Komunismus v České republice

Petr Fiala, Jan Holzer, Miroslav Mareš, Pavel Pšeja

Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice

Masarykova Universita v Brně
Mezinárodní politologický ústav
Brno 1999

Monografie vydaná v roce 1999 popisuje rozsáhlým způsobem historii komunistického hnutí v Čechách od roku 1921. Vřele doporučujeme její zakoupení nebo zapůjčení. Na tomto místě se seznámíte pouze se dvěma vybranými kapitolami (2, 8).


OBSAH

Výzkum organizovaného komunismu v České republice

1. Geneze českého komunismu (1921-1 989)

1.1. KSČ v období první republiky (1921-1938)

1.1.1. Vznik KSČ

1.1.2. Éra stabilizace: KSČ v letech 1921-1929

1.1.3. Bolševizace strany: KSČ v letech 1929-1935

1.1.4. KSČ a politika lidové fronty ve druhé polovině 30. let

1.1.5. KSČ ve stranicko-politickém systému první republiky

1.2. KSČ v letech 1939-1948

1.2.1. Do ilegality: KSČ v období druhé republiky

1.2.2. Doma a v exilu: KSČ během druhé světové války

1.2.3. Na cestě k triumfu: KSČ v letech 1945-1948

1.3. Komunismus jako státní ideologie československého státu

1.3.1. Stalinské období: KSČ v letech 1 948-1956

1.3.2. Konzervativní reakce na stalinskou éru: KSČ po roce 1956 .

1.3.3. Uvolnění před bouří: KSČ v 60. letech

1.3.4. Rok 1968 a krize komunistické ideologie

1.3.5. Éra reálného socialismu: KSČ v 70. a 80. letech

2.Vývoj KSČ a KSČM po roce 1989

2.1. KSČ a sametová revoluce

2.2. KSČ a první svobodné volby

2.3. Vnitrostranické spory v KSČM v letech 1990-1993

2.4. Od třetího do pátého sjezdu - období stabilizovaného neokomunismu

3. Programatika KSČM

4. Organizační členění KSČM

4.1. Charakteristika stanov

4.2. Stav před přijetím aktuálních stanov

4.3. Současné trendy

5. Členská základna KSČM a postoje a složeni jejich voličů

5.1.Členská základna Komunistické strany Čech a Moravy

5.2.Voličská základna Komunistické strany Čech a Moravy

6. KSČM a spřízněné organizace, tiskoviny a nakladatelství

6.1. Komunistický svaz mládeže

6.2. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska

6.3. Ostatní spřízněné organizace

6.4. Tiskoviny a nakladatelství blízké KSČM

7. Ortodoxně-komunistický proud

7.1. Vymezení ortodoxně-komunistického proudu

7.2. Nakladatelství "JUDr. Jaroslava Webera" a komunistický list Dialog

7.3. Od platformy KSČM "Za socialismus" ke Komunistické straně Československa

7.4. Konventy komunistů

7.5. KSČM a ortodoxní proud

7.6. Všeslovanské a šovinistické tendence v ortodoxně-komunistickém proudu

8. Postkomunistické strany v ČR

8.1. Levý blok(LB)

8.2. Strana demokratické levice (SDL)

8.3. Strana demokratického socialismu (SDS)

8.4. Demokratická strana práce (DSP)

9. Postavení KSČM v rámci stranicko-politického systému ČR

10.Komparace systémového postaveni KSČM s komunistickými stranami v dalších evropských zemích

11. Komunismus a česká společnost

11.1.Názory občanů na KSČM

11.2. Komunismus a politicko-ideové spektrum v České republice

11.3. Polistopadová legislativa a komunismus

11.4. Očekávání a možnosti

Závěr: Perspektivy KSČM v rámci českého stranicko-politického spektra

Literatura

Seznam tabulek


Pohled na obálku monografie.