Ivan Sviták v letech 1990 - 1994

Stanislav Holubec

Filozofická fakulta UK, historie, 3. ročník, 2000

Obsah:

Úvod

Sviták a Sametová revoluce (listopad 1989 – červen 1990)

„Levičák“ Sviták (červenec 1990 – prosinec 1991)

Sviták a Levý blok (leden – květen 1992)

Sviták ve Federálním shromáždění (červen – prosinec 1992)

Sviták po rozpadu ČSFR (leden 1993 – říjen 1994)

Svět podle Svitáka

Závěr

Literatura

Seznam zkratek

Poděkování

Citace