Rozhovor

Antonín Jaroslav Liehm

Český kritik, překladatel a levicový publicista žijící v Paříži, předseda redakční rady časopisu Listy se narodil v 2. 3. 1924 v Praze. V r. 1945 založil s E. F. Burianem časopis Kulturní politika, ve 40. - 60. letech publikoval v řadě českých periodik, v 60. letech byl členem redakce Literárních novin. Liehm odjel na podzim 1968 jako zástupce Československého státního filmu do Paříže, kde se v létě 1969 rozhodl zůstat. Pobýval i v USA, kde přednášel na několika univerzitách. Po návratu do Francie redigoval od roku 1984 Lettre internationale. Spolupracoval s Pavlem Tigridem. V zahraničí vydal několik knih zabývajících se především teorií a filmovou kritikou československého a českého filmu. V exilu se začal více zabývat dílem soudobých českých spisovatelů, hlavně Egona Hostovského, Milana Kundery a Josefa Škvoreckého. Od roku 1990 vycházejí opět jeho texty v českých periodikách. V roce 1990 vyšla poprvé v Čechách kniha rozhovorů s českými a slovenskými spisovateli Generace (jíž předcházely rozhovory s evropskými intelektuály: Rozhovor) a v roce 1993 Příběhy Miloše Formana. V roce 2002 vydal Host knihu vycházející z textů publikovaných v Listech Minulost v přítomnosti. V únoru 2004 vyšla česky jeho kniha Ostře sledované filmy, věnovaná československému "filmovému zázraku" šedesátých let.

V knize "Minulost v přítomnosti" (Host, Brno 2002) se vrací A. J. Liehm k minulosti, zejména k roku 1968 a jeho společenskou, duchovní, politickou i kulturní realitou, která přesahuje do přítomnosti a která v nás (ať chceme či nechceme) žije jako aktivní složka společenského vědomí. Jeden z Liehmových postřehů následuje:

"Na neexistenci české levice se samozřejmě nezaměnitelně podepsala místní komunistická strana. Všude, kdy byly stranou masovou, odhodily komunistické strany už dávno svou neslavnou minulost a staly se součástí demokratického života, kterou lze těžko obejít nebo ostrakizovat a jež často umožňuje existenci a vládu toho, čemu se říká levý střed. U nás takovou vládu komunistická strana svým profilem a rétorikou znemožňuje. Byla logicky i podmínkou existence opoziční smlouvy, silné pravice a její vlády. To však není to nejhorší. Stala se totiž i hradbou proti "jinému myšlení", odstrašující nálepkou, která se snadno přilepí na každý pokus o ně. Je tak odpovědná nejen za minulost, ale i za současný marasmus a této odpovědnosti ji nikdo nezbaví. Pokud se z ní nevyprostí sama. Jenže na to zřejmě nemá ani ona, ani její preference. A nikdo jí nepomůže. Škoda."

Pro bližší seznámení s autorem doporučujeme přečíst si rozhovor s ním z 8. 3. 2004.

Knížka Rozhovor, vyšlá v roce 1966, je souborem třinácti rozhovorů s evropskými intelektuály, které byly publikovány počátkem 60. let v Literárních novinách. Formát rozhovoru Liehmovi velmi vyhovoval. Autor sám v předmluvě o rozhovoru jako metodě říká:

"Novinář nesmí pochopitelně zkreslit jediné slovo, zatajit jedinou myšlenku, vytrhnout ji z kontextu, vybírat jenom hrozinky, které se mu hodí do krámu, a ostatní hodit do koše. Tohle ovšem platí obecně a nic nedefinuje. Protože rozhovor v novinách, to není jenom to, co mi ten či onen náhodou odpověděl v náhodném okamžiku mezi dvěma sousty moučníku, mezi dvěma vlaky či letadly, mezi dvěma jinými schůzkami, s hlavou plnou jiných problémů a starostí, když ho třeba bolel žlučník nebo zub, či si právě potřeboval vyřídit účet s tím nebo oním. Rozhovor, jak já mu rozumím, je také všechno, co já vím o člověku, s nímž hovořím, co zajímá mne a o čem přemýšlím, to je i čas, kdy k rozhovoru došlo, i čtenář, který ho bude číst. A ještě spousta dalších věcí. Takže obvykle jeden rozhovor nikdy nestačí, je třeba řady setkání, slyšet, co říká nejenom mně, ale i druhým, vědět, co je pro jeho myšlení typické a co jenom periferní, hlídat, aby věci šly odněkud někam, aby neskončily v písku všeobecností a banalit, aby všechno dostalo nějaký konečný tvar, který neztratí vůni okamžiku a přitom bude svého druhu syntézou, shrnutím. Myslím si prostě, že dobrý rozhovor je takový, který by interviewovaný nemohl napsat sám; a přitom to je on, do posledního slova.

A tak je podle mého rozhovor většinou práce velmi dlouhá, k níž je víc než techniky třeba bloku a tužky, řady setkání, při nichž není o interviewu vůbec řeči, znalosti člověka z mnoha stran, nejenom z díla nebo z vnějšího projevu (ale toho obojího zcela bezpodmínečně), pocitu vzájemné důvěry a konečně i shody v základních názorech a cílech. Jinak totiž vzniká diskuse nebo se rozhovor mění v obranný boj z jedné či druhé strany. I to může být ovšem zajímavé, i z toho se lze mnoho dovědět - spíš o člověku - ale to už je trochu jiná historie."


Obsah

úvod

rozhovor