logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.4

Nyní si čte web : 16 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Pocit občanské způsobilosti

Vydáno dne 14. 02. 2006 (7545 přečtení)

Přečtěte si výběr z kapitoly dříve velmi vlivné politologické knihy „Občanská kultura“ od dvojice autorů Gabriel Almond (*1911) a Sidney Verba (*1932). Kniha, která vyšla poprvé roku 1963, srovnávala „občanskou kulturu“ pěti zemí. Autoři ukazovali, že kromě formálních politických institucí a ekonomických a sociálních podmínek závisí stabilita demokracie také na postojích, hodnocení, vnímání a cítění občanů.

Demokracie je politický systém, ve kterém mají obyčejní občané kontrolu nad elitami a kde taková kontrola je legitimní, tzn., že je stanovena normami, které jsou akceptovány elitami i neelitami. … Hodnocení stupně demokratičnosti dané země pak odpovídá míře, v jaké občané kontrolují ty, kdo činí pro společnost významná rozhodnutí – ve většině případů jsou to vládní elity. … V této kapitole se budeme zabývat zvláštním typem vlivu, který neelity mohou uplatňovat nad elitami: tento typ budeme nazývat politický vliv. Politický vliv nějaké skupiny nebo jednotlivce budeme zhruba definovat mírou, do které vládní úředníci jednají tak, aby uspokojili danou skupinu nebo jednotlivce, protože věří, že by riskovali určitou sankci (ztráta zaměstnání, kritika, ztráta volební podpory), pokud by tak nejednali. …

Dívajíce se na jednotlivce a jeho vládu, můžeme mít pokušení vidět ho jako osamoceného, bezmocného a poněkud ohroženého nesmírnou mocí, které čelí. To je jeden z nejčastějších popisů průměrného člověka v moderních politických společnostech. V teoriích „masové společnosti“ je jednotlivec popisován ve svém vztahu ke státu: Nemá žádné možnosti, jak tento vztah změnit, a tak přirozeně cítí bezmoc a úzkost. Nicméně porovnáme-li tuto teorii se skutečným množstvím moci a možnostmi, které průměrný člověk má, pak jak naše výsledky ukazují, značný počet našich respondentů na sebe nepohlíží způsobem, jakým je model masové společnosti popisuje. Ve svém vztahu ke vládě se necítí ani bezmocní, a co je důležitější, ani osamocení.

Tato skutečnost je ilustrována v číslech znázorněných v tabulce. Část našich respondentů věří, že ve svém úsilí ovlivnit vládu může získat podporu ostatních. Nejpřekvapivější je pak rozdíl mezi jednotlivými zeměmi v počtu těch, kdo si myslí, že mohou o pomoc požádat ostatní. V USA 59% našich respondentů uvedlo, že by se pokusili zajistit si podporu ostatních, kdyby si přáli změnit vyhlášku, kterou vnímají jako nespravedlivou. V opačném extrému využití této možnosti zmínilo pouze 9% Italů. V jiných zemích se počty těch, kdo by se pokusili zajistit podporu ostatních, různí od 36% v Británii, přes 28% v Mexiku, po 21% v Německu.

Jakým způsobem by se občané pokusili ovlivnit svou místní samosprávu; podle zemí
Co by občané dělali USA UK GER It. Mex.
POKUSILI BY SE ZAJISTIT PODPORU OSTATNÍCH          
Zorganizovali by neformální skupinu mezi přáteli a sousedy; požádali by je o sepsání protestního dopisu nebo o podpis na petici: 56 34 13 7 26
Pracovali by prostřednictvím politické strany: 1 1 3 1 -
Pracovali by prostřednictvím formální skupiny, ke které patří (odbory, církve, zam. svazy): 4 3 5 1 2
Celkové procento těch, kteří by si zajistili pomoc ostatních a: 59 36 21 9 28
JEDNALI BY SAMOSTATNĚ          
Přímo by kontaktovali politické lídry (volené úředníky) nebo tisk; napsali by dopis nebo by navštívili místní politiky: 20 45 15 12 15
Přímo by kontaktovali administrativní (nevolené) úředníky: 1 3 31 12 18
Poradili by se s právníkem; obrátili by se na soud: 2 1 3 2 2
Volili by v dalších volbách proti dotyčným úředníkům: 14 4 1 1 -
Zvolili by násilnou akci: 1 1 1 - 1
Pouze by protestovali: - - - 12 -
Ostatní: 1 2 - 3 5
Celkové procento těch, kdo by jednali samostatně b: 18 41 41 43 24
Celkové procento těch, kdo by jednali samostatně nebo s pomocí ostatních: 77 78 62 51 53
Celkový počet respondentů: 970 963 955 995 1007

a Celkové procento je menší než součet jednotlivých položek, protože někteří respondenti uváděli více než jednu odpověď.
b Toto číslo zahrnuje pouze respondenty, kteří by odpověděli; že by mohli něco dělat, ale neuváděli spolupráci s ostatními. Proto je tento součet menší než součet jednotlivých položek, které obsahují respondenty, kteří zmiňovali jak skupinovou, tak i individuální činnost.

* * *

Koho by občané požádali o pomoc? Jak víme, jednotlivci jsou členy velkého počtu sociálních skupin. Nejsou pouze občané svých národů; jsou také členy rodin, komunit, církví, dobrovolných sdružení, odborů, a velkého množství dalších skupin a organizací. Tyto organizace by mohly být nejjednodušeji rozděleny do dvou tříd: formální organizace a neformální skupiny typu face-to-face.

Hodně již bylo napsáno o důležité roli formálních organizací v politickém procesu – zvláště o roli politických stran a zájmových skupin. … Naše výsledky však překvapivě ukazují, že když nastane politická situace, kterou se jednotlivci snaží změnit s pomocí ostatních, hledají mnohem častěji oporu v neformálních face-to-face skupinách, kterých jsou členy, než ve formálních organizacích, ke kterým patří nebo se kterými jsou spřízněni. Ve všech zemích kromě Německa uvedlo méně než jedno procento respondentů, že by pracovalo prostřednictvím své politické strany, pokud by se měli pokusit o nějakou protiakci vůči nespravedlivé vyhlášce, kterou má schválit místní samospráva. Neboli bez ohledu na to, jak důležitá může být role politických stran v demokratické společnosti, pouze relativně malá část občanů je shledává jako možnost, o kterou by se pokusili, aby ovlivnili samosprávu.
Jednotlivci, kteří by ve svém pokuse ovlivnit samosprávu jednali samostatně, vykazují různé strategie, které by zvolili. V USA a Británii respondenti častěji uvádějí, že by se obrátili spíše na voleného zástupce než na jmenovaného úředníka z administrativy. V Mexiku a Itálii respondenti spíše uvádějí, že by svůj protest směřovali k oběma typům úředníků. V Německu nicméně více respondentů zmiňuje jmenované než volené úředníky. Vzniká pokušení hodnotit tyto výsledky jako odraz mnohem více rozvinuté politické způsobilosti ve Spojených státech a v Británii. Protest mířený na voleného úředníka se mnohem více sám o sobě jeví jako politický protest. … Je však také možné, že tyto rozdíly jsou odrazem národních rozdílů v příslušném postavení a důležitosti volených a jmenovaných úředníků uvnitř struktury místní samosprávy.

Konečně ne všichni, kdo říkají, že by mohli něco s nespravedlivou místní vyhláškou dělat, mají na mysli nějakou jasnou strategii. Tabulka ukazuje, že 12% italských respondentů tvrdí, že by mohli protestovat, kdyby čelili vyhlášce, o které by si mysleli, že je nespravedlivá, ale když byli dotázáni, jak a směrem ke komu by protestovali, neměli žádnou konkrétní odpověď.

Almond, G., Verba, S.: The Civic Culture, Princeton University Press, Princeton, 1963, Sage Publications, Inc., 1989, str. 136–167.


Poznámka redakce SDS:

Porovnejte uvedenou tabulku s výsledky ankety, otevřené čtenářům 1. února 2006 (ZDE)[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Gabriel Almond | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.