Směrem k novému socialismu

W. Paul Cockshott a Allin Cottrell

Kniha Směrem k novému socialismu vyšla poprvé v roce 1993 v nakladatelství Spokesman, Bertrand Russel House, Gamble Street v anglickém Nottinghamu. Vytiskla ji společnost Russell Press v tomtéž městě. Copyright na text mají W. Paul Cocskshott a Allin Cottrell. Digitální verze knihy připravil Allin Cottrell pomocí programu LATEX. Kromě stránkování se liší od tištěné podoby vydané nakladatelstvím Spokesman pouze opravou několika tiskových chyb a drobnými úpravami tabulek a obrázků.

Paul Cockshott (wpc@dcs.gla,ac.uk) v současné době pracuje v Turingově institutu Glasgowské univerzity, Allin Cottrell (cottrell@wfu.edu) na katedře ekonomiky univerzity Wake Forest v Severní Karolině, USA.

Za přínosné diskuse o myšlenkách vyjádřených v této knize děkují autoři Marii Blackové, Ronovi Buchananovi a Gregovi Michaelsonovi. Allin Cottrel také děkuje za pomoc ve formě výzkumných grantů, které poskytla Ellon College v Severní Karolině a nadace Kerr Bequest na Edinburské univerzitě.

Překlad do češtiny pořídil z digitální verze Rudolf Převrátil.

Za podporu překladu děkujeme poslanci ing. Jiřímu Dolejšovi.

Text © W. Paul Cockshott a Allin Cottrell, 1993
Překlad © Rudolf Převrátil, 2003

Převzato ze serveru Socialistického kruhu
Informace o SOKu od Michaela Hausera.

Poznámkový aparát, obrázky v textu, bibliografii a strukturovaný obsah podle originálu pro SDS doplnil Milan Neubert.


OBSAH

ÚVOD

Kapitola 1 - Nerovnost

Kapitola 2 - Odstraňování nerovností

Kapitola 3 - Práce, čas a počítače

Kapitola 4 - Základní pojmy plánování

Kapitola 5 - Strategické plánování

Kapitola 6 - Detailní plánování

Kapitola 7 - Makroekonomické plánování a rozpočtová politika

Kapitola 8 - Marketing spotřebních statků

Kapitola 9 - Plánování a informace

Kapitola 10 - Zahraniční obchod

Kapitola 11 - Obchod mezi socialistickými zeměmi

Kapitola 12 - Komuna

Kapitola 13 - O demokracii

Kapitola 14 - Vlastnické vztahy

Kapitola 15 - O některých protikladných názorech