Uragán nad cukrem

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (21. 6. 1905 - 15. 4. 1980) byl francouzský spisovatel, dramatik, politický aktivista a představitel filosofie existencialismu s úzkými (a často spletitými) vztahy k modernímu marxismu. V roce 1964 mu byla za knihu Le Mots udělena Nobelovu cenu za literaturu, ale odmítl ji převzít.

Pod názvem Uragán nad cukrem vydalo r. 1961 SNKLU v Praze v knižním souboru překlady 16 reportáží, které v roce 1960 posílal z Kuby J.-P. Sarte listu France-Soir. Tyto reportáže jsou dodnes zajímavé svým pohledem na příčiny kubánské revoluce (Sartre navštívil Kubu již podruhé, poprvé ještě před nástupem Batistovy diktatury) a na první porevoluční období (před pokusem o vylodění v Zátoce sviní, zostřením vztahů s USA a příklonem Kuby k sovětskému táboru). Účinkují i svým jazykem a uměleckým stylem, jehož kvality se překladateli (Miloš Veselý), podařilo působivě přetlumočit - proto ponecháváme text v původní jazykové verzi a neupravujeme pravopis podle současných zásad. Zajímavým dokumentem doby je i původní doslov ke knize, jehož autorem byl A. J. Liehm.
(Jiří Hudeček)


Obsah:

Sartre na Kubě (A. J. Liehm)