logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.5
21 denni
Max. 647
Prům. 463.6

Nyní si čte web : 56 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 95 nalezených)

|0-50|50-95|

Stanovisko SDS k volbě prezidenta republiky
(administrator, Stanoviska SDS, 08.01.2018)
Je zásadní chybou vedoucích stran české levice, ČSSD i KSČM, ľe se ani v tomto volebním období nedokázaly shodnout na levicově orientovaném kandidátovi. Strana demokratického socialismu (SDS) jim to vytkla veřejně jiľ v prosinci 2012.

Stanovisko SDS - Odmítáme expanzi NATO do Černé Hory
(administrator, Stanoviska SDS, 17.10.2016)
Poslanecká sněmovna PČR se má v průběhu nastávající schůze Sněmovny vyjádřit mimo jiné také k Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické alianci.

Stanovisko vedení SDS k současné vlně migrace do EU
(administrator, Stanoviska SDS, 16.08.2016)
Stejně jako česká veřejnost jsme pobouřeni nárůstem terorismu v Evropě a znepokojeni současným nárůstem počtu uprchlíků a migrantů do EU, jenľž se stává potenciálním zdrojem terorismu vzhledem k nezvládnutí bezpečnostních prověrek těchto osob. Jedinou moľžností, jak situaci řeąit, vyjma přemrątěné reakce na bezprostřední ohrožľení, je důsledné prosazování univerzální deklarace lidských práv a OKAM®ŽITÉ zahájení stahování nikým nepozvaných vojenských kontingentů z Afghánistánu, Iráku, Sýrie, Libye a okupovaných palestinských území na Blízkém východě a zahájení diplomatických jednání ohledně budoucího uspořádání a vypořádání ąkod v arabském světě, způsobených nepromyąlenými, často silovými zásahy z vnějąku.

Otevřený dopis Alexisi Tsiprasovi
(administrator, Stanoviska SDS, 21.07.2015)
Předsednictvo CV SDS projednalo na svém zasedání situaci v Řecku a shodlo se na odeslání následujícího otevřeného dopisu Alexisi Tsiprasovi, předsedovi Syrizy a řeckému premiérovi.

Potřeba koalice levice a iniciativ
(administrator, Stanoviska SDS, 12.04.2015)
Prohlášení předsednictva CV SDS s výzvou ke společnému postupu

SDS k akci americké armády
(Milan Neubert, Stanoviska SDS, 26.03.2015)
Strana demokratického socialismu, která je zakládajícím členem Strany evropské levice, protestuje jak proti způsobu, kterým jsou přesouvány jednotky armády USA z vojenského cvičení přes území České republiky, tak proti chování a jednání české politické reprezentace.

SDS a LKŽ společně protestují proti španělské snaze omezit práva žen
(administrator, Stanoviska SDS, 17.03.2014)
V rámci celoevropské kampaně Strany evropské levice zástupci SDS společně s vedením Levicových klubů žen předají dnes, 17. 3. v 15:00 na velvyslanectví Španělského království následující protestní dopis:

NE pravici, NE Babišovi!
(administrator, Stanoviska SDS, 13.10.2013)
Prohlášení SDS k předčasným parlamentním volbám do PSP ČR

JDĚME S BARVOU VEN!
(administrator, Stanoviska SDS, 15.08.2013)
Prague Pride 2013 a SDS

Ne zastavení veřejnoprávních médií v Řecku
(Milan Neubert, Stanoviska SDS, 12.06.2013)
Včera večer přišla do Čech nečekaná a téměř neuvěřitelná zpráva, že se řecká vláda rozhodla bez diskuse s parlamentem a občanskou veřejností suspendovat s okamžitou platností činnost řeckých veřejnoprávních médií s odkazem na jejich špatné vedení a bující korupci. что такое эквайринг

Anketa pro delegáty Ideové konference SDS
(Milan Neubert, Stanoviska SDS, 13.04.2013)
Delegáti Ideové konference SDS dne 13. dubna 2013 dostali mimo jiné k anonymnímu vyplnění anketu s 35 otázkami, na něž mohli dát jednu z pěti možných odpovědí od úplného souhlasu po naprostý nesouhlas. Výsledek ankety je důležitý především pro vedení SDS, ale považujeme za správné informovat o výsledcích této ankety i veřejnost.

Stanovisko SDS k výsledku zvolení Miloąe Zemana prezidentem ČR
(administrator, Stanoviska SDS, 26.01.2013)
Vítáme výsledek prvních přímých voleb prezidenta republiky. Předpokládáme, ľže zvolený prezident výrazně přispěje k posílení demokratické atmosféry v ČR a k vytváření podmínek pro řeąení skutečných a stále narůstajících problémů v české a evropské společnosti. Prezident by měl otevírat prostor pro diskusi různých názorů, pro hledání větąinově přijatelných řeąení a pro dialog mezi různými skupinami a třídami.

Stanovisko Strany demokratického socialismu k 2. kolu prezidentské volby
(administrator, Stanoviska SDS, 20.01.2013)
SDS dlouhodobě usiluje o spolupráci vąech levicových a demokratických sil bez apriorního vylučování kterékoliv její složľky. Proto jiľž v prosinci kritizovala neschopnost hlavních levicových sil nalézt kandidáta, který by levici nerozděloval, ale dokázal ji spojovat.

Situace před presidentskou volbou je ąpatným vysvědčením pro českou levici
(administrator, Stanoviska SDS, 17.12.2012)
Prohláąení předsednictva Celostátního výboru SDS

Stanovisko SDS k zákonu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi
(administrator, Stanoviska SDS, 05.09.2012)
Poslanecká sněmovna stojí před novým projednáváním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, který byl zamítnutím Senátu vrácen. Považujeme v tomto kritickém okamžiku za nezbytné jasně prohlásit, že SDS s návrhem zákona absolutně nesouhlasí.

Je správné kriminalizovat drogově závislé?
(administrator, Stanoviska SDS, 07.02.2012)
Příspěvek k "Abecedě SDS - Drogy"

K uspořádání referenda o přistoupení ČR k unijní smlouvě o fiskální zodpovědnosti
(administrator, Stanoviska SDS, 06.02.2012)
Stanovisko Celostátního výboru SDS, přijaté dne 21. 1. 2012

Stanovisko CV SDS k návrhům ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dobeše
(administrator, Stanoviska SDS, 06.02.2012)
Celostátní výbor SDS přijal na svém zasedání 21. ledna 2012 následující stanovisko k návrhům věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci vysokoškolským studentům.

K obecnému referendu
(administrator, Stanoviska SDS, 26.11.2011)
Celostátní výbor Strany demokratického socialismu (CV SDS) dospěl při analýze současného stavu českého společenského života k závěru, že mimořádně důležitou otázkou je uzákonění obecného referenda a určení podmínek jeho vyhlášení a uplatnění jeho výsledků v praxi.

Josefe Dobeši, podejte demisi
(Milan Neubert, Stanoviska SDS, 07.11.2011)
Ministerstvo školství na svém webu zveřejnilo osobní údaje o romských studentech, studujících na středních a vyšších odborných školách, kteří jsou finančně podporováni. Tato okolnost se nedá označit za nic jiného než lumpárnu a snaha ministra Dobeše svádět „omyl“ na neznámého pachatele není nic jiného než lumpárna další.

Řekněte své NE politice proti zájmům lidí!
(administrator, Stanoviska SDS, 18.10.2011)
Stanovisko Celostátního výboru SDS k celosvětovému protestu 15. října.

Stanovisko SDS k volbě nejvyšších funkcionářů EU
(administrator, Stanoviska SDS, 22.11.2009)
SDS vítá skutečnost, že se členským státům Evropské unie podařilo ustavit dvě nejvyšší funkce, reprezentující EU navenek - stálého předsedu Evropské rady a Vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Vidíme v tom krok k posílení mezinárodní úlohy a významu EU.

Stanovisko Celostátního výboru SDS k vyhlášení předčasných voleb
(administrator, Stanoviska SDS, 07.09.2009)
Přijetí ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny považujeme za krok na hraně ústavnosti, za další uplatnění postupu, který povyšuje výjimky do role pravidla.
Tento svůj názor vyjadřujeme bez ohledu na to, že věcně s vyhlášením předčasných voleb souhlasíme a vítáme je jako možnost skoncovat s nekompetentním způsobem vládnutí a s nedůstojnými situacemi ve sněmovně, kterým jsme byli nuceni přihlížet v období od minulých voleb.

SDS podporuje aktivitu odborů
(administrator, Stanoviska SDS, 16.05.2009)
CV SDS vyslovuje naprostou a bezvýhradnou podporu vystoupení odborářů 16. května 2009.

Hospodářská krize, neoliberalismus, xenofobie a další integrace Evropy
(administrator, Stanoviska SDS, 07.03.2009)
V polovině roku 2008 tiše ovládla svět všeobecná hospodářská krize, jakou poslední tři generace lidí nezažily. Hospodářské a politické „elity“ tuto skutečnost půl roku skrývaly. Mluvily o finanční krizi, která zasáhla finanční sektor a která se tudíž normálních pracujících a důchodců ani nedotkne.

K postupu České republiky při přijímání Lisabonské smlouvy
(administrator, Stanoviska SDS, 15.12.2008)
Stanovisko Celostátního výboru Strany demokratického socialismu k přijímání Lisabonské smlouvy v České republice

SDS proti aroganci moci
(administrator, Stanoviska SDS, 02.07.2008)
Evropské politické elity začínají mít vážné problémy. Když totiž svá rozhodnutí předloží k demokratickému vyjádření, narazí. Odhalí se přitom jednoduchá skutečnost, že jejich návrhy vznikaly za zády veřejnosti. Díky aroganci moci tak byla odmítnuta Evropská ústava i Lisabonská smlouva.

Stanovisko SDS k uznání samostatnosti Kosova
(administrator, Stanoviska SDS, 22.02.2008)
Když se před téměř devíti lety rozhodovalo o „humanitárním“ bombardování Jugoslávie, protestovala 24. března 1999 Strana demokratického socialismu (SDS) jak proti chystanému útoku NATO proti svrchovanému státu, tak proti změněné roli severoatlantické aliance - od obránce mezinárodního práva k nástroji účelového prosazování mocenských zájmů silou. A to vše navíc bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Stanovisko SDS k průběhu prezidentské volby
(administrator, Stanoviska SDS, 11.02.2008)
Strana demokratického socialismu (SDS) konstatuje, ľe dosavadní průběh volby prezidenta republiky prohloubil nedůvěru veřejnosti k českému parlamentnímu systému. Poukázal jak na současný reálný stav celé politické reprezentace, tak na tristní situaci české levice.

Stanovisko SDS k volbě prezidenta republiky
(administrator, Stanoviska SDS, 21.01.2008)
Strana demokratického socialismu (SDS) povaľuje za svoji povinnost vyjádřit se k nastávajícím volbám prezidenta republiky. Předevąím konstatujeme, ľe celá levice, a to zejména její parlamentní strany jako celek, tuto důleľitou volbu a zásadní politický krok podcenily: přes negativní zkuąenosti z předchozí volby nezahájily její přípravu včas.

Stanovisko SDS k ratifikaci Reformní smlouvy
(administrator, Stanoviska SDS, 15.12.2007)
Dne 13. 12. 2007 podepsali v Lisabonu představitelé exekutiv členských států EU závažný dokument – Reformní smlouvu. Věcně jde o pokus propašovat do právního prostředí EU znovu myšlenky tzv. Evropské ústavy, která již byla odmítnuta.

Podpisem smlouvy bylo zahájeno období ratifikace této mezinárodní smlouvy jednotlivými členskými státy EU.


Stanovisko SDS k poplatkům u lékaře
(administrator, Stanoviska SDS, 15.12.2007)
Návrh na zavedení poplatku u lékaře považuje Strana demokratického socialismu za průlom do ústavou zaručeného práva na bezplatnou zdravotní péči. Proto jej zásadně odmítáme.

Stanovisko SDS k budoucnosti Kosova
(administrator, Stanoviska SDS, 15.12.2007)
Po desetiletí budované jistoty mezinárodního práva jsou pošlapávány pro okamžitou potřebu – to vidíme nyní v Kosovu. Je třeba se ptát, čím si albánsko-kosovští mafiáni tuto „specialitu“ zasloužili?

Klaus se jako prezidentský kandidát diskvalifikoval
(administrator, Stanoviska SDS, 07.10.2007)
Prezident Václav Klaus podepsal v pátek 5. října zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který schválila Poslanecká sněmovna a který prošel pravicovým Senátem téměř bez diskuse. Klaus připojil svůj podpis pod normu, o níž sám prohlásil, že její legislativní zpracování je nevalné.

Abeceda SDS
(administrator, Stanoviska SDS, 11.09.2007)
Diskuse na červnovém sjezdu SDS a následně na srpnovém zasedání Celostátního výboru (CV) SDS dala jasně najevo, že by SDS měla udržovat a rozvíjet svou schopnost vstupovat do reálné praktické politiky včetně volební. Absence aktuálního volebního programu SDS je pociťována jak při kontaktech s ostatními politickými subjekty, tak při rozhovorech s běžnými příslušníky české populace.

Vládní reformní balík je útokem na sociální stát a vede k rozpadu české společnosti
(administrator, Stanoviska SDS, 06.08.2007)
Strana demokratického socialismu (SDS) považuje vládní návrh prvního balíku reformy veřejných financí za krok vedoucí k dalšímu sociálnímu rozpadu a k atomizaci české společnosti. Relativní snížení daňové zátěže nejbohatších skupin obyvatelstva (tj. snížení daňové progrese) povede k významnému poklesu příjmů rozpočtu České republiky.

Ke schválení Topolánkovy vlády parlamentem
(administrator, Stanoviska SDS, 21.01.2007)
Stanovisko SDS, schválené Celostátním výborem SDS 20. 1. 2007

Společně proti všem formám diskriminace a násilí !
(administrator, Stanoviska SDS, 25.11.2006)
Prohlášení Strany demokratického socialismu k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách

Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání
(administrator, Stanoviska SDS, 01.11.2006)
Stanovisko SDS k 50. výročí maďarských událostí v r. 1956

Nezvyšovat nebezpečí jaderného konfliktu
(administrator, Stanoviska SDS, 14.10.2006)
Stanovisko SDS k jadernému pokusu KLDR, schválené Celostátním výborem SDS dne 14. 10. 2006

Stanovisko SDS k aktuální politické situaci
(administrator, Stanoviska SDS, 06.05.2006)
Zpráva o brutálním zbití českého komunistického poslance Jiřího Dolejše v období před parlamentními volbami námi hluboce otřásla. Považujeme takové násilí za odpuzující projev politického rasismu, který je vždy velkým nebezpečím pro ústavní demokratický řád.

K sociálnímu střetu ve Francii
(administrator, Stanoviska SDS, 12.04.2006)
Zákon o první pracovní smlouvě, který vyvolává ve Francii již po několik týdnů rozsáhlé sociální protesty, považujeme za další z pokusů zachovat enormní zisky investorů a přenášet současné obtíže „vyspělých tržních ekonomik“ na zaměstnance.

Stanovisko SDS k volbám do PSP ČR
(administrator, Stanoviska SDS, 18.02.2006)
Strana demokratického socialismu – člen Evropské levice vnímá nominaci své členky Anny Oppitzové na kandidátce Komunistické strany Čech a Moravy do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako pozitivní signál o sjednocování postupu levicových sil, jejichž cílem je obhajoba práv a sociálních zájmů občanů naší republiky.

K zákonu o registrovaném partnerství
(administrator, Stanoviska SDS, 18.02.2006)
SDS dlouhodobě zastává názor, že práva všech menšin, tedy i osob s odlišnou sexuální orientací, mají být účinně chráněna zákonem. Tento postoj by ale neměl bránit věcné diskusi o obsahu takového zákona, resp. jeho vadách.

K „Bolkesteinově direktivě“
(administrator, Stanoviska SDS, 18.02.2006)
Dosavadní průběh projednávání směrnice o službách (tzv. Bolkesteinovy direktivy) v Evropském parlamentu ukazuje, podle názoru SDS, na zásadní selhání české politické reprezentace jak na mezinárodní (EP), tak na národní úrovni (vláda, president, PČR).

Prohlášení SDS k rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy o komunismu
(administrator, Stanoviska SDS, 21.01.2006)
Pro Parlamentní shromáždění Rady Evropy je připravována rezoluce vymezující znaky, které by postavily naroveň komunismus a nacismus. Padesát let po smrti antikomunisty McCarthyho se pokoušejí předkladatelé z Evropské lidové strany vrátit Evropu zpět k základním chybám 20. století.

Stav a možnosti české levice před volbami 2006
(administrator, Stanoviska SDS, 02.10.2005)
Pohled SDS na současnou levicovou scénu a její představy o dalším vývoji - dokument přijatý Celostátním výborem SDS 2. 10. 2005

Stanovisko SDS k výročí OSN
(administrator, Stanoviska SDS, 02.07.2005)
Zeptejte se „svých“ poslanců, co dnes dělají pro obnovu původního mandátu OSN, vzniklé z vůle národů po dosud největší válce v historii lidstva.

Stanovisko SDS k vzniku evropské ústavy
(administrator, Stanoviska SDS, 18.06.2005)
Pro Stranu demokratického socialismu je současná evropská ústavní smlouva po jejím nezpochybnitelném demokratickém odmítnutí ve Francii a Holandsku politicky mrtvým dokumentem.

Prohlášení SDS k referendu ve Francii
(administrator, Stanoviska SDS, 09.04.2005)
Proces přijímání „Smlouvy o ústavě pro Evropu“ vstupuje v tomto měsíci referendem ve Francii do rozhodující fáze. SDS je přesvědčena, že případné NE v tomto hlasování by otevřelo možnosti pro věcnou diskusi o obsahu zmíněné smlouvy v rámci celé EU.

|0-50|50-95|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.