logo SDS
Dnešní datum: 22. 01. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 25.9
21 denni
Max. 802
Prům. 666.1

Nyní si čte web : 37 uživ.

01. Knihy

* Texty ze sociologie

Vydáno dne 18. 12. 2005 (16818 přečtení)

Vydání textů ze sociologie vyšlo z potřeby předložit studentům Právnické fakulty k dispozici jednu knihu, která by mohla být podkladem pro jejich přípravu ke zkoušce z Úvodu do sociologie a psychologie (část sociologická).

Rozvrh knihy a její zpracování čerpá z textu A. Giddense, Z. Baumanna a dalších. Texty mají sloužit jako doplněk k semestrálnímu přednáškovému kursu, mají charakter kompendia, které vybral, sestavil a komentoval doc. PHDr. Ivan Mucha. Každá kapitola je zakončena částí, nazvanou „Koncepty a základní pojmy“, jež vyzývají k opakování a lepší zpětné orientaci v jednotlivých partiích kapitol a jejích základních problémech.

Vydalo Vydavatelství 999 - Jaroslava Samka v roce 2001 nákladem 1300 ks. Narazíte-li na Muchovy „Texty“, vyplatí se je pořídit. Získáte více než jen přehled o tom, co se dnes přednáší na vysokých školách. Na našich stránkách naleznete pouze vybrané části.

OBSAH:

1. kapitola: Počátky sociologie a autority sociologického myšlení

1.1. Autority sociologického myšlení - August Comte

1.2. Herbert Spencer

1.3. Vilfredo Pareto

1.4. F. Toennies

1.5. G. Simmel

1.6. E. Durkheim

1.7. M. Weber

2. kapitola: Významné směry soudobé sociologie

2.1. Teorie konsensuální

2.2. Teorie konfliktu

2.2.1. L. Coser

2.2.2. R. Dahrendorf

2.3. Interpretativní sociologie

2.3.1. A. Schutz

2.3.2. G. H. Mead

2.4. Poststrukturalismus

2.5. Postmodernismus

3. kapitola: Typy společnosti

3.1. Sociální skupiny

3.2. Typologie historických společností

3.3. Archaická, tradiční a moderní společnost

3.4. Moderní společnost ze sociologického hlediska

4. kapitola: Sociální stratifikace a sociální mobilita

4.1. Kasty, stavy, třídy

4.2. Weberovo pojetí třídy, statusu a strany

4.3. Třídní struktura vyspělé západní společnosti

4.4. Sociální mobilita

4.5. Sociální nerovnost a její legitimizace

5. kapitola: Instituce a moderní organizace

5.1. Funkcionální a antropologické pojetí instituci

5.2. Instituce a očekávané chování

5.3. Moderní organizace

6. kapitola: Sociální interakce, každodennost, komunikace

6.1. Neverbální komunikace

6.2. Konverzace

6.3. Časové a prostorové zóny

6.4. Nové pojetí sociální skutečnosti

6.5. Sociolingvistika

6.6. Lingvistická socializace

6.7. Jazyk a vědění

7. kapitola: Socializace a deviace

7.1. Socializace v tradiční a moderní společnosti

7.2. Socializace člověka, ranná fáze

7.3. Freud, Mead a Piaget

7.4. Kulturní a materiální okolnosti socializace

7.5. Resocializace

7.6. Konformita a deviace

7.6.1. Sankce

7.6.2. Teorie deviace

8. kapitola: Rodina, manželství a příbuzenství

8.1. Ideální rodina

8.2. Tradiční, duchovní a výchovný rozměr rodiny

8.3. Manželství a příbuzenství

8.4. Rodina v novověku a moderní době

8.5. Alternativní formy rodinného života

8.6. Rozvodovost

8.7. Dopad rozvodu na děti

8.8. Alternativy k manželství a rodině

9. kapitola: Etnicita a multikulturalismus

9.1. Rasy

9.2. Etnické konflikty

9.3. Brazílie, JAR, USA

9.4. Západní Evropa

9.5. Modely vývoje interetnických vztahů

9.6. Rozmanitost kultur

10. kapitola: Masová média a masová komunikace

10.1. Noviny

10.2. Televize

10.3. Teorie masových médií

10.4. Globalizace médií

10.5. Multimédia

11. kapitola: Globální změny a globalizace

11.1. Nová společnost

11.2. Ekologické problémy

11.3. Globální společnost a její rizika

Doporučená literatura[Akt. známka (jako ve škole): 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ivan Mucha | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
600 (600 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
530 (530 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
480 (480 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
426 (426 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
610 (610 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
492 (492 hl.)
Prohnilý humanismus !!
431 (431 hl.)

Celkem hlasovalo: 3569


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.