Marxismus XX. století

Roger Garaudy

Tento příspěvek zveřejňujeme na WWW stránkách Strany demokratického socialismu, abychom napomohli diskusi o otázkách marxistické filosofie.
Knihu „Marxismus XX. století“ napsal Roger Garaudy, francouzský filozof, člen politického byra Francouzské komunistické strany,  deset let po strašlivých odhaleních, s nimiž přišel XX. sjezd KSSS. V úvodu knihy Garaudy píše: „K tomu, aby se to nemohlo již nikdy opakovat, je zapotřebí našeho kolektivního a tedy i veřejného úsilí; musíme bez váhání odhalit kořeny svých chyb a vrátit se v nové dějinné etapě k základní inspiraci marxismu.“
Po krachu sovětského modelu socialismu na přelomu 80. a 90. let minulého století vyplavaly na světlo světa další hrozné skutečnosti, ale nezměnily už v zásadě nic na tom, jak tento model reflektovali západní marxisté.
Jsme přesvědčeni, že se v této knize skrývají poučení, která jsou v mnohém platná dodnes. Určitě je dobrým základem pro vstup do problematiky současné marxistické filozofie.
Pokud Vás vybrané kapitoly zaujmou, knihu najdete v knihovnách ve vydání nakladatelství Svoboda z roku 1968.

Obsah

Marxismus 20. století

I. Problémy lidstva v poslední třetině 20. století

II. O dogmatismu v myšlení 20. století

* úkol marxismu

* charakteristika marxistické filosofie

* omyly marxismu

* za jakých podmínek může být marxismus vědou

* marxistické pojetí poznání

* nelinearita reálna, pluralismus a strukturalismus jako tři rysy moderního humanismu

III. Marxismus a morálka

IV. Marxismus a náboženství

V. Marxismus a umění

Místo úvodu k diskusi o této eseji s prosbou o shovívavost vůči jejím nedostatkům

 

Poznámka:

Členění kapitoly II. do částí učinil již Garaudy, názvy těchto částí jsou však naším dílem, za které se laskavému čtenáři omlouváme.