logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.3

Nyní si čte web : 20 uživ.

04. Kolektivní práce

* Výkonný výbor ÚV KSČM k 50. výročí února 1948

Vydáno dne 25. 02. 2008 (4283 přečtení)

V diskusi k hodnocení Února 1948 se objevil požadavek na publikaci stanoviska KSČM z r. 1998. Rádi jej plníme, umožní našim čtenářům další srovnání vývoje názorů na tuto etapu našich dějin. Za poskytnutí stanoviska děkujeme čtenářům.

V únoru 1948 se v Československu dovršoval vývoj, jehož počátek je spojen s politickým a ekonomickým vývojem první republiky a selháním civilizačních funkcí státu v době velké hospodářské krize. Také další události – Mnichov a následné vyhnání českých občanů ze Sudet, okupace Československa fašistickým Německem – posilovaly ve společnosti úsilí o změnu. Tuto změnu si široké vrstvy představovaly jako důsledné vypořádání se s kolaboranty a zrádci včetně konfiskace jejich majetku a tím i jejich vlivu na politický a ekonomický život.

Výraznou podporu získaly také myšlenky znárodnění  klíčových a postupně všech významnějších podniků a radikální pozemkové reformy, která by zajistila předání půdy těm, kteří na ní pracují. Všechny tyto požadavky našly uplatnění v Košickém vládním programu z roku 1945 i v praktické politice vlády.

Historické zkušenosti voličů  se promítly do výsledků voleb v roce 1946, kdy KSČ získala 40% hlasů. Následující období znamenalo významné posilování sociálních jistot dělníků a zaměstnanců, znatelně posílilo postavení odborů jako obhájců zájmů lidé práce, země zničená válkou byla rychle obnovována. Tento pozitivní vývoj přibližoval politický střet, v němž na jedné straně stála KSČ jako reprezentant sociálního státu, a buržoasní strany, které se pokoušely uchovat dosavadní vliv majetných vrstev na politiku země. 

Únor 1948 tak byl politickým střetem dvou koncepcí vývoje země. Politická krize vyvolaná buržoasními stranami byla řešena důsledně v duchu a podle litery  Ústavy. V jejím průběhu dali  také najevo své mínění občané masovými demonstracemi... ty také přenesly politický spor kabinetů na náměstí a z valné části ho rozhodly.

Následovalo 40 let úsilí o socialismus. Pokud o sociálně spravedlivou společnost se po celou dobu odehrával na pozadí studené války, ostrého ideového a ekonomického střetu dvou systémů. I přesto se mnohé podařilo, především však byl vybudován sociální stát, která všem občanům umožňoval solidní životní úroveň., který vždy měl prostředky na bezplatnou zdravotní péči i vzdělání, na bytovou výstavbu a podporu mladých rodin.

Mnohé očekávání však také naplněno nebylo, došlo  i ke zneužívání moci. systém, existující od r. 1948 byl vnitřně rozporný. Na jedné straně znamenal vzestup v oblasti ekonomické, sociální a kulturní, na druhé straně  ochudil původní pojetí socialismu o dimenzi politických práv a posléze dokonce ústavně zakotvil vedoucí postavení jedné strany. Přestože se v ústavě hlásil k principům samosprávy, v praxi ji nerealizoval. V průběhu let se pak stále zřetelněji projevovalo neřešení nazrálých problémů.

Koncem roku 1989 tyto chyby napomohly k restauraci kapitalistického systému v ČSSR. Po krátké euforii však drtivá většina občanů země pocítila, co ve skutečnosti kapitalismus znamená.  Pravicové vlády přivedly zemi k ekonomické, morální, společenské a politické krizi.  Myšlenky sociální spravedlnosti se znovu staly aktuálním požadavkem občanů.

I současní občané České republiky získali stejné zkušenosti jako jejich předci: kapitalismus je společností v základě nespravedlivou, propastné sociální rozdíly mezi lidmi nejsou jen náhodným projevem, ale trvale zabudovanou součástí buržoasní společnosti. Kapitalismus tedy není schopen zajistit trvale udržitelný rozvoj společnosti. To dokáže jen socialismus jako ekonomicky prosperující, sociálně spravedlivější a demokratická společnost, která však musí obsahovat i výrazně rozvinuté formy přímé i nepřímé demokracie.

(Zdroj : Haló noviny z 25.2.1998)[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.