O pražské mezinárodní konferenci

V Praze se ve dnech 6. - 7. března 2004 konala Mezinárodní konference komunistických a levicových stran „Hlavní priority evropské levice“. Pořadatelem akce byla KSČM a frakce Evropského parlamentu Spojená evropská levice/Severská zelená levice. Konference se podle prohlášení KSČM oficiálně zúčastnilo 29 politických stran, podle Haló novin jich bylo 33, podle Neues Deutschland 26. Jednou z těch stran, které na konferenci byly/nebyly je i Strana demokratického socialismu. Podle „diplomatického“ protokolu čistě vzato SDS přítomna nebyla, i když nás v úvodu Miloslav Ransdorf mezi přítomnými zmiňoval, protože jsme nebyli pozváni jako strana, ale jako jednotlivci, navržení patrně odborným zázemím KSČM (kterému chci tímto poděkovat).

Konference si vyměňovala názory na aktuální situaci v Evropské unii před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Diskuse byla rozdělena do pěti okruhů - návrh smlouvy zakládající evropskou ústavu, militaristické tendence EU, možnosti spolupráce levicových stran, obrana koncepce sociálního státu a vzdělání, kultura a zájmy národů EU. V širokém spektru otázek byla řadou řečníků věnována zvláštní pozornost i otevřenému projektu založení Evropské levicové strany, jejíž zakládající kongres je plánován na 8. - 9. května 2004 do Říma.

Právě v tomto bodě se projevily patrně největší rozpory mezi zúčastněnými stranami. Trochu se na vzniklé situaci podílela nešťastně i KSČM, která sice před několika měsíci stála aktivně u zrodu myšlenky Strany evropské levice a podepsala pak v lednu Berlínskou výzvu k jejímu založení, přesto však těsně před konferencí změnila svůj názor a přišla s vlastní výzvou k evropským volbám. To byl také jeden z důvodů, proč dokument nechtěly některé delegace podepsat a proč byl po redakční úpravě nakonec přijat ne jednotlivými účastníky, ale konferencí jako celkem.

V každém případě bylo dobře, že se konference konala a že se tak mohly rozdíly mezi přístupy jednotlivých strana projevit. Je jen škoda, že zatím neexistují podmínky pro vznik široké lidové fronty proti neoliberalismu. To bychom si přáli my z SDS a také jsme to na konferenci řekli. Snad ale ještě není pozdě.

Milan Neubert, 13. 3. 2004