logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 15
Prům. 15
21 denni
Max. 604
Prům. 343.2

Nyní si čte web : 60 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Otevřený dopis Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a ministrovi kultury

Vydáno dne 01. 01. 2006 (6424 přečtení)

Věc: Návrh na vytvoření nového veřejnoprávního kanálu a uspořádání připravovaného veřejnoprávního multiplëxu DVB-T

Televizních programů nabízejících násilí je na našem trhu dostatek. Prakticky po kteroukoliv denní dobu je k dispozici nějaký pořad zobrazující násilí, psychické nebo fyzické týrání člověka, nebo jeho ponižování Existují však i lidé, kterým se násilné pořady nelíbí, nebo jim z nějakého důvodu vadí. Dokonce existují tací, kterým může takový "krvák" způsobit i psychické problémy. A také děti, které by takové pořady vůbec neměly vidět, z eticky výchovných důvodů. Ti všichni dohromady nejsou zanedbatelnou diváckou skupinou. Mají právo mít svůj vlastní televizni program. Bez ponižování lidí, reality show. Se státní garancí, že se zde neobjeví žádný návod na likvidaci člověka, nejméně do 20:00, nebo do 22:00 v případě, že následuje den kdy děti zůstávají doma a jdou tedy později spát.

Zde je hrubý koncept nového programu - nazvěme jej ČT Rodina:

Dopoledne: Pamětnický program. Tento čas by byl vyplněn pořady z archívu ČT, archívu bývalé Ústřední půjčovny filmů a NFA. V archívu ČT existuje spousta pořadů, které byly po natočení uvedeny jednou nebo dvakrát a poté už nebyly nikdy vysílány. To se týká nejen pořadů vyrobených před rokem 1989, ale i pořadů vyrobených v například v 90.letech. V zásadě se zde může objevit i zahraniční pořad, pokud spadá do stejné kategorie.

Odpoledne: (v pracovní den asi od 16:00 az 18:00): Odpolední pásmo pro děti.Vycházím přitom z oblíbených pořadů Vega a Magion, tedy pásem tvořených pořady pro děti i jejich rodiče. Toto je, myslím, formát, který na našem trhu nejvíce chybí. Děti přijdou domů ze školy, pustí si televizi a protože zde neexistuje nic pro ně, dívají se většinou na privátní TV, kde tou dobou tečou potoky krve. Dítě, které se dlouhodobě dívá na takovéto pořady, mívá tendenci chovat se jako oblíbený akční hrdina a vše může skončit v lepším případě šikanou, v tom horším pak mrtvým nebo zraněným spolužákem. Tato pásma by byla vysílána nejméně dvakrát týdně.

Hlavní vysílací čas: Jakýkoliv pořad, který neporušuje výše uvedené morální zásady. Preferuje se pořad obsahující lidovou zábavu pro široké vrstvy diváků.

Později večer: Pamětnický program (zde je možné vysílat i pořady, které z etických důvodů není možno vysílat během dne)

Celý veřejnoprávní multiplex by mohl vypadat takto:

  • ČT1 - Kmenový program ČT, tak jak jej známe dnes. Je tvořen směsí pořadů různých žánrů.
  • ČT Rodina - Mnou navrhovaný program pro celou rodinu.
  • ČT Vzdělání - Program obsahující dokumenty, jazykové kursy a hlavně populárně naučné pořady. Je to vlastně taková vylepšená ČT2. Ve večerních hodinách vysílá také filmový klub pro náročného diváka.
  • ČT24 - Zpravodajství, diskuse

Dále navrhuji zavést divácké hlasování o pořad na přání. Diváci musí ČT odvádět zákonem stanovený poplatek, bez ohledu na to, jak jsou s jejím programem spokojeni. Tento poplatek bude v konečné fázi dosti vysoký, divák ale nemá nejmenší šanci ovlivnit, co za své peníze uvidí. Navrhuji, aby zvyšováni koncesionářského poplatku bylo podmíněno zvyšováním podílu pořadů na přání, voleného metodou všelidového hlasování. Požaduji, aby taková povinnost ČT byla zakotvena přímo do zákona o veřejnoprávní televzi.

ČT již vlastní technologie, které jsou nutné k vybudování takového hlasování. Na současných webových stránkách http://www.czech-tv.cz existuje systém, který umožňuje hodnocení pořadů diváky. Upravit takový systém na hlasování o pořad na přání je pro zkušeného webmastera otázkou několika dní. Jako alternativní možnost hlasování je možné použít hlasování pomocí SMS, tak jak to známe z diskusních pořadů s politiky. Když je možné hlasovat pomocí SMS a Internetu o nejoblíbenějšího Čecha, proč by nebylo možné použít stejných technologií i k hlasování o pořadu na přání? Zpočátku by se hlasovalo o pořadu uvedeném v hlavním víkendovém čase na programu ČT1 a ČT Rodina a o tom, kteý hraný seriál bude nasazen v odpoledním pásmu pro děti na programu ČT Rodina. Tak aby se divák stal z konzumenta spolutvůrcem své televizní stanice. Tím bude naplněno poselství, které má ze zákona veřejnoprávní televize a také diváci budou více motivováni k vlastní tvůrčí činnosti.

Tomáš Franke


Poznámka redakce SDS:

Svůj souhlas či nesouhlas s dopisem můžete kromě komentáře u nás vyjádřit hlasováním ZDE na stránce autora.[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomáą Franke | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.