logo SDS
Dnešní datum: 15. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 11.4
21 denni
Max. 537
Prům. 290

Nyní si čte web : 18 uživ.

3. Informace

* Pařížská deklarace Evropské odborové konfederace

Vydáno dne 16. 07. 2009 (5515 přečtení)

Evropská odborová konfederace (EOK), zastřešující centrála evropských odborů, vydala 28. 5. následující deklaraci.

Evropa se nachází na křižovatce. Čelí návratu masové nezaměstnanosti. V nadcházejícím roce budeme svědky likvidace pracovních míst v rozsahu nezaznamenaném od třicátých let dvacátého století. A přece není dosavadní reakce odpovědných míst (evropských i národních) pro řešení problému takového rozsahu dostatečná.

Důvod prudkého nárůstu nezaměstnanosti spočívá v tom, že v posledních třiceti letech měl rozhodující vliv neoliberální ekonomický model, jehož zhroucení zapříčinilo ekonomickou katastrofu, kterou nyní Evropa a zbytek světa zažívá. Příliš mnozí v nafouknutém, široce expandujícím sektoru finančních služeb holdovali alchymii moderní doby. Když se chamtivost a spekulace na Wall Street, v Londýně a dalších hlavních finančních centrech staly příkazem dne, dlouhodobá obezřetnost se ignorovala. Ještě před krachem byla výsledkem rychle rostoucí nerovnost, stále více nejistých pracovních míst a tlak na snížení vlivu sociálních států, práv zaměstnanců a kolektivního vyjednávání. K tomu je nyní ještě třeba přidat stoupající nezaměstnanost, škrty ve veřejných výdajích a kolaps poptávky v mnoha zemích.

Občané se obracejí na vlády a odbory, aby obnovily demokratickou rovnováhu, z níž se ustoupilo trhům. Vlády by tak měly činit prostřednictvím akcí ve veřejném sektoru. EOK požaduje, aby finanční kapitalismus již nikdy nesměl způsobit světu, Evropě a pracujícím podobnou krizi; aby již nikdy nebyla demokratickými vládami povzbuzována, lhostejně přijímána či zanedbávána nerovnost.

EOK plně podporuje mezinárodní odbory v boji proti krizi. V tomto zápase má Evropa významnou a konkrétní úlohu. EU je jedinečná ve světě tím, že má možnost konat přímé i koordinované kroky v největším světovém jednotném hospodářském společenství. Proto musí být lídrem, nikoli následovníkem. Zdá se, že příliš často je role EU odsouvána až za roli největších států. Nebude-li však EU schopna sladěné akce směřující k ekonomickému a sociálnímu pokroku, pak se její největší výsledky, jako jednotný trh, jednotná měna a další rozšiřování dostanou pod větší tlak, s tím, jak budou členské státy usilovat o vlastní přístupy k obchodu, měnové politice a mezinárodním vztahům. EU by se měla ujmout odpovědnosti vůči členským státům, které jsou pod největším tlakem, a umožnit jim, aby se nemusely spoléhat na Mezinárodní měnový fond. Zásahy MMF by měly v každém případě směřovat k zachování sociální soudržnosti a ne snižovat veřejné výdaje a oklešťovat veřejné služby.

EU musí mít přesvědčivý přístup k nezaměstnanosti. EOK požaduje nový sociální pakt v EU s následujícími hlavními body jako motor pro sociální spravedlnost a více a lepších pracovních míst:

Více a lepších pracovních míst: Investice do rozšířeného evropského plánu obnovy pro mobilizaci nového pohonu pro růst a pracovní místa. EOK požaduje, aby Evropská rada a Evropská komise vypracovaly pro příští tři roky evropský investiční plán ve výši 1% HDP ročně, který by poskytoval více a lepších pracovních míst, podporoval inovace, výzkum a rozvoj, pomohl zaměstnanosti v klíčových odvětvích, investoval do nových, zelených a udržitelných technologií a udržel vysokou kvalitu veřejných služeb. Celoživotní učení a vzdělávání jsou klíčové prvky pro vytváření více a lepších pracovních míst. Teď je doba na to, aby EU vybavila pracovníky kvalifikacemi potřebnými pro nízkouhlíkovou ekonomiku zítřka, v rámci zelených technologií a pracovních míst vyžadujících lepší kvalifikaci.

Silnější sociální systémy pro poskytnutí větších jistot a rovnosti a vyhnutí se sociálnímu vyloučení. EOK požaduje smysluplnou a silnou Evropskou sociální agendu: udržet lidi v práci s vysokými příjmy a zajistit ochranu všech zaměstnanců i příslušné školení. Přitom je třeba brát v úvahu různorodost, zejména pokud jde o rovnost žen a mužů, a potřebu zachovat sociální soudržnost, s dobrými příjmy a dostupností veřejných služeb pro všechny. Sociální politika a veřejné služby po celé Evropě musí být zachovány, posíleny a nikoli podkopávány rigidní realizací Paktu stability vynucujícího předčasné a významné škrty v rozpočtových deficitech v okamžiku, až se hospodářská činnost začne obnovovat. Takovéto škrty by členským státům vzaly možnost mít užitek z ekonomického oživení a poškodily by veřejné služby.

Silnější práva zaměstnanců a skoncování s převahou principů trhu založených na úsilí o dosažení zisku v krátké době. Silnější práva, zejména na nadnárodní úrovni, jsou nezbytná pro zastavení trendu zvětšující se nerovnosti. EOK požaduje Protokol o sociálním pokroku upřednostňující sociální práva a kolektivní akce a silnější směrnici o vysílání pracovníků založenou na rovném zacházení a respektování práv platných v místě zaměstnání. EOK také volá po účinné účasti zaměstnanců a demokracii na pracovišti a ekonomické a sociální demokracii. Silnějších práv zaměstnanců je zvláště naléhavě třeba pro zastavení narůstajícího využívání různých forem nejisté, nestandardní práce. Je také naléhavě třeba účinné směrnice o pracovní době, bez jakýchkoli opt-outů.

Lepší odměňování: silnější kolektivní vyjednávání. Zmrazování mezd a snižování nominálních mezd a důchodů je třeba odmítnout. Když kolabuje poptávka, je nezbytné chránit kupní sílu. EOK proto usiluje o posílení kolektivního vyjednávání a souvisejících nástrojů tvorby mezd s cílem zajistit důstojnou úroveň minimální mzdy ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru a zvýšení reálných mezd a důchodů pro podporu hospodářského oživení. Evropská centrální banka (ECB) musí být rovněž zapojena do růstu a usilovat o více a lepších pracovních míst a nejen o cenovou stabilitu. ECB se nesmí snažit ovlivňovat a oslabovat mzdová vyjednávání předčasným zvýšením úrokových měr v okamžiku, kdy se bude zdát, že bezprostřední krize pominula. EOK požaduje, aby byla při ECB vytvořena poradní rada evropských sociálních partnerů.

Evropská solidarita jako ochrana před výstřelky finančního kapitalismu: Klíčové je efektivně regulovat finanční trhy, spravedlivě rozdělovat bohatství a nevracet se ke kasinovému kapitalismu a k tomu, jak posledních dvacet let fungovaly finanční trhy. EOK požaduje navýšení výdajů EU na sociální věci rozšířením aktivit evropských strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Rovněž je třeba vypořádat se se soutěží o nejnižší daně a s daňovými ráji, protože ohrožují daňovou základnu zemí a sociální Evropu. Zejména je třeba pracovat pro harmonizaci podnikových a dalších podnikatelských daní. Je třeba, aby byla vypracována evropská iniciativa ve věci daní z finančních transakcí.

Klíčový význam má posílit integraci sociálních záležitostí do veškerých evropských politik a zavést do veřejných smluv sociální ustanovení ohledně uznávání příslušných kolektivních smluv, zajištění toho, aby konkurence nebyla narušována sociálním dumpingem nebo deflačními politikami, ohledně ochrany důchodů a dávek, posílení minimálních mezd a pokrytí kolektivním vyjednáváním. Sociální dimenze Evropy byla příliš dlouho příliš skromná. Teď je čas posílit Evropu a obnovit její sociální ambice.

V nadcházejícím období EOK dále rozpracuje svou strategii a bude mobilizovat pro řešení mimořádně důležitých výzev, které před námi stojí, zejména pro průmyslovou politiku založenou na inovacích, výzkumu a udržitelném rozvoji. EOK a její členské organizace zejména podpoří Den akcí za důstojnou práci Mezinárodní odborové konfederace (7. října). EOK vyzývá Evropskou radu, nový Evropský parlament a novou Komisi, aby jednaly rychle. EOK vyzývá podnikatelské kruhy, aby se zapojily do sociálního dialogu o těchto otázkách a pomohly řešit krizi.

Tato deklarace má dvojí cíl: bojovat proti krizi - a pozitivně ovlivnit období po ní. Myšlenky této deklarace je třeba aktivně šířit a diskutovat o nich, protože katastrofa vyprodukovaná ve finančním světě zasahuje Evropu tvrdě. Ale evropské odborové hnutí musí využít příležitosti a dosáhnout lepší, spravedlivější společnosti a silnější a integrovanější sociální Evropy. Veliká účast lidí na eurodemonstracích v polovině května ukázala rostoucí podporu pro naši agendu. Členské organizace budou ve své činnosti sledovat cíle Pařížské deklarace EOK.

Překlad ČMKOS


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 31 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1409 (1409 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1023 (1023 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
908 (908 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
684 (684 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1252 (1252 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
857 (857 hl.)
Prohnilý humanismus !!
674 (674 hl.)

Celkem hlasovalo: 6807


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.