logo SDS
Dnešní datum: 05. 02. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 13.8
21 denni
Max. 15468
Prům. 1488.4

Nyní si čte web : 54 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Abeceda marxismu: A jako anarchismus

Vydáno dne 22. 01. 2006 (3576 přečtení)

Anarchismu náleží nepopiratelně zvláštní místo v revoluční tradici – v pozitivním či negativním smyslu. Dle svého názvu odvozeného od řeckého „an arché“ – bez vlády – vystupuje proti všemu, co brání lidské svobodě, a zároveň se staví proti nerovnosti lidské společnosti. Úhlavním nepřítelem je pro anarchisty stát. Brání lidské svobodě a je nástrojem nadvlády vládnoucí třídy vůči třídě podřízené.

Proti státu

Podle anarchismu má být stát jako takový okamžitě po revoluci odstraněn. Zde se dostává anarchismus do sporu s marxismem. Ten chápe nutnost zavedení tzv. dělnického státu na přechodnou dobu.

Zrušením kapitalismu totiž nelze hned zavést komunismus, je třeba použít státních prostředků k potlačení kontrarevoluce (tedy stát jako nadvládu dělnické třídy nad kapitalistickou) a ke kontrole výroby a přerozdělení – aby se zabránilo tomu, že by si každý nárokoval ze společné výroby víc než ostatní, „někdo by nechtěl jíst chleba, ale kaviár“, jak zní asi nejčastější „argument“ proti komunismu.

Vlastnosti a vědomí lidí jsou formovány společenskými podmínkami. Člověk vyrůstající v kapitalistické společnosti se nezmění přes noc. Přeměna člověka z tvora egoistického a soupeřivého ve spolupracujícího a nesobeckého neproběhne plně během krátkého období revolučního kvasu. Dělnický stát proto musí trvat tak dlouho, dokud bude třeba kapitalistické pozůstatky držet na uzdě.

Jakmile dospěje společnost do komunistického stadia, stát odumře – ne „nějakým záhadným způsobem“, jak si myslí anarchisté (marxismus je založen na vědě, nikoli na záhadách), ale prostě ztratí smysl další existence.

Překonání pozůstatků kapitalismu vychází v prvé řadě z dosažení určitého stupně výroby, směny a rozdělování společenského produktu, dosažení vysokého stupně produktivity práce, z odstranění základních společenských rozporů, jejichž projevem je existence tříd a privilegovaných vrstev, z odstranění potřeby donucení. Až státní aparát pozbude svůj účel a bude překonána zaostalost kapitalismu, skončí stát, jak ho známe dnes, na stránkách učebnic dějepisu.

Dělnický stát je kontrolován zezdola, jeho činitelé jsou volitelní a odvolatelní, stejně jako jejich funkce jsou zrušitelné zezdola. Tato forma státu zajišťuje nadvládu velké většiny společnosti, dělnické třídy jako celku, nad pozůstatky kapitalistických tříd. Některé směry anarchismu k tomuto uspořádání také dospěly, avšak vyhýbají se nazvat ho pravým jménem – stát.

Stát dnes

Abstraktní chápání státu jako nadhistorického zla dezorientuje anarchisty v řadě konkrétních bojů pracujících. Ačkoliv marxisté chápou stát jako nástroj třídní nadvlády, zároveň podporují reformy ve prospěch pracujících. Každé zlepšení postavení pracujících v rámci kapitalismu znamená posunutí zákopových linií v boji proti kapitalismu dopředu. Marx například plně vítal zákony omezující dětskou práci, ačkoliv šlo o zákony kapitalistického státu.

V dnešní době je aktuální téma privatizací. Někteří anarchisté nevystupují proti privatizaci s odkazem, že není rozdílu mezi soukromým vlastnictvím a vlastnictvím kapitalistického státu. Marxisté naopak vidí, že ve státním sektoru obecně panují lepší podmínky pro pracující, jako např. větší dodržování ochrany pracujících apod.

Zestátnění podniků, ač do rukou kapitalistického státu, už představuje určitý krok k zespolečenštění výrobních prostředků. Narušuje samotnou myšlenku nedotknutelnosti soukromého vlastnictví.

Konflikt pracujících v takovém podniku už není jen konfliktem s jednotlivým kapitalistou, ale s kapitalistickým státem a přímo klade otázku, kdo kontroluje společnost jako celek.

Vize společnosti

Anarchistická společnost má být uvedena v život ihned po zrušení státu. Aby byla plně svobodná, nejenže ihned zmizí stát, ale i cokoli, co by stálo nad nimi. Jejich cílem je tedy rovnoprávná federace nejlépe komun (jednotek se společným majetkem).

Naproti tomu marxisté obhajují centrální a plánovaný model společnosti. Samostatně fungující komuny by se vyvíjely logicky nerovnoměrně, už jen různým přístupem k surovinám, lepší půdě, pracovními schopnostmi atd. Mezi komunami by vzrostla nerovnost, při obchodu mezi komunami by nutně nastoupily tržní vztahy, a výsledek? Stačí se podívat na příklad USA – z tržních vztahů svobodných komun, malovýrobců, farmářů a dalších zcela svobodných lidí se vyvinula největší kapitalistická velmoc světa.

V centrálně plánované společnosti se naopak problémy výroby, distribuce a jiné se řeší celospolečensky. I když na základě co největší demokracie zdola, přesto centralizovaně a koordinovaně. Jedině tak lze zabránit riziku živelného návratu k trhu.

Utopičnost anarchismu

Po zrušení kapitalismu není možné předpokládat automatický chod komunismu, a to nejen kvůli potřebě potlačit kontrarevoluci.

Vezměme si za příklad živnostníky. Ti tvoří významnou část společnosti, a ačkoliv nikoho nevykořisťují, představují soukromé vlastnictví a tržní vztahy ve společnosti. Revoluce a dělnický stát je tedy na jednu stranu nesmí postavit proti revoluci, na druhou stranu musí živelné rozpínání trhu. Anarchismus jako kdyby zavíral před takovými nesnázemi oči.

Potlačení živnostníků je pro nás nepřípustné, protože osoba vydělávající si na sebe vlastní prací se ničím neproviňuje – ale představuje právě to riziko, že vytvoří vztahy mezi sebou na tržních základech.

Naším úkolem bude zapojit nejprve živnostníky do ekonomiky založené na socialistických vztazích. Následně pozitivně motivovat živnostníky k opuštění soukromě vlastnického podnikání nabídnutím lepších životních podmínek v kolektivním hospodaření. To ale opět předpokládá rozvinutí výroby na plánovaných základech.

Není možné doufat, že s revolucí zmizí všechny pozůstatky tržních vztahů samy o sobě. Musí se počítat i s platovým odměňováním podle vykonané práce a kvalifikace, než úroveň ekonomiky umožní přistoupit na plně rovné vztahy ve všech oblastech společnosti.

Kdyby se anarchistům povedlo ustát kontrarevoluci, anarchistický federalismus je cestou k prohloubení nerovnosti mezi lidmi; idealistické spoléhání se, že „člověk je od přírody dobrý“ (anarchistický filozof Kropotkin), není dostačující. Bez celosvětové sítě plánování ekonomiky a přerozdělování výrobků není rovná společnost celého lidstva možná.

REVO, č. 27, červenec 2005, Mikeš


Související články:
(Směry - anarchismus)

Dopis F. van Pattenovi (24.01.2008)
Programové minimum ČSAF (24.01.2008)
Manifest libertinského komunismu (20.05.2007)
Projev z antifašistického 1. máje v Praze (06.05.2007)
První máj... A co dál? (05.05.2006)
Příběh anarchismu (09.03.2006)
Marxismus versus anarchismus II (22.01.2006)
Když trockista varuje před anarchismem (22.01.2006)
Marxismus a anarchismus (04.09.2005)
Dělníci noci (28.08.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Mikeą | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Revo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1591 (1591 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1189 (1189 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1078 (1078 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
803 (803 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1391 (1391 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1028 (1028 hl.)
Prohnilý humanismus !!
802 (802 hl.)

Celkem hlasovalo: 7882


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.