logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 230.8

Nyní si čte web : 49 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* Plná podpora myšlence bezjaderného pásma

Vydáno dne 11. 12. 2005 (6483 přečtení)

V Československu začaly mírové pochody Olofa Palmeho
Tisíce našich i zahraničních účastníků * Na manifestaci v Trocnově promluvil soudruh Josef Havlín * Seminář k jaderné energetice a ekologii * V pondělí další etapa do Tábora (vyšlo 14. září 1987 - pozn. redakce SDS)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (Od našeho zpravodaje) – Československá část mírových pochodů Olofa Palmeho byla za mezinárodní účasti zahájena v sobotu v jižních Čechách. Její první den vyvrcholil v Trocnově mírovou manifestací, na níž vystoupil tajemník OV KSČ Josef Havlín (jeho projev přinášíme na jiném místě). S projevy na tomto shromážděni vystoupili i zástupci mírových aktivistů z Rakouska a NDR. Přítomen byl rovněž vedoucí tajemník jihočeského KV KSČ Miroslav Slavík, předseda Československého mírového výboru akademik Bedřich Švestka a další představitelé. V závěru přijalo více než patnáct tisíc účastníků shromáždění mírovou rezoluci, vyjadřující plnou podporu myšlence bezjaderného pásma v Evropě a světa bez jaderných zbraní.

Borovany, sobota 12. září. Den, o němž zdejší kronikář nejspíš napíše, že vešel do historie tohoto třítisícového města na Českobudějovicku. Neboť mírový pochod za vytvoření pásma bez jaderných zbraní ve střední Evropě, nazvaný podle zavražděného švédského premiéra Olofa Palmeho, začal na území Československa právě zde.

Jednou o něm budou zdejší rodáci mluvit stejně hrdě jako o historii obce, sahající až do roku 1186. Protože každý krok, který koncem 20. století vede ke snížení napětí, odzbrojení a vytvoření atmosféry důvěry a spolupráce mezi státy s rozdílným společenským zřízením, je ohromně cenný. Neboť člověk může mít sebevíc přání a představ do budoucnosti, avšak jenom mír mu zaručuje jejich uskutečnění.

Mírového pochodu Olofa Palmeho se zúčastnilo více než 15000 lidí.Kolem jedenácté hodiny vycházíme. Cestu vedoucí do trocnovského památníku zaplňuje několik tisíc lidi. Jsou mezi nimi i čtyři desítky zahraničních mírových aktivistů.

Proč přijeli?

  • Protože je potřeba se vzájemně poznat. A také proto, že společné nadblokové akce musí vejít do povědomí lidí. Jenom tak najdou své pokračovatele jak na Západě, tak na Východě. (Irmgard Pehleová, NSR.)
  • Protože se chci seznámit s výchovou k míru na vašich školách a v armádě. A také proto, že pokud se dobře nepoznáme jako lidi, nemůže být mezi Východem a Západem trvalý mír. (Eivind Røssaak, Norsko.)
  • Protože chceme podpořit myšlenky Olofa Palmeho, že o přežití na této planetě musíme všichni společně usilovat, i když máme v politických či ideologických otázkách rozdílné názory. (Erika Weiserová, NDR.)
  • Protože se zde chceme zapojit do společných diskusí, abychom získali nejen nové podněty pro svou práci, ale i dokázali, že mír si přejeme i v naší zemi. (Christiana Maringerová, Rakousko.)

Jdeme jihočeskou krajinou. Zoraná pole střídají strniště, opodál louky. A když lesem scházíme dolů do trocnovského areálu, rodiště husitského vojevůdce Jana Žižky, dávám se v průvodu do řeči s lidmi jdoucími pod transparentem oznamujícím, že tady jsou občané Novohradska. Je jich na 350. V nohách už mají kilometry z ranního putování do Borovan. Proč jsou tady oni? »Protože do Trocnova chodíme pravidelně od doby, co mírové pochody vznikly,« povídá řidič státních lesů Josef Doubek. Takže tradice? »Nejen ta. Člověk by především chtěl, aby se tyhle mírové impulsy přeměnily v něco většího, co by proniklo do celého světa.« Myslíte si, že se to podaří? »Když za tím půjdou všichni lidé, tak proč ne.« A volá na muže za sebou. »Tajemníku, pojď sem, ty to řekneš líp.« Myslí tím tajemníka Městského národního výboru v Nových Hradech Ľudovíta Kasana. »Co bych říkal. Mír přece chceme všichni. Neměli bychom se bát to veřejně říkat. A jestli se to poví tak nebo onak, je přece jedno. U nás si ho třeba spojujeme s prací. Tady mám mírové rezoluce a zpevněný socialistický závazek našeho města,« a ukazuje mi červené desky. Stojí v nich, že ještě v tomto volebním období odpracují navíc přes dva tisíce brigádnických hodin a hodnotu odvedeného díla zvýší o půl miliónu korun. »Což splníme, protože k tomu se naši lidé zavázali sami,« povídá a pak už před Žižkovým památníkem předává listiny představitelům okresu. Tak jako i jiné národní výbory, pracovní kolektivy a závody. I tohle je totiž způsob, jak dát najevo svá přání.

A pak se už areál ponořený do zeleně a stromů zaplnil. Lidé postávali, posedávali a sledovali kulturní pořady.

Jedna rodina, kterou jsem dopoledne v Borovanech potkal, zde však chyběla. Manželé Pavel a Ludmila Frdlikovi. Právě z Trocnova. Sobota byla jejich dnem svatebním. Jen co vyšli z národního výboru, ptám se, jak si představují svůj další život. »No jak, normálně žít ‚ pracovat.« A spojujete si ho s mírem? »To jistě. Každý přece chce, aby jeho děti měly šťastné a spokojené dětství.«

Taková byla sobota v Trocnově a okolí. Nešlo v ní ani tak o to, jestli koridor bez jaderných zbraní bude jednou široký 300 nebo 500 kilometrů. Rakety doletí dál. Ale aby i těch 300 kilometrů vedlo k vědomí, že lze vytvořit zóny bez smrtících zbraní. Že to je první krok k tomu, aby se podobné oblasti snažili lidé vytvářet na celém světě.

V sobotu dopoledne se zahraniční hosté ze střední i východní Evropy i Skandinávie setkali s předsedou Československého mírového výboru akademikem Bedřichem Švestkou, představiteli Národní fronty okresu České Budějovice s pracujícími.

V neděli se v rámci Palmeho pochodu konal ve Strakonicích seminář k ekologii a jaderné energetice.

Rudé právo, 14. září 1987, Zdeněk Zuntych


Z vystoupení soudruha Josefa Havlína

Sešli jsme se zde, v tomto pro naše národy tak památném a drahém místě úzce spjatém s našimi nejpokrokovějšími národními a revolučními tradicemi, abychom vyjádřili svoji pevnou podporu mírovému úsilí všech pokrokových a demokratických sil v jejich širokém, mnohostranném zápase za dosažení jaderného odzbrojení a trvalého celosvětového míru. Na základě historických a často i draze zaplacených zkušeností si všichni uvědomujeme, jak těsně a nerozlučně jsou mezi sebou spjaty právě mír a právo člověka na šťastný a plný život. Ne náhodou patří dnes proto boj o udržení míru, rozvoj spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, upevnění evropské a tím i celosvětové bezpečnosti k rozhodujícím otázkám mezinárodních vztahů. Vždyť na osudech Evropy, našeho společného domova, závisí do značné míry osudy celého světa.

Pro nás, Čechy a Slováky, to nejsou nové myšlenky. Celá naše historie, která byla velkým zápasem o národní a sociální osvobození našeho lidu, ukazuje, jak často musely oba naše národy bojovat o svou vlastní existenci. Jak strašně blízká a krutá je stále ještě nedávná minulost nacistické okupace a druhé světově války, tragédie Lidic, Ležáků a statisíců obětí fašismu. Ne náhodou právě tyto historické zkušenosti nám ukládají velké úkoly ve výchově naší mladé generace k vlastenectví a internacionalismu, lásce k rodné zemi, ale i úctě k ostatním zemím a národům.

S oprávněnou hrdostí soudíme, že národy naší země přispěly významnou měrou k formování a rozvoji celé evropské civilizace a kultury. Připomeňme si právě v této souvislosti historický význam, humanismus a demokratičnost života a díla takových osobností našich dějin, jako byl Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský, Jan Jesenius, Jan Evangelista Purkyně a mnoho dalších.

Pokrokové a svým obsahem vysoce humánní byly revoluční ideje husitství, které tkví svými kořeny právě v tomto kraji, které zasáhly celou Evropu a v němž tak významné místo přísluší doslova legendárnímu hrdinovi našeho lidu Janu Žižkovi z Trocnova.

Jsme právem hrdi na to, že to byla právě naše země v srdci Evropy, odkud již před více než 500 lety zazněla výzva »husitského krále« Jiřího z Poděbrad představitelům a vladařům všech evropských zemí, aby spojili své síly proti rušitelům míru, aby se zřekli vzájemného použití vojenské síly a všechny sporné otázky řešili mírovým jednáním. Právě v těchto stále živých a mimořádně aktuálních myšlenkách vidíme inspirující odkaz naší slavné minulosti dnešku, dnešnímu úsilí o vytvoření světa bez jaderných zbraní, bez válek a bez nebezpečí sebezničení lidstva. Proto je tak důležité učit se z historie, bojovat o svou budoucnost a věřit v ni, věřit, že zvítězí přání miliónů prostých lidí na celém světě, pokrokových státníků, vědců i umělců, že zvítězí zdravý rozum, že zvítězí mír.

Naše dnešní mírová manifestace je součástí mírových pochodů organizovaných mírovým hnutím ČSSR, NDR, NSR a Rakouska nesoucích jméno významného politika a státníka, zavražděného švédského ministerského předsedy Olofa Palmeho. Jako předseda nezávislé mezinárodní komise pro odzbrojení a bezpečnost, jako jeden z autorů dillíské deklarace státníků šestí zemí se Olof Palme výrazně zasazoval o spolupráci všech pokrokových a demokratických sil celého lidstva, o spolupráci a mírovou koexistenci států s rozdílným společenským zřízením. Jménem všeho našeho lidu se proto dnes s úctou skláníme před jeho památkou.

Dále se soudruh J. Havlín zabýval některými otázkami mezinárodního života. Řekl, že dnes, kdy je zásluhou Sovětského svazu první velká dohoda o odzbrojení na dosah ruky, se připojujeme k hlasům, které požadují odstranění 72 raket typu Pershing 1A z území NSR, protože tyto rakety umístěné v bezprostřední blízkostí našich hranic ohrožují bezpečnost každého občana našeho státu. Vítáme nedávné prohlášení kancléře NSR H. Kohla, i když jsme si vědomi, že cesta od slov k činům k uzavření příslušných dohod bude určitě ještě složitá.

V závěru zdůraznil, že naše vlast je dnes ekonomicky, sociálně, kulturně i politicky silný, konsolidovaný, vyspělý stát, který dává svým občanům pevné životní a pracovní jistoty, jasnou optimistickou a nezvratnou perspektivu.

Zápas o mír, zápas o všechny prostředky a možnosti, které vedou a upevňují mírový život na naší planetě, je proto doslova hlavním smyslem celé naší politiky. Nechť tedy i z našeho mírového shromáždění zazní do celé Evropy hlas našeho lidu, hlas míru, porozumění a spolupráce mezi národy, dodal soudruh J Havlín.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Rudé právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.