logo SDS
Dnešní datum: 10. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 21
Prům. 12.8
21 denni
Max. 537
Prům. 269.9

Nyní si čte web : 24 uživ.

Stanoviska SEL

* Výzva proti násilí páchanému na ženách

Vydáno dne 25. 11. 2011 (8170 přečtení)

PRÁVA ŽEN JSOU LIDSKÝMI PRÁVY
Výzva EL - FEM, přijatá dne 23. listopadu 2007 na Shromáždění žen Strany evropské levice v Praze

Násilí páchané na ženách je zločinem proti právům každého jednotlivce. Ve světě jedna žena ze tří a v Evropě jedna žen ze čtyř je vystavena násilí. ženy jsou nedobrovolnými oběmi válek a v době míru se pro řadu z nich jejich vlastní domovy stávají skutečným peklem. Násilí páchané na ženách v jakékoli formě zpochybňuje univerzálnost lidských práv.

Násilí páchané na ženách má mnoho podob: Nerespektování práva na sebeurčení, násilně uzavírané sňatky, fyzické a psychické zneužívání, vykořisování, zbídačování a diskriminace. Násilí páchané na migrujících ženách, které ještě navíc čelí překážkám v podobě evropských hranic, je extremně vysoké. Specifické gendrové násilí má přímý, strukturální a symbolický důsledek.

Násilí páchaného na ženách se ve většině případů dopouštějí jejich vlastní partneři, osoby, které jsou spojeny s rodinou a toto násilí se vyskytuje ve všech společenských vrstvách. Je to muž, kdo se uchyluje k násilí. Násilí je zbraní zajišující podřízenost žen. Dokud bude trvat současný systém dominance a bude pokračovat nerovnost v právní a sociální oblasti, jak muži, tak i státy, se budou cítit oprávněni pokračovat v násilí páchaném na ženách.

Oběmi současných válek jsou ze 70 – 80% civilisté, většinou ženy, které jsou mučeny a týrány ve vězení a v uprchlických táborech. ženy jsou systematicky znásilňovány - to je praxe běžně používaná jako zbraň v mnoha konfliktech. Existuje spojení mezi militarismem a patriarchálním útlakem. Jak v dobách míru, tak v dobách války patriarchální společnost utiskuje ženy nesnesitelným násilím, a to zločiny páchanými na ženách, znásilněním, prací bez jakéhokoli právního rámce, nezaměstnaností, ekonomickou nejistotou, obchodem se ženami. My bojujeme proti tomuto násilí budováním feministické platformy založené na solidaritě.

Evropská levice je politickým a kulturním hnutím. Naším cílem je zrušit nejen vztahy založené na ekonomickém útlaku, nýbrž všechny vztahy založené na jakémkoli útlaku bez ohledu na to, zda jde o útlak etnický, náboženský či gendrový. V zájmu hlubokých změn ve společnosti chceme umožnit vznik nové kultury založené na humanismu, lidských právech a vzájemném respektu také prostřednictvím gendrově zaměřených vzdělávacích programů včetně jejich obsahu a používaného jazyka.

Fundamentalismus a všechny ostatní formy náboženského fanatismu jak v Evropě, tak na celém světě, nerespektují práva žen, ze své vlastní podstaty staví tato práva na podřízenou úroveň a neuznávají právo žen na sebeurčení.

Strana evropské levice požaduje, aby se sekularismus stal základním principem ve všech zemích. Tím bude posíleno právo žen na sebeurčení, antikoncepci a svobodné rozhodnutí o interrupci. Žádáme, aby sexuální mrzačení a násilné sňatky byly postaveny mimo zákon a jako takové byly trestány.

Strana evropské levice a všechny její členské organizace vyzývají celou Evropu ke zkvalitnění legislativy s cílem ukončení gendrového násilí všech typů. Tyto zákony se spolu s odpovídajícím finančním zajištěním musí zaměřit na prevenci a vyhledávání obětí gendrového násilí. Zákony také musí garantovat migrujícím ženám plná práva bez ohledu na to, jaké je jejich postavení v Evropě z hlediska legálnosti jejich pobytu v jednotlivých zemích.

Požadujeme lepší kontrolu nad vlastnictvím zbraní. Taková kontrola vede přímo k záchraně životů, na prvním místě životů žen. Odmítáme, aby byla práva žen zneužívána k ospravedlňování nových válek nebo ke zpřísňování zákonů o imigraci. Požadujeme okamžité zapracování směrnice EU o právu pobytu pro oběti obchodu s lidmi do národních legislativ. Tento požadavek je ještě naléhavější v případě obchodování s cílem sexuálního vykořisování.

My, napříč Evropou, požadujeme sociální pojištění, rovnoprávnost v přístupu k lékařské péči pro muže i ženy, rovnoprávnost ve mzdách, rovný přístup ke vzdělání a k příjmům, nezávislou existenci pro všechny lidské bytosti stejně tak jako paritu v politice a na všech úsecích společenského a ekonomického života.

25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí páchanému na ženách. Podporujeme a rozvíjíme naše právo na sebeurčení společnými a koordinovanými aktivitami. Společně bojujeme proti sexistickému násilí, které pramení z machismu a patriarchální dominace.

Strana evropské levice je hnutím mužů a žen usilujících o své osvobození. Je otevřená každému, kdo má zájem se na tomto boji podílet.

V Praze dne 23. listopadu 2007[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1398 (1398 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1012 (1012 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
908 (908 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
682 (682 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1242 (1242 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
854 (854 hl.)
Prohnilý humanismus !!
671 (671 hl.)

Celkem hlasovalo: 6767


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.