logo SDS
Dnešní datum: 23. 10. 2018   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis
Desatero pro okupovaného intelektuála
(01. 03. 2018, 5523x)

Tisková zpráva z XIV. sjezdu SDS
(26. 11. 2017, 996x)

Tys dopadla, levice!
(07. 11. 2017, 956x)

Stanovisko SDS k volbě prezidenta republiky
(08. 01. 2018, 885x)

Splnění povinnosti dané zákonem č. 247/1995 Sb.
(03. 11. 2017, 771x)

Nová revoluce v Rusku
(06. 11. 2017, 770x)

Ruský Putin odsuzuje politické represe sovětské éry
(31. 10. 2017, 733x)

Československo od Května do Února (1945-1948)
(20. 02. 2018, 685x)


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 19.2
21 denni
Max. 622
Prům. 400.1

Nyní si čte web : 64 uživ.

Stanoviska SEL

* 70 let od Nakby

Vydáno dne 16. 05. 2018 (347 přečtení)

Prohláąení Strany evropské levice

Před 70 lety, 14 .5. 1948 vyhlásili sionisté stát Izrael bez ohledu na plán OSN, který počítal s rozdělením území, souběľným ustavením ľidovského a palestinského státu, a s Jerusalémem jako městem pod mezinárodní kontrolou OSN. Následující den - 15. květen - si Palestinci připomínají jako den katastrofy - Nakba - pro palestinský lid. Mezi roky 1948 a 1949 bylo 500 aľ 600 palestinských vesnic zlikvidováno sionistickými ozbrojenci a na 711 tisc Palestinců bylo vyhnáno a deportováno ze svých domovů a své půdy. Vznikl tak velký a dosud nevyřeąený problém uprchlíků, kterým se Valné shromáľdění OSN zabývalo ve své resoluci 194 z r. 1948. Ta uznává právo palestinských uprchlíků na návrat.

Expanze Izraele po ąestidenní válce r. 1967 jeątě prohloubila tento konflikt izraelskou okupací Západního břehu, Východního Jerusaléma a Gazy, a následně jeątě posilováním a roząiřováním okupace výstavbou osad, čímľ se na Západní břeh a do Východního Jerusaléma přistěhovalo přes půl milionu ľidovských osadníků. Gaza je dnes palestinskou entitou v izraelském obleľení.

Tím, ľe prezident USA Trump uznal v prosinci 2017 Jerusalém jako hlavní město Izraele, se jednoznačně zhorąila situace a přibylo násilí.

Izraelské síly eskalovaly násilné útoky proti palestinské mládeľi protestující na hranicích Gazy. Den před Nakbou, 14. května, bylo zastřeleno 52 protestujících a více neľ 1200 zraněno (podle agentury Associated Press). Uznání Jerusaléma jako hlavního města Spojenými státy bylo signálem, ľe USA je v konfliktu otevřeně na straně Izraele a ľe není neutrálním prostředníkem. Izraelská expanze na Západním břehu dostala zelenou a otevřela se tak moľnost daląí destrukce palestinských domů a vytváření prostoru pro narůstání a přibývání izraelských osad.

Za této situace vyzýváme mezinárodní společenství, aby se neprodleně chopilo iniciativy k znovuzahájení mírového procesu v kontextu závěrů OSN a mezinárodního práva.

V souladu s rezolucemi OSN podporuje Evropská levice poľadavek palestinského lidu na spravedlivý mír: ustavení ľivotaschopného palestinského státu na Západním břehu v souladu s hranicemi z r. 1967 a s Východním Jerusalémem jako hlavním městem, který by existoval souběľně s Izraelem, a s právem palestinskcýh uprchlíků na návrat, jak to předpokládá rezoluce Valného shromáľdění OSN 194. Uznání palestinského státu co moľná největąím počtem států a institucí je důleľitým krokem v tomto směru.

Ve stejném duchu podporuje Evropská levice stupňování politického tlaku na izraelskou vládu, aby zastavila a napravila politiku zakládání osad a aby se zcela stáhla z okupovaných palestinských území.

Spravedlivé řeąení palestinsko-izraelského konfliktu je klíčem k postupnému překonání konfliktů na Blízkém východě a v arabském světě. Zasazujeme se o trvalou aktivitu k posílení míru na Blízkém východě. Je nezbytné vrátit se k hledání politických řeąení.

Jako evropské levicové strany usilujeme o silný tlak na EU a vlády jejích členských států, aby ve spolupráci s Evropským parlamentem pracovaly pro iniciativy na národní a evropské úrovni, které by usilovaly o ľivotaschopné řeąení palestinské otázky v souladu s rezolucí OSN.

EL 14. 5. 2018 / Překlad Jiiří Hudeček


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
28 (28 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
31 (31 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
25 (25 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
22 (22 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
21 (21 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
28 (28 hl.)
Prohnilý humanismus !!
17 (17 hl.)

Celkem hlasovalo: 172


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[12.10.2018 14:09:57]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:57]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:57]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:57]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:56]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:56]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:56]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:55]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:55]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:54]
dongdong8
201810.13wengdongdong polo ralph lauren ba sketball shoes nike kyrie 3 perso l sunglasses nike air max su pra shoes convers ...

[12.10.2018 14:09:26]
dongdong8
201810.13wengdongdong ray ban north face outlet swarov ski jewelry christian louboutin shoes ad idas football boots ralph l ...

[12.10.2018 14:09:24]
dongdong8
201810.13wengdongdong ray ban north face outlet swarov ski jewelry christian louboutin shoes ad idas football boots ralph l ...

[12.10.2018 14:09:24]
dongdong8
201810.13wengdongdong ray ban north face outlet swarov ski jewelry christian louboutin shoes ad idas football boots ralph l ...

[12.10.2018 14:09:24]
dongdong8
201810.13wengdongdong ray ban north face outlet swarov ski jewelry christian louboutin shoes ad idas football boots ralph l ...

[12.10.2018 14:09:23]
dongdong8
201810.13wengdongdong ray ban north face outlet swarov ski jewelry christian louboutin shoes ad idas football boots ralph l ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.