logo SDS
Dnešní datum: 15. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 11.1
21 denni
Max. 537
Prům. 290.2

Nyní si čte web : 19 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Jan Keller – Socialismus a sociální stát

Vydáno dne 02. 03. 2006 (11552 přečtení)

Teze přednášky prof. Jana Kellera, přednesené ve čtvrtek 23. 2. 2006 pro Klub levicových psychologů a sociologů

Socialismus a sociální stát – vztah se dá vymezit jednoduše. Socialismus měl zájem o sociální zabezpečení obyvatelstva, ale od 60. let nízká výkonnost. Kapitalismus je výkonný, nejde mu o zabezpečení, musel ovšem obstát v konkurenci reálného socialismu, dnes je jasné, že mu jde jen o maximalizaci zisků.

 1. Proč zkolaboval socialismus
 2. Proč problémy sociálního státu?
 3. Největší hrozba dneška
 4. Oživení marxismu – dva předpoklady
 5. Jaké možnosti a jaká rizika

Ad 1)

Robert Kurz - Kolaps modernizace (předzvěst kolapsu západu).Vychází z toho, že reálný socialismus jako nástroj modernizace zaostalých zemí, sekundárně i modernizace zemí vyspělejších.Založen na abstraktní práci, jejím podřízení vysokým politickým rozhodnutím.

SSSR – původní akumulace – státní moc musela, aby rozběhla výrobu, vnutit obyvatelstvu ctnosti protestantské etiky – vysoká produktivita, nízká spotřeba, odložení odměny. Přitom nebyly žádné kolonie – vymačkat z vlastního obyvatelstva. To, co on musel získat, šlo na západě z kolonií. Quasivojenská mašinérie abstraktní práce. Od doby západní industrializace se ovšem věda a technika dostala na vyšší úroveň, vyžadovala větší prostředky, kvůli tomu větší roli stát. Dále potlačení vnitřní konkurence v zájmu posílení konkurenceschopnosti navenek (asi od 60 let).

Nižší kvalita zboží, zhodnocováno neefektivně, plýtvání, zisky určovány úředně, posilování inflace nákladů, soupeření podniků o dotace, stát musí subvencovat – udrželi krok do 60 let, ale nezvládli VTR – nůžky se rozevírají. Přímý kolaps socialismu a stále větší problémy třetího světa – tempo VT vývoje finančně náročné, outsideři upadají do bídy, rozvojové země se uchylují k svéráznému merkantilismu – byrokratické aparáty, dotace do výroby a cen, pokus modernizovat 3 svět ještě po SSSR.

Dnes žádné šance náskok dohnat, výroba vyžaduje stále méně lidí, většina obyvatelstva bývalého druhého a dnešního třetího světa není třeba ani k vykořisťování. Světovou produkci vytváří nízký podíl na počtu obyvatel.

Sociální demokracie nemá žádnou šanci v rozvojovém světě – obvykle působí jako zmírňovatel vykořisťování – ale tady ani nejde o vykořisťování.

Rozvojové země a 2. svět – jsou bez peněz – nelze žít ani předkapitalisticky, ani kapitalisticky.Co dělat? Bezvýchodné, odbourávat státní byrokracii, subvence – jen rychlejší ožebračování.

Východ už nezažije prosperitu západu. Byrokratický socialismus byl historickou cenou za to, že bylo možno existovat ve struktuře moderní průmyslové společnosti. Pro lidi z východu to byla jediná dostupná modernizace.

Po kolapsu východu čeká kolaps i západ. Nejvýznamnější ekonomiky nejsou s to integrovat zbytek světa a doplatí na to. Méně a méně pracovních sil,ostrůvky, které úspěšně na export, nerozvinou vnitřní trh. Ani ve vyspělých zemích neroste kupní síla zaměstnanců. Příčinou není nízká mzda, ale neschopnost zaměstnat dostatečné množství lidí.Kupní síla bude klesat úměrně k poklesu zaměstnanosti (flexibilita práce). V Holandsku jdou nejvíce cestou rozkouskování práce – dvě třetiny lidí nemají plnohodnotnou práci, zaměstnanost klesá.

Kapitalismus je tvrdý, stále více lidí odchází do služeb, to je ale proces, který je součástí choroby. Služby závislé na výrobě, krize celého systému – krize zbožní výroby založené na konkurenci. Kapitalismus dosáhl takové produktivity, že nepotřebuje většinu lidí. Západní systém obtížně řešitelné problémy.

Ad 2)

Problémy sociálního státu.

Globalizace

Keller – globalizaci je mylné datovat příliš brzy (antika, 19. století), ale taky ne příliš pozdě. Ve skutečnosti měla dvě fáze:

 1. po 2. světové válce – 50 a 60 léta, probíhala v režii západních států, forma rozvojové pomoci, západ řeší své problémy (vývoz zboží, zaměstnání pracovních sil ve svých zemích, sociální stát)
 2. 70-90 léta, už ne v režii západních států, ale nástroj globalizace – velké nadnárodní firmy – vzaly to do vlastních rukou a působí proti zájmům sociálních států (např. přesun výroby do třetích zemí, kde hladové mzdy, únik před zdaněním apod.)

Pojmy primární a sekundární sociabilita.

 • Primární sociabilita – rodina, sousedi, kmen, region – tu rozbila průmyslová revoluce.
 • Sekundární sociabilita – abstraktní systémy pojištění, sociální stát – chrání i lidi, kteří se neznají.

V první fázi globalizace – rozbití primární sociability v rozvojových zemích, rozbourány tradiční struktury, lidé se stahují do megapolí.

V druhé fázi – nadnárodní firmy s využitím nové struktury rozbíjejí sekundární sociabilitu ve vyspělých zemích.

Po válce potřebovaly rozvojové země střední techniku, výrobu pro lokální okruhy, z toho by ale západ nic neměl. Země by byly soběstačné.

Západ sledoval dva cíle:

 1. export z rozvojovek do vyspělých pokud jde o suroviny a plodiny, konkurenci, která by stlačovala jejich ceny, z toho dotován sociální stát.
 2. západ vyvážel nezaměstnanost, chudé země odebírají zboží, na západě zaměstnanost, v chudých zemích blokována vlastní výroba, nezaměstnaní.

Jižní země – velké zadlužení na velké projekty, monokultury, srážely si ceny,vyvážely stále více, vyháněly rolníky z půdy, velkovýroba. Přišly o primární sociabilitu, slibovala se jim sekundární – ale dnes nemají žádnou.

U nás primární sociabilitu odstranil socialismus, dnes nám nikdo neslibuje sociální stát.

Velké světové krize – Mexiko apod. – mezinárodní kapitalistické instituce Světová banka apod. radí těmto zemím totéž, co diktovaly socialistickým zemím.

70 léta – nadnárodní firmy vlastní režie – strukturální adaptace, nesnížila dluhy, ale snížila kontrolu vlád nad vlastní ekonomikou.Otevírání zemí nepomohlo uplatnit jejich komparativní výhody, mezinárodní firmy uplatnily své komparativní výhody, rozvojové země už pro ně nejsou odbytiště a dodavatel surovin, ale především bezkonkurenční laciná práce a nízké daně.. Jih vyváží rozbitou primární sociabilitu na sever a ohrožuje sekundární sociabilitu západu.

Rozpor sociální stát versus nadnárodní korporace.Konkurence práce vyhovuje nadnárodním firmám. Daňové prázdniny.Sociální stát chce zvýšit koupěschopnost, nadnárodní firmy odmítají platit  i za výkon. Imigrace chudých lidí, sociální stát se o imigranty musí starat, firmy ne. Představy o vývozu demokracie do 3. světa zmizely, spíše naopak vývoz nedemokratických struktur na sever, nadnárodní firmy ohrožují.

Ad 3)

V čem největší nebezpečí? Baumanovy knihy – Tekutá modernita, Individualizovaná společnost (ta už jen opakování)

Bombastické oslavy Orwellovy knihy 1984 – malý zájem veřejnosti. Orwell hovoří o hrozbě, že soukromé bude pohlceno veřejnou mocí. Toho se bojí i Habermas. Bauman naopak – soukromý zájem pohlcuje veřejný sektor. Přitom se straší totalitou. Požaduje se od lidí, aby čelili rizikovým jevům jen vlastními soukromými silami – ale člověk na to nemá dost síly. Ohrožen je celospolečenský systém, ale reagovat se má individuálními silami. Hrozí kolonizace veřejné moci soukromým zájmem. V celoplanetárním měřítku –odumírají státy, národy – kontrola soukromými korporacemi.

Bauman – bojovat za veřejný sektor – jinak žádná individuální svoboda. Veřejný sektor poslední garance, o kterou se člověk může opřít v boji s globálním ziskem.

Ad 4)

Podmínky oživení marxismu

 1. Byla by to polarizace společnosti, úbytek středních vrstev. Tato podmínka se dost plní, ale! Prognózy marxismu o pauperizaci vyvráceny nástupem nových středních vrstev, dobře situovaní zaměstnanci, vzestup velkých organizací, organizovaná modernita. Dnes je zaměstnanecká společnost odbourávána, ale nedochází k polarizaci společnosti, ale k tříštění světa práce, problémy přicházejí, ale zmizely třídy, které brzdily nárůst nerovností, úbytek středních vrstev, ale nevede to k polarizaci, znaky třídy vykazuje jen velká buržoasie, část z ní se chová jako kasta.
  Ale svět práce je tříštěn, sítě dodavatelů a subdodavatelů, práce byla chráněna zákoníky práce, dnes kapitál přešel na obchodní zákoník a tím smetl všechny jistoty, švarcsystém.
 2. Dospět k drastickému vykořisťování pracujících.Dříve bylo hlavní vykořisťování vázáno na pracovní dobu, dnes externalizace nákladů, firmy rozkládají své náklady na širší plochu, vykořisťování se rozkládá na širší plochu – firma své náklady převaluje nejen na zaměstnance, ale i na stát (Viz Hyundai – hodlá vozit zaměstnance z Polska a Slovenska – lacinější). Vzniká jistá zvrácená solidarita – daňoví poplatníci se skládají na péči státu o velké fírmy (pobídky apod.) Dříve ležela velká míra nejistoty na firmě (proto také své zisky vydávala za odměnu za riziko) – dnes – subdodavatelské  vztahy, nejistota se přenáší do stále nižších pater, přebírá ji pracovník. Firmy se zbavují rizik a zvyšují si zisky – subdodavatelé mají jen šanci zůstat v síti.

Ad 5)

možnosti a rizika?

Místo slibované prosperity se projevuje výrazná nejistota. Nová definice moci: A má moc nad B, když dokáže diktovat B nejistotu.

3 možné cesty vývoje:

 1. Robert Kurz – dnešní móda neoliberalismu a monetarismu dočasná, opět se prosadí etatistický model, etatistický princip – zboží, peníze, bráněny silou.Stát je ovšem   abstrakce,musí to být konkrétní aparát, mocenské složky – ty musí být ufinancovatelné – čili problém financování represivních funkcí.
 2. Bude pokračovat kolonizace veřejného prostoru soukromým zájmem – refeudalizace společnosti.Veřejný sektor likvidován a zprivatizován, privatizace veřejných služb, populace se rozdělí na ty, kdo platí nadstandardní individualizované služby (ostatní toho nejsou schopni, podobně jako při úpadku římské říše – autonomní subjekty, které si přisvojily atributy státní moci, kolem nich závislí klienti – mafiánské struktury
 3. jistotu a bezpečí mohou zajistit nejen státní moc či mafiánské struktury, ale i spojení těch, kdo sdílejí společnou nejistotu. Kapitalismus se tomu snaží zabránit a dělá co může, aby lidem zabránil se spojit. Lidé musí pochopit, že z povahy společnosti vyplývá nejistota.Nový pokus o socialismus má naději, když nezopakuje chyby z kolonizace soukromého veřejnou mocí.

Připomína knihu Naomi Kleinové – Bez loga (o tom, jak se firmy zbavují práce, přesouvají ji do rozvojovek a sami si jen pěstují logo)

Převzato z lavka.info[Akt. známka (jako ve škole): 0,25 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Lavka.info

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1409 (1409 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1023 (1023 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
908 (908 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
684 (684 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1252 (1252 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
857 (857 hl.)
Prohnilý humanismus !!
674 (674 hl.)

Celkem hlasovalo: 6807


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.