logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 0
Prům. 0
21 denni
Max. 604
Prům. 342.5

Nyní si čte web : 55 uživ.

Okolní události naąima očima

* Jan Palach věřil v socialismus

Vydáno dne 26. 01. 2009 (6319 přečtení)

Nemine jediné tragické výročí našich novodobých dějin, aby je pravicově orientovaný establishment nezneužil ke stále systematičtějšímu zasévání nedůvěry k radikální levici. Ani letošní „Palachův týden“ nebyl žádnou výjimkou.

Proud komentářů i nových svědectví k 40. výročí tragického sebeupálení této symbolické postavy epilogu Pražského jara však bezděky posloužil i užitečnějšímu cíli. Vnesl do veřejného prostoru i některé méně známé skutečnosti působící opačným směrem. Ozvali se i přímí účastníci: Jan Kavan (Právo, 20.1.) například vyvrátil dnes šířený názor, podle kterého Palach takto protestoval proti sovětské invazi.

Ve víkendové příloze MfD ze 17. ledna mne z tohoto hlediska zaujala dvě autentická svědectví - profesora Vladimíra Kašíka, k němuž Palach chodil na Filozofické fakultě UK do historického semináře, a Jana Hlaváče, Palachova seminárního kolegy. Ten zde říká: Kdekdo se dnes odvolává na Jana Palacha, aniž o něm cokoli ví. Já jsem s ním přišel do styku bezprostředně před jeho smrtí jako spolubydlící na koleji. Oba se v jednom shodují: Palach věřil ve spravedlivý svět a všeobecnou rovnost lidí a ta víra měla (tehdejší) levicovou podobu. Hlaváče například překvapilo, když v jedné večerní diskusi na pokoji označil Palach Marxe za génia. Přesto, že jinak před ním nikdy marxistická stanoviska nijak neobhajoval.

Profesor Kašík to považuje za přirozené. Ve druhé polovině 60. let minulého století byly podle něho komunistické tendence mezi mládeží hodně silné. Palach však byl přesto jediný, kdo si z profesorova historického semináře o dějinách 19. století vybral za seminární práci Leninovu knihu Dětská nemoc levičáctví v komunismu. Chtěl tomu, podle Kašíka, prostě rozumět.

Autorka článku M. Homolová uvádí i další postřehy obou pamětníků. Vyvstává z nich obraz hloubavého studenta z českobratrské rodiny, tíhnoucího k levicovému vidění světa a zakládajícího si na tradičních protestantských hodnotách. Nelákal jej bohémský život jeho spolubydlících. Nikdy nemluvil sprostě, což prý i tenkrát vypadalo ve srovnání s ostatními dost výjimečně. Cítili u něho silnou potřebu pomáhat druhým.

Z toho všeho lze odvodit jediné. Podobně jako velká část jeho generačních současníků, i Palach hluboce věřil v reálnost a prospěšnost představ spojovaných s demokratickým socialismem Pražského jara. Nezamýšlel se nad jeho úskalími, možnými omyly, ani logikou dvojpolárního světa. I proto odmítal kompromis.

„Kluci kolem dvaceti let,“ poznamenává k této stránce věci profesor Kašík, „mají v sobě něco, co je za války žene do první linie a za revolucí na barikády“. Nejspíš i odtud hloubka následného zklamání a Palachova obrovská vůle dát společnosti mobilizující pevný bod, který by ji znovu sjednotil. Jeho čin je proto jen těžko možné vydávat dodatečně za akt protestu proti „komunismu“ (socialismu) nebo vojenské intervenci. Tato svou povahou spíš gándhíovská výzva byla obrácena do společnosti - ve prospěch demokratického socialismu bez cenzury a dalších autoritářských prvků.

Podobné sebeobětování se z věcného hlediska může na druhé straně jevit i jako zbytečná tragedie, která v dané situaci nic nezměnila a ani změnit nemohla. Takové zoufalé protesty proti nespravedlnostem světa zaznamenáváme čas od času stále. Palachův případ je však vzhledem ke všem okolnostem přece jen jiný. Klíč k jeho činu není podle profesora Kašíka v něm samotném, ale v době, která se musí s takovým člověkem sejít.

Filozof Václav Bělohradský uvádí ve svém Postkomunistickém manifestu (Právo - Salon, 8.1.) devět témat, která by, podle jeho názoru, měla vzít za svá skutečná levice v rámci své kritiky kapitalismu. Jedním z nich je i oběť přispívající k vytvoření tradice a osobitého fungování lidského společenství jako jedinečného celku spjatého společnými příběhy.

Porážka Pražského jara a s ní spojené Palachovo iracionální sebeobětování je, podle mne, právě takovým příběhem - prvkem dějin, jehož nadčasový smysl nelze odvodit jen z rozumové logiky. Čím dřív zde překonáme z minulosti přežívající upozaďování tohoto tématu, tím lépe uplatníme jako radikální levice svou nezastupitelnou roli v rámci širších spojenectví.

Václav Bělohradský se nad ní ve své eseji také zamýšlí. Otevřenost celé společnosti vůči kritice sebe sama zajistí, podle jeho mínění, jen konflikt mezi pravicí a levicí – bez něho by myšlenkově znehybněla a degradovala.

Což o to! Současná radikální levice včetně své komunistické složky se právě z tohoto systémového nedostatku „uzavřeného“ socialismu předlistopadové éry trpce poučila. Hrozba myšlenkové stagnace společnosti dnes přichází odjinud. Podle všeho nejvíc od těch, kdo se do omrzení ohánějí demokracií, ale jedním dechem požadují například zákaz KSČM na základě směšných inkvizitorských „důkazů“. O tom, že si jen pro sebe neprávem přisvojují Jana Palacha jako falešnou ikonu nesnášenlivého antikomunismu, darmo mluvit.

Jan Ritter (člen SDS), 25. 1. 2009[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jan Ritter | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.