Ivan Sviták v letech 1990 - 1994 (citace)

Stanislav Holubec

[1] Ztracené iluze, výroční zpráva o sametové revoluci, str. 212 - 213

[2] tamtéž, str. 214

[3] Cesta do Evropy, str. 67, 68

[4] František Trnka, Zlínští podnikatelé, str. 160

[5] Karel Durman, Útěk od praporů, str. 463

[6] Cesta do Evropy, str. 66

[7] tamtéž, str. 73

[8] Cesta do Evropy, str. 70

[9] Budoucnost bez komunismu, str. 190

[10] Alexandr Mitrofanov, Za fasádou Lidového domu, str. 12

[11] tamtéž, str. 12

[12] Ztracené iluze, výroční zpráva o sametové revoluci, str. 27

[13] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: červenec - srpen 1990

[14] tamtéž

[15] Cesta odnikud nikam, Cesty, Praha 1991, str. 139

[16] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: červenec - srpen 1990

[17] tamtéž

[18] Ztracené iluze, výroční zpráva o sametové revoluci, str. 34

[19] Sviták kritizoval jejich termín, podle jeho názoru měly být již v březnu, aby před nimi nedošlo k „polarizaci demokratického hnutí.“

[20] Cesta odnikud nikam, str. 124

[21] Ekonomické legendy aneb tobogan do Bolívie, str. 45

[22] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: říjen - listopad 1990

[23] Ztracené iluze, výroční zpráva o sametové revoluci, str. 153

[24] Levý blok, dialektika voleb, str. 87

[25] Cesta odnikud nikam, str. 142

[26] deník Práca, 21. 10. 1991

[27] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 24 – C/4, složka: říjen - prosinec 1993

[28] tamtéž

[29] Cesta odnikud nikam, str. 127

[30] Nezávislá opozice – dialektika demokratury, str. 105

[31] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: březen 1991

[32] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: únor 1991

[33] Cesta odnikud nikam, str. 141

[34] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: květen 1991

[35] Cesta odnikud nikam, str. 14

[36] tamtéž, str. 117

[37] Levý blok, dialektika voleb, str. 30 - 31

[38] Ekonomické legendy aneb tobogan do Bolívie, str. 116

[39] Cesta odnikud nikam, str. 15

[40] Jan Měchýř, Velký převrat či snad revoluce sametová, str. 232

[41] Levý blok, dialektika voleb, str. 18, 20

[42] Budoucnost bez komunismu, str. 190 - 191

[43] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: duben 1991

[44] tamtéž, složka: únor 1991

[45] tamtéž, složka: srpen 1991

[46] tamtéž, složka: listopad 1991

[47] tamtéž, složka: leden 92

[48] Dušan Spáčil, Kdo je za tím, Nezávislý novinář, str. 25

[49] Levý blok, dialektika voleb, str. 10

[50] tamtéž, str. 34

[51] Levý blok, dialektika voleb, str. 55

[52] tamtéž, Praha, 1992, str. 63

[53] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 2

[54] Jan Měchýř, Velký převrat, str. 287

[55] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 27

[56]Levý blok, dialektika voleb, str. 85

[57] Jan Měchýř, Velký převrat, str. 291

[58] např. Kdo je kdo 94/95, str. 543

[59] výsledky voleb do ČNR 1990 a 1992

[60] Národ na křižovatce, str. 35 - 36

[61] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 22 – C/4, složka: září 1991

[62] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 3.

[63] Levý blok, str. 100

[64] Novosvětská symfonie, str. 223, 231

[65] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 3.

[66] Z podvědomí do vědomí, str. 8

[67] tamtéž, str. 11

[68] E. Bondy, Sklepní práce, str. 12

[69] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 5

[70] tamtéž, str. 20

[71] Jan Měchýř, Velký převrat, str. 296

[72] Posl. SN Rambousek, ODS, 29.9.1992, Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 70

[73] Ivan Sviták 22. 9. 1992, Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 63

[74] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 81

[75] tamtéž, str. 66

[76] tamtéž, str. 31

[77] tamtéž, str. 91

[78] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 102

[79] Alexandr Mitrofanov: Za fasádou Lidového domu, str. 69

[80] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 24 – C/4, složka: leden - únor1993

[81] Naše pravda, 28.2. 1993

[82] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 24 – C/4, složka: květen 1993

[83] tamtéž

[84] rozhovor s Ivanem Svitákem, Rudé právo, 18.12.1992

[85] rozhovor s Ivanem Svitákem, Rudé právo, 13.2.1993

[86] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 13

[87] Dokumenty III. sjezdu KSČM, Prostějov 26. 6. 1993, str. 40

[88] magnetofonový záznam rozhovoru s Ivanem Svitákem 12.6. 1994 o sociologii v pražské nemocnici na Homolce, pořídil ing. L. Vacek, archiv autora

[89] Ivan Sviták: Klady rozkladu, Rudé právo, 9. 3.1993

[90] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 57

[91] tamtéž, str. 61

[92] Dokumenty III. sjezdu KSČM, Kladno 12 – 13. 12. 1992, Praha 1993, str. 58

[93] SÚA Praha, fond Ivan Sviták, CH 510 – 24 – C/4, složka: červen - červenec 1993

[94] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 61

[95] tamtéž, str. 62

[96] tamtéž, str. 51

[97] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 102

[98] tamtéž, str. 81

[99] tamtéž, str. 118

[100] dopis I. Svitáka, archiv autora

[101] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 114

[102] Moderní Eros, str. 120

[103] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 118

[104] dopis Egona Bondyho (vl. jm. Zbyňka Fišera) autorovi z 14.10.1998, archív autora

[105] Cesta do Evropy, Alternativy a polarita, str. 67

[106] Devět životů, str. 32

[107] tamtéž, str. 40

[108] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 31

[109] magnetofonový záznam rozhovoru s Ivanem Svitákem 12.6. 1994 o sociologii, archiv autora

[110] Devět životů, str. 92

[111] tamtéž, str. 98

[112] magnetofonový záznam rozhovoru s Ivanem Svitákem 12.6. 1994 o sociologii, archiv autora

[113] Devět životů, str. 100

[114] Devět životů, str. 95

[115] tamtéž, str. 113

[116] tamtéž, str. 114

[117] viz. osobní vzpomínka dr. Františka Sedláčka, archiv autora

[118] Nezávislá opozice – dialektika demokratury, str. 3. – 7.

[119] viz. osobní vzpomínka dr. Františka Sedláčka, archiv autora

[120] Devět životů, str. 128

[121] tamtéž, str. 112

[122] tamtéž, str. 134 - 135

[123] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 15

[124] Devět životů, str. 112

[125] Devět životů, str. 211

[126] Cesta do Evropy, str. 45

[127] Devět životů, str. 212

[128] Kulatý čtverec, str. 297

[129] Paul Kennedy, Rise and fall of great powers, (Vzestup a pád velmocí)

[130] Samuel P. Huntington, Střet civilizací, Pybka Publishers, Praha 2001

[131] Svitákova kritika evropské levice 80. let viz. např. Národ na křižovatce, str. 137 - 144

[132] Václav Havel, Letní přemítání, str. 97

[133] Národ na křižovatce, str. 21

[134] Cesta do Evropy, str. 70

[135] Nezávislá opozice – dialektika demokratury, str. 6

[136] Sametová normalizace, výroční zpráva o České republice za rok 1993, str. 82

[137] Moderní Eros, str. 54

[138] viz. např. Karel Kosík, Století Markéty Samsové, týž: Předpotopní úvahy

[139] Federální shromáždění, Třetí Mnichov, str. 18

[140] Devět životů, str. 221

[141] Svitákův vztah k sociologii viz. Lubomír Vacek, Sociologie v životě a díle Ivana Svitáka, in: Deset let klubu sociologů a psychologů