logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.9
21 denni
Max. 490
Prům. 294.3

Nyní si čte web : 116 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Úvod k „Jak se věcí mají“

Vydáno dne 10. 05. 2005 (6674 přečtení)

Editorský úvod ke knize esejů „Jak se věcí mají: Průvodce myšlenkami moderní vědy“.

Našemu synu Maxovi

„Jak se věcí mají“ je společná kniha mnoha významných vědců a myslitelů. Každý z nich napsal původní esej - základní myšlenku, koncept a návod k myšlení - z oblasti, kterou se zabývá.

Kouzlo esejů spočívá v jejich zaměření a stručnosti: jedno téma, překvapivý úhel pohledu, závěr, proč je daná teorie přijatelná a proč ne.

„Jak se věcí mají“ nám dává možnost nahlédnout do myslí významných vědců a myslitelů při jejich práci: díky otázkám, které kladou, metodám, kterých užívají, myšlenkovým procesům, jež rozvíjejí ve snaze pochopit svět kolem nás a nás samotné.

Představte si, že jste se octli ve společnosti znamenitých vědců a že můžete každému z nich položit jednu otázku. Tyto eseje je možno číst jako odpovědi na vaše otázky, protože jsou napsány jazykem, kterému porozumíte. Společnost těchto významných myslitelů je jedinečným a bohatým zdrojem poznání.

Některé z otázek, jejichž odpovědi nacházíme v této knize, jsou: Co je přirozené? Proč jsou někteří lidé černé pleti? Jaký je biologický původ rasových rozdílů? Jak máme chápat současnou světovou populaci, z jaké minulosti vychází a k jaké budoucnosti směřuje? Jaký je rozdíl mezi myslí a mozkem? Jaký má význam dělání chyb? Kde leží hranice mezi živou a neživou hmotou? Co je to evoluce? Proč incest? Jak funguje lidská komunikace? Jak mění počítače naše myšlení? Kdy se zrodil čas?

Číst tyto eseje je jako když nasloucháte diskusi vědců, kteří obědvají v restauraci u vedlejšího stolu. Objevíte nejen to, jaká témata přitahují jejich pozornost, ale také to, jak formulují otázky a hledají odpovědi. A co je důležitější, z této knihy pochopíte způsob, jakým vědci zkoumají a objevují „Jak se věci mají“.

V první části „Přemýšlení o vědě“ najdeme zooložku Marian Stamp Dawkinsovou a její chápání vědeckého myšlení, antropoložku Mary Catherine Batesonovou a její princip „přirozeného“, evolučního biologa Richarda Dawkinse a jeho víru.

Ve druhé části „Původ“ rozvijí teoretický fyzik Paul Davies otázku Velkého Třesku, chemik Peter Atkins vypráví o vodě, chemik Robert Shapiro o původu života, biolog Jack Cohen o DNA, biolog Lewis Wolpert o zázraku buněk, bioložka Lynn Margulisová o tom, co všechno se můžeme zkoumáním nápoje jménem kefír dozvědět o smrti.

Ve třetí části „Evoluce“ píše zoolog Stephen Jay Gould o myšlence evoluce, antropolog Milford Wolpert o příbuzenském vztahu mezi lidmi a opicemi, antropolog Patrick Bateson o vývoji incestuálních tabu, biolog Steve Jones o tom, proč mají lidé různou barvu kůže, paleontolog Peter Ward o významu náhody pro evoluci a evoluční bioložka Anne Fausto-Sterlingová o soutěži normálního a přirozeného s abnormálním a nepřirozeným.

Ve čtvrté části „Mysl“ píše filozof Daniel Dennett o tom, jak je důležité se mýlit, logik Hao Wang o protikladech mysli a mozku, neurofyziolog William Calvin o tom, jak myslet o myšlení, neurobiolog Michael Gazzaniga o jedinečnosti každého mozku, antropolog Pascal Boyer o nástrojích myšlení, psycholog Nicholas Humphrey o iluzi, psycholog a výzkumník umělé inteligence Roger Schank o učení se skrze konkrétní činy, antropolog Dan Sperber o lidské komunikaci, neurolog Steven Rose o dichotomii mysle a mozku, kybernetik David Gelernter o tom, jak se učit číst, a psycholožka Sherry Turkleová o vlivu počítačů na naše myšlení.

V páté části „Kosmos“ najdeme fyzika Lee Smolina a jeho úvahu o čase, fyzik Alan Guth píše o tom, jak důležité je pro vědce myslet nemožné, matematik Ian Stewart o přírodní symetrii a kybernetik Daniel Hillis o tom, proč se nemůžeme pohybovat rychleji než světlo.

V šesté části „Budoucnost“ píše Freeman Dyson o problematice vědeckých hypotéz, matematik Joel Cohen o tom, proč je současný růst lidské populace tak unikátní, paleontolog Niel Eldredge nás utěšuje, že náš dnešní svět se nepropadne do pekel a kosmolog Martin Rees nám přibližuje hvězdy.

JOHN BROCKMAN a KATINKA MATSONOVÁ
Bethlehem, Connecticut[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: John Brockman | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.