logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9.3
21 denni
Max. 330
Prům. 217

Nyní si čte web : 134 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Dopis F. van Pattenovi

Vydáno dne 24. 01. 2008 (4662 přečtení)

Dopis Friedricha Engelse z dubna 1883, kde tlumočí Marxovy názory na anarchistické hnutí té doby. Vedle dobových otázek boje o postavení v rámci dělnického hnutí si povšimněte klíčového problému vztahu ke státu - podle Marxe i Engelse jediného organismu, který může dělnická třída po dobytí moci použít.

Dne 18. dubna 1883

Vážení soudruzi!

Na Váš dotaz z 2. dubna o stanovisku Karla Marxe k anarchistům vůbec a Janu Mostovi zvláště odpovím krátce a jasně.

Marx a já jsme od roku 1845 zastávali názor, že jedním z konečných důsledků budoucí proletářské revoluce bude postupné rozpouštění politické organisace, označované jménem: stát. Hlavním účelem této organisace bylo odjakživa zajistit ozbrojenou mocí hospodářský útlak pracující většiny menšinou, která má výsadu majetku. Zmizí-li výsadní majetná menšina, nebude ani třeba ozbrojené utiskovatelské či státní moci. Ale zároveň jsme vždy zastávali názor, že má-li se dospět k tomuto a jiným, mnohem důležitějším cílům budoucí socialní revoluce, musí se dělnická třída nejprve chopit organisované politické moci státu a s její pomocí zdeptat odpor kapitalistické třídy a společnost nově zorganisovat. To si lze přečíst už v „Komunistickém manifestu“ z roku 1847, hlava II, konec.

Anarchisté stavějí věc na hlavu. Prohlašují, že proletářská revoluce musí začít odstraněním politické organisace státu. Ale jediná organisace, kterou proletariát nalezne hotovou po svém vítězství, je právě stát. Tento stát bude jistě vyžadovat značných změn, než bude moci plnit své nové funkce. Ale zničit jej v takové chvíli, to by znamenalo rozbít jediný organismus, s jehož pomocí může vítězný proletariát uplatňovat svou právě dobytou moc, držet v područí své kapitalistické protivníky a prosazovat onu hospodářskou revoluci společnosti, bez níž by celé vítězství muselo končit novou porážkou, masovým vražděním dělníků, podobně jako tomu bylo po Pařížské komuně.

Musím Vás výslovně ujišťovat, že Marx vystoupil proti tomuto anarchistickému nesmyslu, hned jak s tím Bakunin přišel v této podobě? Dokazují to celé vnitřní dějiny Mezinárodního dělnického sdružení. Od roku 1867 se pokoušeli anarchisté nejpodlejšími prostředky zmocnit vedení Internacionály; hlavní překážkou, která jim stála v cestě, byl Marx. Pětiletý boj skončil vyloučením anarchistů z Internacionály na Haagském sjezdu v září 1872; a kdo se nejvíce zasazoval, aby byli vyloučeni, byl právě Marx. Náš starý přítel Bedřich Antonín Sorge z Hobokenu, který byl přítomen jako delegát, může Vám, budete-li si přát, sdělit bližší podrobnosti.

A nyní k Janu Mostovi.

Tvrdí-li někdo, že Most po tom, co se stal anarchistou, měl s Marxem jakékoli spojení nebo že mu Marx poskytoval nějakou podporu, byl buďto obelhán nebo úmyslně lže. Po vydání prvního čísla londýnské „Freiheit“ nenavštívil Most Marxe nebo mne víckrát než jednou, nanejvýš dvakrát. Právě tak jsme my nechodili k němu — ani jsme se s ním nijak nikde náhodou nesetkali. Na konec jsme vůbec ani nepředplatili jeho list, protože v něm „opravdu také naprosto nic“ nebylo. Jeho anarchismem a jeho anarchistickou taktikou jsme pohrdali stejně jako lidmi, od nichž se obojímu naučil.

Ještě za svého pobytu v Německu vydal Most „populární“ výtah z Marxova „Kapitálu“. Požádal Marxe, aby přehlédl druhé vydání. Pracoval jsem na tom spolu s Marxem. Zjistili jsme, že je možné jen vyškrtat ty nejhorší Mostovy nesmysly, nechtěli-li jsme napsat celou věc znovu od začátku do konce. Marx také dovolil, aby tam byly jeho opravy provedeny, jen pod výslovnou podmínkou, že jeho jméno nebude nikdy uváděno v souvislost ani s tímto opraveným vydáním Mostovy slátaniny.

Chcete-li, můžete tento dopis uveřejnit ve „Voice of the People“.

S bratrským pozdravem

B.E.

Podle K. Marx, B. Engels, Vybrané dopisy, Svoboda, 1952[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Bedřich Engels | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.