logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 354.7

Nyní si čte web : 53 uživ.

Okolní události naąima očima

* Izrael - hořký odkaz kolonialismu

Vydáno dne 27. 05. 2008 (6434 přečtení)

Šedesáté výročí vzniku Izraele si připomněla i masmédia. Žel, ne vždy k jádru věci jdoucími komentáři. Jan Fingerland (MfD, 10. 5.) například srovnává nesrovnatelné. Vidí obdobu stejného prvotního hříchu mezi vznikem ČSR v roce 1918 v historických hranicích a proti vůli obyvatel Sudet a vznikem židovského státu proti vůli většiny Arabů prostřednictvím války, přičemž muselo odejít 600 tisíc lidí. Eufemistickým dovětkem, že i sudetští Němci byli nakonec vypuzeni, když se soužití neosvědčilo, nasazuje své krkolomné paralele korunu. Jiří Hanák (Právo, 14. 5.) zase označuje za pověru názor, že nevzniknout Stát Izrael, byl by svět bezpečnější. Myšlenka dát Židům vlastní stát byla po hrůzách holocaustu přijímána po válce s pochopením. Nebyl by ale dnešní svět opravdu bezpečnější, kdyby se uskutečnila nikoli na účet Palestinců?

Hlubší zamyšlení nabídla politoložka a filmařka Nataša Dudinská (MfD, 7. 5.). Konstatuje, že nový židovský stát má dnes skvělou kulturu, vynikající armádu a kvetoucí hospodářství, a přesto si není jist sám sebou. Izraelci s nejsilnější armádou na Blízkém východě se podle ní budí v noci strachy z toho, že je Arabové smetou. V tomto stálém pocitu ohrožení vidí autorka tohoto komentáře hlavní zdroj židovské posedlosti bezpečností , která světí téměř všechny prostředky včetně porušování lidských práv, mezinárodního práva i vlastních demokratických zákonů. Jako by zde s budováním nových zdí přežívalo ghetto, ze kterého se chtěli Židé založením vlastního státu vymanit. Tato v Izraeli žijící politoložka vypočítává další zdroje pocitu nejistoty Izraele: patří do Evropy, nebo na Blízký východ? Vyřeší diskriminací svých muslimských občanů? Chce být státem náboženským nebo liberálním? Vymaní se ze zajetí fanatických osadníků, torpédujících mírový proces? Vyrovná se s rozdílnou kulturou svého evropského (aškenázského) establishmentu a židovských přistěhovalců z Orientu? Nesmíří se díky této své orientální druhé tváři jednoho dne s tím, že leží na Blízkém východě, a ne někde u švýcarských hranic? Podle Dudinské by to byl krok na trnité cestě směrem k míru se sousedy.

Mnoha články prostupovalo konformní pochopení pro právo Židů vrátit se po dvaceti stoletích do někdejší vlasti, jednostranně zde vyhlásit vlastní stát a uhájit jej ve válkách s Araby. Jako by právě toto bylo jediné možné řešení otázky židovské diaspory a špatného svědomí křesťanského Západu s jeho antisemitismem. A jsme u podstaty problému. Výhrady k obnově židovského státu v dnešní podobě měl od počátku Albert Einstein. Viděl v ní možnou hrozbu pro jím upřednostňované duchovní pojetí židovského společenství. Judaisté ji zase spojovali až s příchodem Mesiáše. I mnozí sionisté měli obavy z návratu do Palestiny. Jako by předjímali to, co vypočítává Dudinská. Podle dobových pramenů se po roce 1905 dokonce kvůli tomu zformovala celá odštěpenecká skupina. Tito teritorialisté byli ochotni začít budovat nový stát na území tehdejší Ugandy (nabízené britskou vládou) nebo kdekoli jinde kromě Palestiny! Samotný zakladatel sionismu T. Herzog uvažoval podle znalce této problematiky Marka Čejky dokonce o Argentině. Herzog však v roce 1904 zemřel a hlavní sionistický proud rozhodl na kongresu v roce 1905 jinak. Z citových a historických důvodů volil návrat do původní vlasti. Přesto, že tam už celá staletí žili Arabové! Kolik obětí a slz na obou stranách už stály za uplynulých 60 let tyto citové důvody!!

Hanák jistě nebude souhlasit, ale přesto: kdo ví, jakým směrem by se byly ubíraly dějiny světa, kdyby byl Londýn nabídl sionistům jiné, vhodnější místo. Třeba část tehdy ještě řídce osídleného území v mírném pásu Austrálie nebo jiné podobné teritorium. Měl jich tehdy na rozdávání. Při známé píli židovských osadníků - pokud by nabídku přijali - mohl na takových místech opravdu vyrůst nový, prosperující Izrael bez obtížně řešitelných problémů se sousedy a vyhnanci. Dnešní svět by opravdu nemusel být v takovém případě rukojmím izraelsko - arabského nepřátelství s jeho skrytou nukleární hrozbou a islámský fundamentalismus by nejspíš opravdu ztratil velkou část své protizápadní destrukční energie.

K vývoji kolem Palestiny už Haló noviny přinesly celou řadu článků. Proto jen stručně. Marek Čejka cituje v knize Izrael a Palestina dva klíčové výroky sionistických vůdců z roků 1918 a 1920 - Ben Guriona a Ch. Weizmanna. Ty svědčí o jednom. Oba si uvědomovali, že při návratu do Palestiny půjde o to, kdo s koho. Vědomě už tehdy vsadili na právo silnějšího a dodnes praktikované vytěsňování Arabů. Fakta uváděná v této knize svědčí i o další podstatné skutečnosti. Vznik Státu Izrael na území někdejší Palestiny je hořkým dědictvím kolonialistického a neokolonialistického egoismu především Velké Británie, ale i Francie. A nejen to. Země euroamerického kulturního okruhu by se už konečně měly dnes podívat pravdě do očí. Své už zmíněné špatné svědomí - odpovědnost za tisíciletou diskriminaci Židů, zakončenou běsněním nacistů, si nemohou léčit pověstným dvojím metrem, na úkor muslimských Arabů, kteří byli v dějinách k Židům vždy neporovnatelně tolerantnější než křesťané.

Co se stalo, nedá se už odestát. Východiskem může být jen rozumný kompromis nových generací. Izraeli by vzhledem k výše zmíněným skutečnostem dnes v každém případě slušelo méně povýšené výlučnosti a více vcítění i respektu k mezinárodnímu právu. Nejnovější kritické prohlášení části izraelské inteligence, vydané k letošnímu kulatému výročí, naznačuje, že se zde ledy pohnout mohou. ČR jako jeden z nástupnických států Československa - země, která měla v různých obdobích nadstandardní vztahy s oběma protagonisty tohoto blízkovýchodního dramatu, by tomu mohla z iniciativy své levice napomoci více než jiní.

Jan Ritter, SDS Praha

Haló noviny, 26. 5. 2008[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jan Ritter | Počet komentářů: 24 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.