logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 239.4

Nyní si čte web : 109 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Jak se podívat odjinud

Vydáno dne 09. 05. 2005 (6499 přečtení)

„Kolikrát jsem vám říkal,“ poznamenal Sherlock Holmes k doktoru Watsonovi, „že když jste vyloučil všechno, co je nemožné, to, co zbývá, ať je to jakkoliv nepravděpodobné, musí být pravda?“ A jak často se musí připomínat nám, že toto je zásada, kterou lidstvo téměř všeobecně ignoruje?

Obraz 1Tady je hned test, jak toto tvrzení dokázat. Obrázek 1 ukazuje fotografii podivného předmětu, vytvořeného před několika lety v laboratoři profesora Richarda Gregoryho. Čeho obrázek si myslíte, že to je? Jaké vysvětlení vykonstruuje vaše mysl pro údaje, které se naskýtají vašim očím?

Nejspíš to vidíte jako obraz takzvaného nemožného trojúhelníku: to znamená jako obraz pevného trojúhelníkového předmětu, jehož strany fungují bezvadně v izolaci jedna od druhé, ale jehož celek se odmítá pospojovat - předmět, který zřejmě může sotva existovat v normálním trojrozměrném prostoru.

Skutečnost je však taková, že předmět na obrázku v normálním prostoru doopravdy existuje. Obrázek je založen na neretušované fotografii reálného předmětu, vzatého ze života, aniž by se na něm podílel jakýkoliv druh optického klamu. A skutečně, kdybyste mohli být v pozici, v jaké byl fotoaparát v okamžiku cvaknutí závěrky, byli byste viděli reálný předmět přesně tak, jak ho teď vidíte na stránce.

Jaký tedy zaujmout postoj k tomuto zjevnému paradoxu? Měli byste snad (s nezaujatou myslí a s důvěrou v osobní zkušenost) uvěřit tomu, co nepochybně vidíte, a připustit, že existuje to, co jste si vždycky mysleli, že existovat nemůže, a opustit vaše dlouhodobé představy o struktuře „normálního světa“? Anebo byste měli místo toho raději, s ohledem na Holmesův výrok, zaujmout zásadní stanovisko proti nemožnému a začít pátrat po tom, co je nepravděpodobné?

Obraz 2Odpověď ovšem je, že byste měli učinit to druhé. Protože skutečnost je taková, že Gregory, dalek toho, aby vytvořil nějaký „paranormální“ předmět, který odporuje pravidlům trojrozměrného prostoru, pouze vytvořil dokonale normální předmět, který se vzpírá pravidlům lidského očekávání. Pravá podoba Gregoryho „nepravděpodobného trojúhelníku“ je odhalena z jiné polohy fotoaparátu na obrázku 2.

Jak se ukazuje, je to velice neobvyklý předmět (takovýchto předmětů existuje ve vesmíru jenom pár). A pro obraz 1 byl vyfotografován z velice neobvyklého zorného úhlu (pro tento první obrázek musel být aparát umístěn do jedné jediné polohy, z které předmět takto vypadá). Ale je tu. A když jste teď viděli pravdivé řešení, už vás zřejmě nikdo neoklame.

Jen kdyby tomu tak bylo! Podívejte se na obraz 2. A teď se podívejte zpět na obraz 1. A co vidíte tentokrát? Nejspíš vidíte stále totéž, co jste viděli předtím: nemožnost, spíš než nepravděpodobnost!I když vám někdo napoví správným směrem, vy s naprostou samozřejmostí a téměř lhostejně se nadále snažíte „najít smysl“ v údajích nesmyslným způsobem. Zdá se, že vaše mysl si jednoznačně vybírá přitažlivě jednoduché - i když pošetilé - vysvětlení před nepřitažlivě složitým - i když rozumným. Logika a zdravý rozum jsou odsunuty na vedlejší kolej před zřetelným ideálem celistvosti a úplnosti.

Převzatý obrázek z anglické verze má za úkol usnadnit Vám "přepínání" obrázků.V širším světě lidské politiky a kultury je mnoho příkladů, kde dochází k něčemu podobnému, kde je totiž zdravý rozum překonán nějakým druhem svůdně jednoduchého vysvětlovacího principu - etického, politického, náboženského nebo dokonce vědeckého. Je-li totiž něco, k čemu jsou lidé obdivuhodně náchylní (mohli bychom říci v čem jsou dobří), pak je to snaha napodobit fotografa, který udělal obrázek 1, a vmanévrovat se do té jedné ideologické polohy, z které nějaké nemožné, dokonce absurdní vysvětlení „životních skutečností“ se náhodou jeví přitažlivě jednoduché a přímočaré.

Tato zvláštní poloha se může nazývat například křesťanství, marxismus, nacionalismus nebo psychoanalýza - možná dokonce nějaká forma vědy nebo vědeckosti. Může to být ideologická poloha, která se zamlouvá pouze některé lidské populaci po nějakou dobu anebo taková, která se zamlouvá celé lidské populaci po celou dobu. Ale ať je to kterákoli z nich, pro lidi, kteří jsou ve vztahu k určitému problému nyní vsazeni do této polohy, se to jeví jako jediné rozumné místo, kam se zařadit. „Zde stojím,“ jsou slova Martina Luthera, „a nemohu jinak.“ A absolutní správnost tohoto postoje se bude zdát potvrzená právě tou skutečností, že skýtá vítané řešení problému, který si sám vytváří.

Přesto bude výmluvným znamením toho, co se děje, okolnost, že řešení funguje jenom z této jedné polohy - a že kdyby pozorovatel byl schopen stanoviště posunout, třeba jenom o kousek, už by se ve vysvětlení objevily trhliny. Samozřejmě manévr - pro ty, kteří si chtějí zachovat víru a zachránit zdání - nespočívá v tom, aby posunuli svou polohu nebo se rychle odtáhli, i kdyby k tomu někdy měli pokušení.

Z toho plyne poučení, že když nám samozvaní mudrci nabízejí konečnou odpověď na jakékoliv životní záhady, všeobsažný způsob, jak se dívat na věci, poslední slovo k tomu „Jak se věci mají“ - měli bychom si dát pozor. Každopádně řekněme: „Děkuji, vypadá to pěkně.“ Ale vždycky bychom měli být připraveni podívat se na věci odjinud.


NICHOLAS HUMPHREY je teoretický psycholog, který se věnoval výzkumu a vyučování v Oxfordu a v Cambridgei a přednášel na vysokých školách ve Spojených státech a v Německu. Jeho knihy zahrnují Consciousness Regained a The lnner Eye a dále A History oj the Mind. Jeho zájmy jsou dalekosáhlé. S Dian Fosseyovou studoval ve Rwandě horské gorily, učinil velké objevy o mozkových mechanismech, podmiňujících vidění, navrhl nyní oslavovanou teorii o „společenské funkci lidského intelektu“ a je jediným vědcem, který kdy vydával literární časopis Granta. Dostalo se mu několika poct, včetně Memorial Prize Martina Luthera Kinga ml. v roce 1985.

Originál článku On Taking Another Look z roku 1986.
Zvýraznění textu se řídilo podle originálu.


Esej z knihy Jak se věci mají s podtitulem Průvodce myšlenkami moderní vědy (ed. John Brockman a Katinka Matsonová), kterou v překladu Evy Šimečkové vydalo bratislavské nakladatelství Archa v roce 1996.[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Nicholas Humphrey | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.