logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 3
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.7

Nyní si čte web : 63 uživ.

01. Knihy

* Pohlavní štvanci

Vydáno dne 18. 02. 2005 (8727 přečtení)

Je to zvláštní. Jde o osobní vyznání, které napsal ortodoxní marxista, uznávaný novinář a politický aktivista, šéfredaktor týdeníku Workers World. Komunista Leslie Feinberg celý život bojoval za práva amerických pracujících. Tento statečný muž se však narodil jako žena.
(Recenze Jaromír Horák)

Kniha Pohlavní štvanci ovšem nese v originále mnohem vznešenější název: Transgender Warriors - tedy otrocky přeloženo něco jako „Mezipohlavní válečníci“. Autor nejprve vypráví svůj vlastní příběh, aby posléze představil jakési stručné dějiny transsexuálů a transsexuality a skončil apologií jejich požadavků.

Feinberg pochází jako celá řada amerických komunistů z židovské rodiny, která do USA emigrovala z carského Ruska. Ač dívka, vypadal od mládí spíše jako velký neohrabaný chlapec. Bohužel móda 50. let dívkám prakticky neumožňovala nosit pánské prvky oblečení a v holčičích šatečkách působil robustní Feinberg jako pěst na oko. Své původní dívčí jméno v knize ani jednou nezmiňuje, zato však líčí, jaké bylo jeho dospívání v dělnické kolonii v Buffalu. Skvěle přitom zachycuje atmosféru doby:

„být jiný, to v padesátých letech nebyla žádná legrace. McCarthyho antikomunistický hon na čarodějnice byl zrovna v plném proudu a mně se občas podařilo zaslechnout úryvky diskusí dospělých - děsily mě k smrti. Bál jsem se, že se mi nějaký komunista schovává pod postelí a v noci vyskočí a popadne mě za ruku. Slyšel jsem, že když odhalí nějakého „rudocha“, tak jeho jméno otisknou v novinách, vyhodí ho z práce, bude se muset spakovat a s celou rodinou odjet někam do pekel. A čím se provinil? Z šepotu dospělých jsem to nedokázal vyčíst, ale jedno mi bylo jasné: nejlepší je zavřít pusu na zámek a být nenápadný. Slyšel jsem rozohněné tirády z rádia, jak doslova drtí lidi, kteří museli stanout před komisí. Slyšel jsem slova komouš, teplouš, Žid. A my byli Židé.“

Jak rostl, stával se Feinbergův život v ženském těle nesnesitelným. V ženských šatech vypadal tak nápadně, že si od něj lidé v autobuse s hnusem odsedávali. Nemohl najít práci. Navíc tu byl i další problém: Ženě Feinbergovi se líbili ženy… Nakonec to nevydržel, utekl z domova a začal žít jako muž. Ač neměl žádné formální vzdělání, vrhl se na samostudium. K tomu přispívalo i jeho nové zaměstnání: v roli muže se stal hlídačem ve slavné Albright-Knoxově umělecké galerii, kde se setkával s kriticky smýšlejícími lidmi, ale i s boháči, jejichž přepych mohl porovnat s chudobou svého dětství a mládí. Postupně se názorově stále více sbližoval s levicí a marxismem. Feinberg ve své knize sugestivně popisuje jen s klíčových zážitků, který z něj udělal zarytého komunistu:

„Jednoho rána byla atmosféra v galerii doslova nabitá elektřinou. Šéf mi nařídil, abych si upravil kravatu a vyleštil boty - přijede Nelson Rockefeller a já ho měl vítat před vstupními dveřmi.

Přecházel jsem nervosně sem a tam a kouřil jednu cigaretu za druhou. „Už je tady?“ptali se mě neustále kolegové zevnitř galerie. Pak jsem zahlédl, jak na parkoviště před budovou zajíždí kolona dlouhých černých limuzín. Opodál se zničehonic zjevila skupinka demonstrantů mávajících transparentem s nápisem.

„Rockefeller má na rukou krev z Attiky.“ Řidič první limuzíny otevřel Rockefellerovi dveře. Vypadal tak, jak jsem ho znal z fotografií v novinách. Otočil se k demonstrantům a namířil jejich směrem ukazovák.

„Otevři dveře! Dělej, otevři dveře!“ zakřičel na mě šéf a já se vrhl po klice. Rockefeller prošel kolem mě, aniž na mě podíval. „Díky chlapče,“ zamumlal nezřetelně.

V tom okamžiku jsem prozřel.

Bez ohledu na to, jak moc se v mužské roli změnil můj život, na mém společenském postavení se nezměnilo ani zbla. Do té doby jsem všechen svůj vztek směřoval na předáky v továrně a příslušníky střední třídy - jako třeba na majitele malého krámku u nás za rohem - a na jejich aroganci. V mých očích to byli oni, kdo držel otěže moci. A teď jsem se najednou díval na Rockefellera a jeho suitu, jak procházejí uměleckými sbírkami a v patách mu servilně pobíhá několik zaměstnanců galerie. Otevřel se mi zcela nový pohled na střední třídu - ve skutečnosti to byli jen lidé uvěznění kdesi mezi Rockefellerem a mnou.

Došlo mi, že ti lidé kteří se v oblecích s motýlkem procházejí galerií, jakoby jim patřil celý svět, ten svět skutečně vlastní! Před mýma očima si Rockefeller povídal s Knoxem, Schnoellekopfem a dalšími, kterým patřili továrny, v nichž jsem pracoval, i banky, v nichž jsem si nechal proplácet výplatní šeky. Bylo to jen pár rodin, ale přesto každá z nich zosobňovala určitý druh průmyslu, finančnictví nebo komunikací- patřily jim všechny nástroje, jimiž se buduje lidský život.

Vzpomněl jsem si na mamutí podniky v Buffalu: Anaconda Copper, Chevrolet, Bethlehem Steel. Na zelené louce je postavili lidé, jako jsem byl já. Svými svaly jsme je přivedli k životu a rozpohybovali stroje. Tak jak to, že je může vlastnit někdo, kdo na nich nikdy nepracoval ?“

Postupně se Leslie Feinberg vypracoval na levicového aktivistu. Zajímavé je, že jak se prohlubovala jeho proměna ze ženy v muže (postupně prodělal několik operací, podstoupil hormonální terapii), prohlubovala se i jeho oddanost komunistickým ideálům a nenávist k americké vládnoucí třídě. Jeho mužství a komunismus jakoby rostly současně. Časem se stal známým novinářem a spisovatelem, účastnil se kampaní za práva Indiánů, významně se angažoval proti válce ve Vietnamu. Během 70.a 80. let však stále více vystupoval za práva gayů, lesbiček a především transsexuálů. To už byl natolik slavný, že nemusel skrývat svou skutečnou identitu.

V knize Pohlavní štvanci Feinberg dopodrobna popisuje případy transsexualismu v historii. Snaží se přesvědčit, že u celé řady kultur byly přechody z jedné pohlavní role do druhé na denním pořádku a že se transsexálové v těchto kulturách těšili mimořádné úctě. Poněkud pochybně však vyznívá Feinbergova snaha vykládat pomalu každý případ, kdy se někdo v dějinách převlékl do šatů opačného pohlaví (viz Jana z Arku) jako doklad transsexuality. Mnohem zajímavější je popis represivních opatření proti transvestitům, jimž tito lidé museli až donedávna čelit. Např. dodnes platí v některých státech USA zákon, podle nějž páchá hrubou neslušnost (výtržnictví) ten, kdo nosí na veřejnosti více než dvě součásti oblečení opačného pohlaví.

Feinberg rovněž popisuje různé případy diskriminace translidí, včetně tragických osudů jedinců jako byl Brandon Teena. Tato mladá žena dlouho vystupovala jako chlapec. Místní policie na malém městě však rozhlásila, jak se věci mají. Brendon byla chycena místními ožraly, znásilněna a zabita. Na motivy události byl natočen úspěšný film s Hilary Swankovou v hlavní roli. U celé řady jiných mužů se až po jejich smrti zjistilo, že byli ženami. Nejedna taková žena raději nešla k lékaři a zemřela na banální onemocnění, jen aby se vyhnula odhalení.

Pro nezasvěceného čtenáře je někdy obtížné se zorientovat ve speciálních termínech, označujících v angličtině různé kombinace přeměn mezi pohlavími, a v jejich českých překladech. Zajímavý je český termín „translidé“. Feinberg se snaží tyto translidi představit jako svébytnou menšinu, odlišnou od gay/lesbické komunity. Na závěr uvádí jakési desatero požadavků, jejichž splnění by se translidé chtěli domoci. Řadí sem právo nechat si operativně změnit tělo, právo nebýt diskriminován v zaměstnání, ale i právo vstupovat do manželských svazků a dokonce adoptovat a vychovávat děti. Kniha je doplněna fotogaleriií, zachycující různé translidi.

Jakkoli si vážím Leslie Feinberga jako vysoce charakterního soudruha, myslím že ho jeho vlastní spletité osudy a utrpení, jež musel v životě podstoupit, zaslepují k několika očividným skutečnostem. Především Feinberg automaticky zahrnuje do jedné skupiny lidi, kteří si chtějí změnit pohlaví z ženy na muže (Female to Male, FtM, tam patří Feinberg) a lidi, kteří se narodili jako muži, ale chtějí se stát ženami (Male to Female, MtF). Příslušníci první skupiny bývají ve změně pohlaví velmi úspěšní - zpravidla už totiž jsou ženami velmi maskulinními a s pomocí hormonální léčby dosahují jednoznačně mužného zjevu  i hlasu. Nepůsobí po operaci nikterak nápadně, ba naopak jako muži jsou na tom co do vzhledu a vystupování zpravidla mnohem lépe než původní. Dobře se tak integrují do společnosti. Bývají inteligentní (Feinbergův případ) a  dovedou se zhostit i role otce.

Bohužel zcela jiná je situace u transsexuálů MtF. Současná medicína - endokrinologie, ale zejména chirurgie zkrátka nedisponuje prostředky, které by dokázaly dopomoci evropskému muži k přesvědčivě ženskému vzezření (lepších výsledků se dosahuje u drobných asiatů). Sledujeme-li např. fotografie takových mužů ve Feinbergově knize, ani jeden se „nepovedl“. Ba co hůře, drtivá většina těchto transsexuálů vypadá po operaci (rozuměj: řadě velice náročných a bolestivých operací) spíše jako panoptikální příšery, v lepším případě jako účastníci maškarního plesu. Výsledek obvykle vyřadí pacienta z normálního života. Je příznačné, že u všech MtF transsexuálů zobrazených ve Feinbergově knize je jako povolání uvedeno „performanční umělec“ - tedy člověk vystupující v oněch tzv. travesty show… Navíc MtF translidé zvládají přeměnu psychicky mnohem hůře než bývalé ženy změněné v muže. Jejich chování bývá často velice afektované, schválně přehnaně femininní. Ani složité operace hlasivek nejsou s to vytvořit přesvědčivě znějící žensky hlas, takže mnozí pacienti v zoufalé snaze působit jako opravdové ženy neustále trapně piští. Tuto smutnou pravdu zde neuvádím proto, abych MtF translidi znevažoval, ale abych zpochybnil přínos takových operací pro pacienta, neboť operace přinášejí pravidelně zhoršení jeho společenského postavení a celkové kvality života. Muž přeoperovaný na ženu totiž zůstává mužem, toliko zmrzačeným. Je lépe setrvávat v nechtěném, ale zdravém mužském těle, než v tomtéž ořezaném a silikonem vycpaném nemocném a bolestivém těle. Jiná alternativa bohužel zatím neexistuje. Naopak operace FtM je třeba jenom doporučit, neboť jsou s to pacientovi v životě skutečně  pomoci.

Leslie Feinberg, Pohlavní štvanci, vydalo nakladatelství G plus G, Knižní klub, Praha 2000
z originálu Transgender Warriors přeložila Tereza Spencerová[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Leslie Feinberg | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.