Lidský kapitál a kapitálový trh

Radim Valenčík

Autor se již delší dobu zabývá problematikou lidského kapitálu a způsoby financování studia. Chcete-li se přehledně seznámit s jeho názory v této oblasti, přečtěte si jeho knížku „Lidský kapitál a kapitálový trh“. Vydalo ji nakladatelství Ivo Ulrych - Růžičkův statek (Veletržní 21, Praha 7, tel. 20879043). Na této adrese si ji lze i objednat. Knížka vyšla s ISBN 80-86579-00-X v srpnu 2001 (92 s. formátu A5).

Na tomto místě se seznámíte s jeho elektronickou verzí, která je částečně odlišná od definitivní úpravy a která byla publikována ve zvláštním čísle časopisu Marathon v roce 2001. Sami jsme se pouze pokusili o rozčlenění textu do kapitol, aby byl na internetu čitelnější.

Autor sám uvádí monografii takto:

Jeden můj známý mi nedávno řekl: „Když chceš napsat knížku, která se dobře čte, nesmíš do ní dát mnoho nových myšlenek. Lidé rádi nacházejí na stránkách to, co již znají, stačí, když je budeš tu a tam inspirovat.“ Neposlechl jsem ho. Někdy nazraje čas, kdy je třeba zlomit setrvačný pohled.

Jsem si vědom toho, že výsledkem mého snažení je text, který se nečte jednoduše. Ten, kdo chce, však porozumí. A tomu je také knížka určena. Na základě četných diskusí, které probíhaly v době jejího vzniku, připouštím, že může vyvolat i negativní reakce. Byla by to škoda. Naše země je v situaci, kdy si nemůžeme dovolit přepych zpolitizování, zideologizování či vyvolání vášní v souvislosti se žádným věcným problémem. Platí to i v případě otázky, zda lze s využitím kapitálového trhu investovat do lidského kapitálu a řešit tím některé důležité problémy lépe než prostřednictvím sociálně zaměřeného přerozdělování.


OBSAH:

1. Místo úvodu (přímo k věci)

2. Bohatí bohatnou a chudí chudnou - věčný problém?

3. Ekonomie produktivní spotřeby

4. Obecné tendence vývoje kapitálového trhu

5. Investování do lidských schopností a investování do společenské pozice

6. Kdy může kapitálový trh dostatečně fungovat

7. Nabývání lidského kapitálu jako inovační pole

8. Zrod nové ekonomiky

9. Místo závěru (jak dál)
 

Přílohy:

Spor o školné není sporem o školné

Reforma financování investic do vysokoškolského vzdělání: Cíl a schéma

Přerozdělování není všelék