logo SDS
Dnešní datum: 06. 03. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 15
21 denni
Max. 442
Prům. 328.4

Nyní si čte web : 23 uživ.

Stanoviska SEL

* Vezmi svůj život zpět do vlastních rukou! Bojujme společně proti nejistotám!

Vydáno dne 21. 07. 2008 (3994 přečtení)

Prohlášení, přijaté účastníky 3. Letní univerzity Evropské levice v Paříži.

Chcete pracovat 65 hodin týdně a pravděpodobně až do 70 let?
Nebo chcete žít lepší život, mít stálou práci a slušný výdělek?

Pravicové i sociálně-demokratické vlády, úřady EU, finanční trhy a nadnárodní korporace „nabízejí“ to prvé. My naopak navrhujeme bojovat za to druhé. Naše současnost je mnohdy a mnohde tristní. A jaký máme výhled do budoucnosti? Ještě nejistější, než dnes. Nejistoty nejsou výjimkou, ale předem naplánovaným osudem pro mnoho milionů žen, mužů a mladistvých, kteří nevidí do budoucnosti žádný důvod, pro co žít a již nyní se potýkají s mnoha nejistotami.

Do prekérní situace se lze dostat v dúsledku neoliberální politiky. V některých zemích EU bývá obvyklé, že až 50% výdělků se pohybuje pod hranicí bídy. Je to nový systém nadvlády, založený na pocitu lidské nejistoty a strachu o to, co přinese zítřek: Pracuj rychle a hodně, ale jen když tě vyzvou a jen pár dnů v měsíci. Nebo pracuj stále, dnem i nocí, rychle, rychleji a víc. Pracuj a zůstaň v chudobě!
Zvláště ženy jsou prvními oběťmi této neblahé politiky, a to díky charakteristické roli ve svém profesním životě, který musí načas přerušovat z důvodu těhotenství a výchovy dětí: obecně nižší platy, druhé zaměstnání, obtíže při hledání zaměstnání po dovršení 50let věku a v neposlední řadě také nižší důchod.

Už nemusíte stát v úžasu nad tím, co vás potkává, pokud jste schopni aktivního odporu. Ptejte se sami sebe, jak bojovat s nejistotami! Vezměte svůj osud do vlastních rukou!

Požadujte:

 • Ve všech evropských státech jednotný zaručený minimální příjem, který umožní důstojný život a účast na společenském i kulturním dění a také únik od ilegální nebo dokonce otrocké práce.
 • Stejný příjem za stejnou práci a přístup k hlavnímu pracovnímu poměru na plný úvazek pro všechny.
 • Zajištěné a dobře placené zaměstnání na bezpečných pracovištích s plným pojištěním.
 • Demokratická práva a práva na odborářská sdružení v místě pracoviště.
 • Kolektivní vyjednávání, méně pracovních hodin a zaručené, důstojné důchody pro všechny.
 • Veřejné a bezplatné vzdělávání na všech stupních se zajištěnou vysokou kvalitou.
 • Univerzitní a postgraduální studium s plnohodnotnou vědeckou hodností a profesionálními právy.
 • Volný přístup k informacím a znalostem všeho druhu a nepodmíněná veřejná podpora novým technologiím a kultuře.
 • Zaručené sociální benefity, nízkonákladové a zároveň kvalitní bydlení, všeobecnou dostupnost veřejné přepravy, přístup ke zdravotní péči s vysokým standardem pro všechny.
 • Rozvoj a ochranu veřejného sektoru služeb jakožto hlavní páky proti nejistotám.
 • Rovnost pohlaví s ohledem na výdělky, důchody a nezrušitelné právo na bezplatné vzdělání.
 • Legalizaci a rovná práva a postavení tzv. „ilegálních migrantů“
 • Všeobecné přijetí antidiskriminačních zákonů na všech úrovních společnosti.

Chceme a požadujeme, aby rozpočet EU zohlednil nutnost nového sociálního a udržitelného rozvoje ve všech nových státech EU za účelem zlepšení životní úrovně v zemích střední a východní Evropy. Zavedení Eura do těchto zemí se nesmí stát příčinou prohlubování nerovností a zrušení sociálního smíru.
Během posledních 10 let došlo k transferu 8,6% HDP v Evropě z rukou pracujících do rukou kapitálu. To musí být zastaveno a musí být nastaven opačný kurs.
Jasné NE od lidí účastnících se referend konaných ve Francii, Holandsku a Irsku ohledně "Evropských smluv" a jejich politice soutěže, která plodí bídu a sociální nejistotu, ukazuje, že sociální a politický protest v Evropě narůstá.
Musíme se tedy spojit do jednotně sílícího proudu, sjednotit stavy od nejnižších po střední, odbory, různá politická hnutí a levicové síly v boji proti zbídačování a nejistotám.
Je nezbytně nutné začít hned teď!
Nedzadržujte v sobě hněv. Mluvte otevřeně ke svým kolegům na pracovišti, sousedům v místě bydliště, postavte se na odpor, organizujte protesty!
Společně s Evropskou levicí a socialistickými hnutími je lepší život možný!

Překlad JŠ[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
634 (634 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
557 (557 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
518 (518 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
442 (442 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
677 (677 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
527 (527 hl.)
Prohnilý humanismus !!
449 (449 hl.)

Celkem hlasovalo: 3804


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.