Úvod do vědy o politice

Adolf Müller

V roce 1991 vyšla v nakladatelství Lunarion knížka Adolfa Müllera Úvod do vědy o politice. Jedná se o záznam souboru politologických přednášek, které autor proslovil ve školním roce 1990-1991 na VŠE v Praze. Doporučujeme její nákup nebo zapůjčení; zde naleznete pouze vybrané kapitoly.


Narozen roku 1929, zemřel 8 týdnů po návratu z exilu v březnu 2002 . Absolvoval VŠPHV a právnickou fakultu univerzity v Praze. Do roku 1968 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii při Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Po svém odchodu do západního Německa v roce 1968 byl nejprve stipendistou nadace Alexandra von Humboldta, potom spolupracovníkem východoevropského institutu při univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Později se stal docentem, posléze profesorem politické vědy na Vysoké škole sociální v Münsteru.
Napsal (spolu s Heinrichem Böllem) knihu Viva Dubček, která jako prvá (vyšla v září 1968) shrnula vzestup a pád "Pražského jara". Vydal rozsáhlou práci o dějinách československé zahraniční politiky: Československo a hledání bezpečnosti. Spolu s B. Utitzem přehled našich moderních vztahů s Německem: Německo a Československo. Podílel se na několika sbornících o politickém vývoji ve východní Evropě, o evropské bezpečnosti, mírovém hnutí a pod., a byl spolupracovníkem několika německých odborných časopisů.
V roce 1971 založil a do r. 1991 vedl exilové nakladatelství INDEX, které vydalo na dvěstě českých a slovenských knih, mnoho časopisů (Listy, Čtení na léto, Blätter, 1 500 000 slov, Most) a trojjazyčnou řadu německých, anglických, francouzských vědeckých studií z per východoevropských, exilových či disidentských autorů.
Ve školním roce 1990-91 byl hostujícím profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1994 byl vyznamenán Medailí Jiřího z Poděbrad. Převzal ji v pražském Karolinu spolu s Františkem Janouchem či Jiřím Pelikánem. Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci tak ocenila jeho činnost "pro blaho Československa" a jeho příspěvek "k rozvíjení plodných vazeb mezi demokratickými silami československé společnosti a ostatní Evropy v dobách nesvobody". V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy.


OBSAH

Úvod

I. Politologie či věda o politice

1. Obecná charakteristika oboru

2. Názorové školy soudobé politické vědy

II. Objekt zkoumaní: politika

1. Význam sporů a pojem politika

2. Hledání definice pomocí různých metod

3. Příklady názorů a definic

III. Politika a ideologie

1. Ideologie - ujasnění pojmu

2. Ideologické souvislosti

IV. Morálka a politika

1. O morálce obecně

2. Morálka a moc

V. Společnost, její složení a politické vazby

1. Základní informace

2. Struktura společnosti a zájmové organizace

3. Elity či "politická třída"?

VI. Politické strany a hnutí

1. Historický vývoj politických stran

2. Klasické funkce politických stran

3. Třídní charakter?

4. Politická hnutí

VII. Systémy v politice

1. Dělba moci - "system of government"

2. Politický systém a "společenský řád"

3. Hospodářský systém

4. Politická kultura

VIII. Demokracie v různých dimenzích

(obecné poznámky: politická struktura, způsob tvorby názorů, koncentrace moci' kontrola moci, mocenské změny, legitimnost moci, ústava, mezilidské vztahy, hospodářské spolurozhodování, sociální poměry)

IX. Sociální politika

1. Co je to sociální politika?

2. Principy sociální politiky

3. Funkce moderní sociální politiky

4. Vztahy mezi politikou hospodářskou a sociální

5. K definicím sociální politiky

X. Politické konflikty a jejich řešení

1. Co je to konflikt?

2. Jaké existují možnosti řešení

XI. "Nové" problémy: životní prostředí

1. Co je to ekologie

2. Modely ekologického vývoje

3. Závěry pro politiku

XII. Mezinárodní vztahy a zahraniční politika

1. Zahraniční politika

2. Politika mezinárodní

3. Mezinárodní právo

4. Mezinárodní organizace

5. Nové iniciativy; mírová hnutí

Doporučená literatura