logo SDS
Dnešní datum: 11. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 22
Prům. 10.7
21 denni
Max. 537
Prům. 270

Nyní si čte web : 63 uživ.

Okolní události naąima očima

* Levicový extremismus 2004 v ČR z pera MV ČR

Vydáno dne 12. 09. 2005 (6958 přečtení)

Chcete-li se dobře pobavit, přečtěte si níže část zprávy Ministerstva vnitra o levicovém extremismu v Čechách a na Moravě. Snad se na nás její autoři nebudou zlobit, když ji alespoň využijeme k přímým odkazům na dotčené subjekty a relevantní články. No co, když už se ty prachy na ni vyhodily :-)))

Jde o materiál „Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004“, který byl samostatnou přílohou „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004“. Tu vzala vláda ČR na vědomí usnesením č. 827 ze dne 29. června 2005. O snížení platů jejích autorů nebo o jejich vyhození na dlažbu jsem se nikde nedočetl, ale možná je to utajená informace.

Letos ve zprávě MV ČR nenajdete zmínku o politických stranách. Možná ale, že se ještě pochlapí Bezpečnostní informační služba. Loňské parlamentní interpelace po její zprávě asi vykonaly své. Tehdy jsme se proti zprávě BIS oficiálně ohradili, takže letos bychom se vlastně měli (a já tak teď činím za SDS) těm ostatním nalevo omluvit. Nebo jim závidět? Já vlastně ani nevím. Ta zpráva je prostě kus papíru, jehož úkolem snad není nic jiného než argumentovat v boji o rozpočet potřebnými hodinami nebo spíše stovkami hodin práce na sledování, špehování a papírování.

Osobně jsem se já asi nejvíce nasmál popisu činnosti Iniciativy za sociální fóra a jejích aktivistů. Teď pro ty, kteří se nějaké aktivity v posledních letech zúčastnili: jen si např. vezměte ty „ortodoxní komunisty“ - ti léta na celé fórum dokonale pečou, takže kdo to vlastně byl? Že by starší zástupkyně sociálně smýšlejících křesťanů? Proboha!

Pokud bude za zprávu o extremismu v roce 2005 ještě zodpovídat sociálně demokratický ministr z hlavního proudu ČSSD, dostane jedinečnou možnost skrýt pod „ortodoxní komunisty“ příslušníky levice sociální demokracie, kteří se letos některých aktivit zúčastnili také. I když by je vlastně mohl klidně skrýt za trockisty. Nebo že by se na české politické scéně znovu objevili buržoazní nacionalisté?

Řekl bych, že se příští rok možná zasměju ještě o trochu víc.

Milan Neubert, 11. září 2005
(v den výročí teroristického útoku na newyorská dvojčata)

Pasáž z loňské zprávy BIS ZDE.


A tady je ten slíbený výňatek z letošní zprávy MV ČR:

3.1.2 Levicový extremismus

3.1.2.1 Anarchoautonomní hnutí

Na anarchoautonomní scéně se během roku 2004 nepodařilo zastavit stagnaci v činnosti hnutí. Celá scéna je bez výrazných osobností, výraznějších aktivit či známek radikalizace. Přestože anarchoautonomní hnutí zůstává v útlumu, snaží se aktivisté z této situace najít nějaké východisko.[13] Zejména členové Československé anarchistické federace (ČSAF) si pasivitu svého hnutí plně uvědomují.

Aktivity

Hlavní pozornost anarchoautonomních skupin byla začátkem roku 2004 nadále zaměřena na protesty proti válce v Iráku. Protiválečné demonstrace organizované anarchisty v Praze a Brně proběhly dne 20. března 2004, který byl vyhlášen mezinárodním Dnem proti válce a okupaci Iráku. V porovnání se zahraničím se jednalo o pokojné a relativně nepočetné demonstrace.

Anarchistická organizace ČSAF se počátkem dubna zúčastnila kongresu Internacionály anarchistických federací v Itálii a stala se jejím plnohodnotným členem. Situaci v organizaci ČSAF to však žádným zásadním způsobem neovlivnilo. Pokračující pasivita většiny členů federace a odchod hlavního představitele z ČSAF, ke kterému došlo v polovině května, celkový, neutěšený stav organizace spíše prohloubily. Moravský region ČSAF je v podstatě dlouhodobě neaktivní a slovenský region ČSAF začal na konci roku 2004 diskutovat o možnosti získat v rámci organizace buď větší autonomii, anebo se přímo osamostatnit.

Veřejné aktivity ČSAF byly pouze sporadické a nepříliš úspěšné. Všechny probíhaly bez násilných excesů. Letošní anarchistický 1. máj, patřící k tradičním akcím anarchistů, sami účastníci označili za „nejlínější“.

Ani fúze mezi skupinami Antifašistická akce a Federace anarchistických skupin, k níž došlo v polovině loňského roku, nevedla v r. 2004 k prohloubení aktivit či k radikalizaci na anarchoautonomní scéně. Hlavní akce této skupiny patřily mezi tzv. tradiční, např. prvomájová demonstrace v Jihlavě, nebo nepříliš povedený ANTIFA CAMP v červenci 2004.

V posledních měsících roku 2004 došlo k aktivizaci členů anarchistické Organizace revolučních anarchistů - Solidarita (ORAS), která začala vydávat internetový časopis Kladivo na Kapitál, v němž se prezentuje pod novým názvem -1155 KPK[14].

Po odchodu hlavních aktivistů z pobočky Independent Media Centre (IMC) působící v Praze a útlumu činnosti došlo 1. července 2004 k ukončení její činnosti a Praha byla vymazána z nabídky měst na mezinárodní internetové stránce IMC.

3.1.2.2 Marxisticko - leninské skupiny (neobolševismus, trockismus)

Marxisticko-leninské skupiny pokračovaly v roce 2004 v realizaci projektu sociálních fór v ČR. Již od počátku roku docházelo k úzké spolupráci hlavních subjektů, které se v lednu spojily v rámci Iniciativy za sociální fóra (ISF) s cílem vytvořit jednotnou „antikapitalistickou“ platformu, inspirovanou antiglobalizačním hnutím sociálních fór. Představitelé ISF se pak během roku soustředili zejména na mediální propagaci svých postojů a myšlenky sociálních fór. Pod hlavičkou ISF zorganizovali levicoví aktivisté demonstraci dne 20. března 2004 v Praze, který byl vyhlášen účastníky II. ESF mezinárodním Dnem proti válce a okupaci Iráku.

Svoji činnost završili aktivisté z řad ISF uspořádáním prvního Českého sociálního fóra (ČSF) v Praze, které předcházelo III. Evropskému sociálnímu fóru (ESF) v Londýně v říjnu 2004. ČSF přispělo k tomu, že oproti II. ESF v Paříži se III. ESF zúčastnil z České republiky dvojnásobný počet aktivistů. Tvořili je zástupci ortodoxních komunistů, trockisté z REVO, Socialistické organizace pracujících či Socialistické solidarity a zúčastnili se jej i zástupci hlavních mírových skupin a některých nevládních organizací.

Průběh III. ESF ukázal, že v antiglobalizačním hnutí působí i nadále dvě názorová křídla, alterglobalizační a revoluční, která se prozatím nedomluvila na společné strategii, podle níž by činnost ESF měla v budoucnu pokračovat.

Rezoluce mládeže vytvořená na III. EFS, prezentovaná i v tisku, mimo jiné vyzvala k organizaci protestů a k zastavení Evropského summitu v Bruselu v březnu 2005, jednání G8 ve Skotsku v červenci 2005 a k protestům proti evropské Ústavě. Prohlášení rovněž vyzvalo k přímé akci k zastavení útoků EU na sociální péči a pracující a k solidaritě se skupinami, účastnícími se národně osvobozeneckých bojů.

3.1.3 Shrnutí

  • V roce 2004 nebyly na extremistické scéně zaznamenány podstatné změny. Přetrvávaly nejednotnost a roztříštěnost jak pravicově, tak levicově extremistického spektra, zejména pak u anarchoautonomního segmentu scény, a absence vedoucích osobností, zaznamenané již v r. 2003. Obecně lze stávající situaci charakterizovat útlumem, neaktivitou a ideologickými rozkoly.
  • V důsledku uvedených faktorů není prozatím reálné spojení více názorových proudů v zastřešení jedním subjektem, a to jak na pravicově, tak levicově extremistické scéně., zejména pak v případě anarchoautonomního hnutí
  • Přetrvává riziko vzájemných střetů mezi militantními, antifašisticky orientovanými anarchisty a neonacisticky orientovanými příznivci hnutí skinheads.
  • Na území České republiky:
  1. nebylo zaznamenáno působení nebezpečných náboženských sekt či nových náboženských hnutí,
  2. nebyly získány poznatky o působení islámských extremistů,
  3. nebyla zjištěna existence nebo činnost extremistických skupin v ozbrojených složkách ČR.

Prognóza

Za současné situace není pravděpodobná náhlá výrazná aktivizace extremistické scény, doposud nebyly zaznamenány významnější signály nasvědčující její výrazné radikalizaci.


A příslušné poznámky:

[13] Podle politologa a znalce Miroslava Mareše je hlavním propagačním orgánem anarchoautonomního spektra časopis A-Kontra, který je registrován u Ministerstva kultury a je šířen i v běžné distribuční síti. Čeští anarchisté se podle něho podílejí i na vydávání východoevropského anarchistického periodika Abolishing the Borders from Below, které vychází v Berlíně.

[14] Tato číslice má znamenat datum první doložené stávky ve starém Egyptě a KPK – „kolektivně proti kapitálu“. Politolog a znalec Miroslav Mareš však poukazuje i na organizaci Anarchokomunistická alternativa (AKA), která se v r. 2003 odštěpila z ORAS a má základnu v Brně a Lipníku n/Bečvou. Vydává odborné texty k dějinám anarchismu a letáky. V r. 2004 se začala, spolu s organizací Uherskohradištská anarchistická skupina (UHAS), podílet na vydávání časopisu Permanent Revolt. Obě organizace tvoří pouze několik jedinců. Podle M.Mareše militantní tendence podporuje i hudební skupina Edelweiss Piraten, která je blízká Antifašistické akci (AFA). Blíže v článku M. Mareše v časopisu REXTER „Anarchistický terorismus po roce 1989 v ČR“ viz http://www.strat.cz/Rexter/infor.php?id=26[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1402 (1402 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1016 (1016 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
908 (908 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
682 (682 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1245 (1245 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
855 (855 hl.)
Prohnilý humanismus !!
671 (671 hl.)

Celkem hlasovalo: 6779


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.