historii a odvádí pozornost od toho hlavního – Sláva Ukrajině!. Navíc ultrapravicové síly, zejména Pravý sektor, které ve volbách příliš neuspěly, si vynucují reálný vliv jinými prostředky a dávají nepokrytě najevo, že volby jsou sice krásná věc, ale když na to přijde, ony mají bataliony, organizované a (ke všemu) odhodlané členy a aktivisty, což je velmi diplomaticky řečeno.

V poslední době musí však levicoví aktivisté stále častěji čelit i fyzickým útokům. To je také jedním z důvodů, proč nezmiňuji žádná jména těch, kteří se s námi setkali. Už tak slabou levici oslabuje i nedůvěra, kterou si vysloužila komunistická strana zřejmě příliš otevřenou podporou bývalého prezidenta Janukovyče. Naštěstí si většina levicově uvažujících lidí uvědomuje, že bez komunistů to nepůjde, předpokládá spolupráci a pečlivě sleduje vývoj a diskuse v KS Ukrajiny.

Co víte o soudním procesu s Komunistickou stranou Ukrajiny?

Soudruzi z KS Ukrajiny nás informovali, že proces, jehož cílem měl být soudní zákaz činnosti komunistické strany, je v tuto chvíli pozastaven, soudkyně prý po přerušení projednávání sama odstoupila (snad něco málo profesionální cti?) a v tuto chvíli se čeká, jaký postup soud určí. Myslím, že tak, jak už to u politických a politicky motivovaných procesů bývá, nyní jejich iniciátoři určitě nezvažují v první řadě otázky právní, ale hlavně propagandistické a politické »zisky a ztráty«, a soud potom udělá to, co mu bude doporučeno.


Pokud jsem to správně pochopil, tak soudruzi v komunistické straně teď také velice rozsáhle bouřlivě diskutují, jak dál v této situaci. A umíme si asi představit, pod jakým tlakem se tyto diskuse vedou.

Ostatně hlavní úkol, jenž byl zadán - a proces s KS Ukrajiny toho byl součástí - byl splněn. Komunisté nejsou po volbách v ukrajinském parlamentu zastoupeni.

Jak na vás celkově působilo prostředí, v němž jste se pohyboval, je například v Kyjevě také slyšet ruština? Jsou ulice plné lidí?

S ruštinou není problém, myslím, že i velká část rodilých Ukrajinců mluví v běžném styku rusky, ale celkový dojem je spíš smutný a deprimující. V ulicích je strašně málo lidí, město dělá tak trochu dojem vybydlenosti, a to nás všichni upozorňovali, že Kyjev je ještě vynikající ve srovnání se zbytkem země.

Lidé se evidentně něčeho obávají. Dám příklad: Vedle parlamentu je betonový sokl, pozůstatek pomníku Vladimíra Iljiče Lenina. Spíše ze zvědavosti jsem se asi osmi kolemjdoucích zeptal, co že to tam stálo za pomník. Odpovědi zněly: Nevím, nepamatuji se, nejsem zdejší a podobně. Přitom všichni byli místní. Tedy o tom, jaká atmosféra asi panuje mezi prostými lidmi, je tato má zkušenost vypovídající více než spousta slov. Závěr si každý udělá sám.

Bylo možné nějak vypozorovat, jaká je sociální situace lidí?

Znovu musím zdůraznit, že jsme byli pouze v Kyjevě, a podle Kyjeva prý nelze soudit. Tam přece jen bydlí většina bohatých, jsou tam vládní úřady, trocha turistů atd., lidé tam přece jen spíše seženou obživu. Daleko horší je situace mimo hlavní město, alespoň to nám říkali například odborářští aktivisté z Krivého Rohu.

Na čem se ale shodli všichni, včetně těch, kdož sympatizují s vládními silami (i když ti méně ochotně), tak nejhorší je situace na východě Ukrajiny, která určitě velmi rychle přeroste v humanitární katastrofu. Nejde jen o to, že tam vládní vojska bombardují vlastní občany a jejich příbytky, infrastruktura je v dezolátním stavu, zásobování téměř nefunguje. Většinou neteče voda, plyn je jen někde, elektřina prý zatím funguje. Státní zaměstnanci a důchodci nedostávají už řadu měsíců výplaty a důchody. Výjimkou jsou z nějakých důvodů jen železničáři. A když přijde někdo z vlády s návrhem na alespoň nějaké provizorní řešení – třeba že bude vláda nakupovat uhlí rovnou ze šachet a za hotové, tak to pravicové síly zablokují.

V této situaci je až nepochopitelné, že například zdravotnictví, zejména nemocnice, stále funguje, i když zdravotníci jsou bez výplat. Vláda přitom místo toho, aby situaci nějak řešila, organizuje spíše pravý opak. Když už si například někdo z východních regionů může a dokáže pro dlužné peníze dojet do Kyjeva, jsou mu kladeny takové organizační, administrativní a jiné překážky, že domoci se nápravy je téměř nemožné.

Navíc den před naším odjezdem rozhodla vláda o tom, že zastaví převody financí na účty občanů a institucí v »povstaleckých« regionech. Myslím, že si každý umí představit, co nastane v okamžiku, kdy se tam zhorší počasí, začne opravdu mrznout a podobně, v jak zoufalé a neřešitelné situaci se ocitnou především sociálně slabší vrstvy a zejména staří lidé. A jde o statisíce lidí – občanů Ukrajiny, od kterých se vláda fakticky beztrestně distancuje.

Myslím, že je i naší povinností hlasitě poukazovat také na to, že jedna věc je »velká politika« a velmocenské hry, ale druhou věcí je, že tam žijí prostí lidé, kteří jako by pro západní politiky a média neexistovali, neboť se o ně začnou zajímat, až dosáhne počet obětí »mediálně zajímavého počtu«. Z tohoto hlediska mi připadají například spory o formální čistotu ruských humanitárních konvojů, slušně řečeno, odporné.

Jak vy sám vidíte budoucnost Ukrajiny?

Upřímně řečeno - v temných barvách. Nejde jen o to, že výsledkem protestů proti oligarchům a korupci je pravý opak - mimo jiné posílení pozic oligarchů a rozšíření korupce i o oblast odvodů branců, dále rozkrádání sbírek pro armádu i zahraniční pomoci. Základní problém vidím v tom, že se podařilo vykopat v myslích lidí hluboké příkopy, prosadit naprosto černobílé vidění a tu část společnosti, která si to nenechala vnutit, minimálně zastrašit.

Například uprchlíci z Krymu, ti byli ještě vítáni a lidé i státní orgány jim vycházeli vstříc. O 180 stupňů obrácené je však během pár měsíců chování ve vztahu ke spoluobčanům z východních a jihovýchodních regionů. Propaganda je všechny líčí pomalu jako agenty Moskvy a zrádce vlasti.

Obdobná, ale s opačným znaménkem, je zase situace na opačné straně. Tak například aktivisté těch několika málo humanitárních organizací, kteří si uvědomují hrozící katastrofu na východě země, snaží se na ni upozorňovat a organizovat pomoc, nám líčili, s jak nenávistnými a agresivními reakcemi se často setkávají, zejména v ukrajinských médiích. Když ale přijedou na východ projednávat možnosti a potřeby pomoci, setkávají se prý také s velkou nedůvěrou a označováním za fašisty a podobně. Tady podle mne leží propast, kterou bude velmi obtížné překonat.

Vývoj na Ukrajině bychom měli podle mne pečlivě sledovat a to ještě z jednoho v podstatě sobeckého důvodu. Když jsem se v neděli 16. listopadu vrátil do Prahy a pustil jsem si televizní stanici ČT24, a následující den 17. listopadu jsem pokračoval a sledoval dění v hlavním městě, chování hlavních protagonistů (nejen osob, ale zejména struktur a institucí), nevěřil jsem vlastním očím. Připadalo mi to, jako bych nesledoval oslavy státního svátku, nýbrž nějakou - možná neplánovanou - generálku na něco, co by šlo nazvat Majdan.cz. Jako by si někdo prověřoval, odborně řečeno, organizačně-technické, politické, materiální, mediální a ideové zabezpečení takové akce, případně testoval reakci většinové společnosti.

Upřímně řečeno, nerad bych se v budoucnu dočkal toho, že bych po návratu z podobné cesty neodpovídal na otázku, jaká je situace na Ukrajině a co jsem tam viděl, ale musel bych odpovídat na otázku, co nás čeká v České republice, na co se máme připravit. To však záleží na nás všech.

Rozmlouvala Monika HOŘENÍ[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Lubomír Ledl | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
963 (963 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9746


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.