logo SDS
Dnešní datum: 15. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 11.4
21 denni
Max. 537
Prům. 290

Nyní si čte web : 28 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* Požadavky stávkujících - před 33 lety

Vydáno dne 16. 08. 2007 (6484 přečtení)

Text, který opakovaně zveřejňujeme, vyšel na našich stránkách již před 6 lety. Malá připomínka "Gdaňských událostí r. 1980" a vzniku Solidarity v Polsku - stojí za zamyšlení, kam se naše (a polská) společnost za 33 let od srpna 1980 dostala.

V těchto dnech tomu bude 27 let, co se v Polsku, částečně v důsledku tíživé situace v zásobování (zejména zdražení masa 1. července 1980), utvořily 17. září 1980 "Nezávislé odbory Solidarita" (NSZZ Solidarność). Jedním z prvních kroků bylo zahájení stávek v řadě závodů, kvalitativním přelomem byl vznik Mezipodnikového stávkového výboru v gdaňských loděnicích (15. srpna 1980) a přijetí taktiky "okupačních stávek". Je docela zajímavé připomenout si dnes s odstupem času, jaké byly původní požadavky těchto stávkujících a zamyslet se nad tím, za které z nich by bylo možno stávkovat i dnes - a nejen v Polsku, a které byly spíše "politickým trikem" opozičních skupin z okruhu KOR, působících jako poradci stávkujících. (Těchto 21 požadavků se stalo základem dohody stávkujících s vládou, podepsané na po rozhovorech ve dnech 23.-31. srpna 1980.)

Tato připomínka spojení ekonomické a politické stávky může být chápána také jako jistý příspěvek k otázce včasnosti případné generální stávky v ČR (resp. "výbušnosti" situace u nás), která vyvolala dosti bouřlivou polemiku a diskusi na těchto webových stránkách..

Požadavky stávkujících, reprezentovaných Mezipodnikovým stávkovým výborem MKS (Międzyzakładowy komitet strajkowy)

Cílem výboru je zahájení rozhovorů, které by splnily očekávání stávkujících zaměstnanců. Jednou z prvních podmínek zahájení rozhovorů je odblokování telefonů.

Požadavky jsou následující:

1. Akceptance odborů, nezávislých na straně [PZPR] (tj. ratifikace konvence č. 87 Mezinár. organizace práce Polskou lid. republikou).

2. Zaručení práva na stávku a bezpečnosti stávkujících a těch, kdo jim pomáhají.

3. Chránit ústavně zaručenou svobodu slova, tisku a publikace, nepronásledovat nezávislé vydavatele a zdostupnit média pro všechny názory.

4. Vrátit předchozí práva

a) lidem propuštěným [z práce] r. 1970 a 1976,

b) studentům vyloučeným ze škol za provinění,

propustit politické vězně E. Zadpoczynskiego, J. a M. Kozlowské.

5. V rádiích informovat o vzniku MKS a jeho požadavcích.

6. Působit k vyvedení země z krize, k tomu [zajistit] přístup k plným informacím o situaci, umožnit všem diskutovat o programu reforem.

7. Stávkujícícím zaplatit stávku jako dovolenou z peněz [oficiálních] odborů.

8. Každému pracujícímu [tj. nejen ze závodů, združených v MKS] přidat k platu 2000 zlotých jako kompenzaci za růst živtoních nákladů.

9. Zaručit automatický růst mezd podle růstu cen a inflace.

10. Plně zajistit trh s potravinami, vyvážet výhradně [jejich] přebytky.

11. (Jako dočasné opatření) zavést lístky na maso a masné výrobky.

12. Snížit ceny vč. prodejen v TZW [=Tuzex].

13. Vedoucí kádry vybírat dle kvalifikace a ne podle stranické příslušnosti, zrušit privilegia členů strany [PZPR], MO [=policie], SB [státní bezpečnosti] - srovnat rodinné přídavky, zrušit speciální obchody.

14. Odchod do penze po odpracování 35 let, resp. ve věku 50 let pro ženy, 55 let pro muže.

15. Valorizace starších důchodů.

16. Zlepšit podmínky ve zdravotnictví vč. péče o pracující.

17. Zvýšit počet míst ve školkách a jeslích.

18. Mateřskou dovolenou [prodloužit] na tři roky.

19. Zkrátit dobu čekání na byt.

20. Diety ze 40 zl [zvýšit] na 100 zlotých a zvýšit odlučné.

21. Všechny soboty volné, v nepřetržitých provozech zavést kompenzace prodloužením dovolené nebo jinými volnými dny.

 

16.  8. 1980

 

Z rukopisného originálu, vystaveného v sídle ETUC (Evropské odborové konfederace) v Bruselu, přeložil J. Hudeček, v hranatých závorkách poznámky překladatele.


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1409 (1409 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1023 (1023 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
908 (908 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
684 (684 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1252 (1252 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
857 (857 hl.)
Prohnilý humanismus !!
674 (674 hl.)

Celkem hlasovalo: 6807


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.