logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 21.7
21 denni
Max. 647
Prům. 459.6

Nyní si čte web : 41 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Na vysvětlenou

Vydáno dne 06. 04. 2008 (5781 přečtení)

Úvodník druhého čísla Hlasu mladých, týdeníku Národního hnutí pracující mládeže z ledna 1939, jehož první tři čtvrtiny tehdejší cenzura zkonfiskovala.

Bývá u nás zvykem, že se každý nový časopis uvádí zvláštním prohlášením, uveřejněným pochopitelně na první straně prvého čísla listu, ve kterém ujišťuje čtenáře dobrou vůlí plnit velké úkoly, které si redakce předsevzala.

Úmyslně jsme v našem prvém čísle tento starý zvyk opustili. Domníváme se totiž, že dnešní doba je až příliš bohata na různé proklamace, manifesty, programy a podobné jiné prostředky, sloužící obyčejně k tomu, aby veřejnost byla získána pro nějakou činnost, která s takovým prohlášením nemá vůbec nic společného. Jen jedno jsme považovali za nutné zdůrazniti, že chceme být dobrým týdeníkem československé mládeže, která vyrůstala v uplynulých 20 letech a byla vychována v ideálech Masarykovy humanitní demokracie, kterou nehodlá opustit ani v dobách dnešních.

Bude jistě lépe, když toto své přesvědčení, které s námi sdílí veliká většina československé pracující mládeže, učiníme základem, na kterém bude postavena celá naše činnost, podle které nás každý pozná spíše, než podle sebekrásnějšího prohlášení, k němuž by - v dnešní době - mohl mít právem nedůvěru.

Již dnes můžeme bez obav tvrdit, že Hlas mladých po prvém čísle vyplnil značnou část mezery, která u nás zůstala po tragických událostech loňského roku a byla by jednou naší dějinnou ostudou. Víme, že to pro nás nebude snadné, a že síly, které budou usilovat o naše umlčení, jsou mocensky - a zejména finančně - daleko silnější než my. Spoléhali jsme však a spoléháme na československou veřejnost, která i při tom, že připustila, aby u nás vycházel různý bulvární tisk, přece jenom zachovala si pochopení jednak pro dobře dělané noviny, které nezneužívají tiskařské černě k útokům na lidské mozky, aby učinily naši veřejnost přístupnou všem hloupostem, které se jí slavnostně předkládají.

Přijetí našeho prvého čísla česko-slovenskou veřejností je pro nás velkým zadostiučiněním, ale zároveň závazkem. Správně to vyjádřil v dopise jeden z našich čtenářů: „Postavili jste se na místo příliš exponované. Převzali jste, soudím z obsahu prvého čísla, na sebe velký úkol, být časopisem, který bez ohledu na problematickou taktiku chce vyjadřovat touhu většiny československé veřejnosti po demokratisaci našeho veřejného života, která by ovšem byla zbavena všech dřívějších nedostatků. Vyvarujte se toho, aby došlo k nějakému zklamání.“

Každý dnes už ví, za jakých poměrů se dnes u nás dělají noviny. Je věru podivuhodné, že novinářské organisace se doposud ani nepokusily o určitou nápravu. Ale i při tom budeme se snažit pokračovat v cestě, kterou jsme nastoupili svým prvým číslem. Bez manifestů, bez provolání, v pevné víře, že podaří se nám kolem našeho časopisu soustředit všechny upřímné česko-slovenské demokraty, kteří z celé své duše milují pravdu a svobodu svého národa. Chceme být jejich útočištěm i povzbuzovatelem. Budeme to dělat bez křiku, ale zato velmi důsledně. To všechno proto, že se nechceme zařizovat pouze pro dnešek nebo pro pozítří, ale i pro dalekou budoucnost.

Hlas mladých, 26. 1. 1939


Poznámka SDS:

Pohled na první stranu 2. čísla Hlasu mladých, ukazující rozsah práce tehdejší cenzury, naleznete v článku Nástup mladé levice.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.