logo SDS
Dnešní datum: 08. 03. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 31
Prům. 15.4
21 denni
Max. 442
Prům. 332.7

Nyní si čte web : 31 uživ.

Okolní události naąima očima

* Kdo, když ne levice? Jak, když ne společně?

Vydáno dne 27. 02. 2009 (4472 přečtení)

Rozhovor s Lubomírem Ledlem, členem Celostátního výboru SDS, který je na kandidátní listině KSČM pro volby do Evropského parlamentu, přinesla 23. 2. 2009 Naše pravda, příloha Haló novin.

Kdo, když ne levice? Jak, když ne společně?

Jste kandidátem do Evropského parlamentu za KSČM, ač jste členem Strany demokratického socialismu, jak to chápete?

Já sám to chápu především jako důkaz a doklad toho, že nastoupený trend pokračuje. Jednou z priorit činnosti SDS je vytvářet podmínky a svými silami přispívat ke spolupráci komunistické a nekomunistické levice, chcete-li, spolupráce antikapitalistických sil.

Myslím, že v tomto směru bylo zejména v posledních několika letech uděláno mnoho a troufám si tvrdit, že SDS, byť malá strana, udělala v tomto směru poměrně dost, určitě víc, než by odpovídalo její velikosti, materiálním a organizačním možnostem, počtu členů a tak dále. Velevýznamnou roli sehrály v tomto směru například příprava a konání 2. sjezdu Evropské levice v Praze před více než rokem, jehož hostitelem a organizátorem byla právě naše strana.

Troufám si tvrdit, že se nám za těch asi osm měsíců příprav podařilo ukázat, že slova o akční spolupráci levice nemusí být jen zbožným přáním. Kromě členů SDS a KSČM, kteří hráli mezi organizátory klíčovou roli, se velice aktivně podílely desítky dalších, od členů KSČ, přes aktivisty různých levicových nevládních iniciativ, až například po příznivce ČSSD.

Příkladů je samozřejmě mnohem víc. A patří mezi ně v poslední době také stále častější účast členů SDS na kandidátkách KSČM ve volbách od úrovně obcí až po volby do PSP v roce 2006.

Přestože jsem přesvědčen, že taková akční spolupráce zatím daleko zaostává za tím, co by bylo potřeba, je určitě vidět posun správným směrem a už dnes je česká levice dál než řada našich soudruhů v mnoha jiných evropských zemích.

Jestliže ale vnímáme potřebu prohloubení co nejširší spolupráce na domácí úrovni jako akutní, na evropské (a vůbec mezinárodní) úrovni ji považuji za ještě daleko naléhavější. Proto považuji skutečnost, že hned dva členové celostátního výboru SDS figurují na kandidátce KSČM do EP, za důležitý signál nejen pro českou veřejnost, ale i pro evropskou levici jako takovou. Například před pěti lety při minulých evropských volbách se kandidát navržený SDS mezi tehdy čtyřiadvacítku ani nedostal.

Myslím, že tento přístup je správný, a že na druhou stranu zvyšuje i prestiž KSČM v kruzích evropské radikální levice. Chtěl bych zde připomenout ještě jednu dost důležitou věc, i když přímo nesouvisí s vaší otázkou. KSČM má také jako jedna z mála významných evropských stran dobré vztahy jak s příznivci , tak i s odpůrci evropské integrace v levici. Přitom se v některých případech jedná o strany, které i díky tomu, spolu, jak se říká, moc nemluví .

Liší se váš pohled na fungování Evropského parlamentu od pohledu KSČM?

Podle mého názoru se v zásadě neliší. Záleží samozřejmě, který aspekt jeho fungování máme zrovna na mysli. Navíc se mi zdá, že rozhodující je, jak se přitom díváme na evropskou integraci vůbec, co si slibujeme od Evropské unie, jaké a jestli vůbec vidíme nějaké plusy a minusy atd. A tady není velký rozdíl mezi KSČM a SDS. Spíše se liší názory uvnitř KSČM i SDS, než mezi oběma stranami navzájem. Myslím, že to je i důsledkem chybějící otevřené diskuse, možná nechuti k ní, možná strachu, abychom se nerozhádali uvnitř i navenek. No a jedním z důsledků je potom i to, že co se týká formování, ovlivňování, případně prosazování evropské integrace se nejen česká, ale i evropská levice spíše drží stranou, i to je jedním z důvodů, proč chybí na tyto otázky nějaké společné pohledy, ale i návrhy na levicová řešení .

Pokud se například shodneme, že jen více demokracie v EU přinese také něco pro lidi, nejen pro banky a byrokraty, a má šanci přiblížit rozhodování blíže lidem a jejich potřebám, tak musíme říci i to b - že je třeba posílit roli EP. Ale také evropských nevládních a občanských organizací, odborů, politických stran a dalších struktur, které mají šanci reprezentovat a prosazovat zájmy těch neprivilegovaných . Jinak to zůstane jako dosud, že zatím úspěšněji využívají EU a integrace obrazně řečeno ty banky a byrokraté.

Buďme naprosto konkrétní. Co byste chtěl ve své práci europoslance, pokud byste byl zvolen, především prosazovat?

To potom vyplývá z výše řečeného. První a naprosto samozřejmou podmínkou je schopnost se efektivně pohybovat v celé té parlamentní mašinérii, stoprocentně zvládnout roli v EP jako takovém. Tady si troufám tvrdit, že mám celkem dobré předpoklady. Mám na mysli především jazykové znalosti, vzdělání - jak to formální, tak veškeré postgraduální kurzy, odborná školení v nejrůznějších oborech, ať už doma nebo v zahraničí, ale především zkušenosti z práce v řadě mezinárodních organizací, ve Federálním shromáždění, v evropských mládežnických strukturách a další.

To ale není vše, dokonce to možná není ani to nejdůležitější. Možná to bude znít trochu kacířsky nebo namyšleně, ale za daleko důležitější považuji využít autoritu, snadnější přístup k informacím, institucím, ke sdělovacím prostředkům a toho všeho, co má europoslanec prostě k dispozici v zásadě ke dvěma úkolům. Za prvé, abychom si my, evropská levice (nebo chcete-li levice v Evropě ), uvědomili, že neseme spoluodpovědnost za další vývoj Evropy a jeho směr, a že to asi nepůjde bez hledání síly i ochoty ke spolupráci, spojování sil i vlastní integraci. Za druhé k tomu, abychom se my doma naučili a začali využívat EU jako nástroj na udržení a posílení sociálních a kulturních hodnot, které pravice u nás, ale nakonec v Evropě jako celku, bezohledně, krok za krokem, a zatím úspěšně, likviduje.

Prostě tím, že je levicový politik zvolen do Bruselu , nesmí na pět let zmizet z domácí politické scény, spíše naopak.

Jak vnímáte současné hrátky kolem Lisabonské smlouvy?

Trochu bych i souhlasil s termínem hrátky . Nechci samozřejmě celou tu diskusi zlehčovat, uznávám, že formální, strukturální rámec dalšího vývoje EU je důležitý, souhlasím, že Lisabonská smlouva je tak trochu trik po odmítnutí Evropské ústavní smlouvy. Považuji také za mimořádně důležité jasně zdůrazňovat, že levice má vážné výhrady k Lisabonské smlouvě, ale také to, že tyto výhrady máme ze zcela jiných, dokonce většinou zcela opačných důvodů než významná část české pravice a tak dále.

Uvedu příklad. Solidarita a rovnoprávnost mezi lidmi, regiony i státy, kvalita života Evropanů jsou bezpochyby hodnoty, které patří neodmyslitelně k levici. Stejné hodnoty ale tvoří oficiálně (alespoň podle všech dokumentů) také jeden ze základů Unie. Tak jak je možné, že v praxi to zatím vypadá, jako by EU sloužila v první řadě k prosazování pravicových neoliberálních pravidel hry.

Abych byl upřímný, je pak skoro jedno, jestli si budeme nakonec lámat hlavu jak lépe využívat ustanovení smlouvy z Nice nebo smlouvy z Lisabonu. V některých bodech je pro naše cíle lepší Lisabonská smlouva (např. Listina práv, pravomoci EP, možnosti vynucení si referenda, možnost EU vystupovat aktivněji při řešení konfliktů, ve prospěch míru ve světě apod.), v některých budí naopak obavy (větší váha velkých hráčů atd.). Nepovažuji to ale za tak klíčovou otázku, abychom se z toho museli tak dojímat jako v současné době např. ČSSD.

Je vlastně europarlament za současných pravomocí vůbec potřebnou institucí?

Z toho, co jsem říkal doposud, je asi zřejmé, že považuji EP za instituci potřebnou, myslím dokonce, že pokud se EU nemá vydat zcela cestou byrokratického molocha ve službách privilegovaných kruhů, měl by se EP stát ještě důležitější institucí s širšími pravomocemi. Musí se ale hledat cesty jak zkrátit cestu mezi voličem a procesem tvorby rozhodnutí v EU.

Ne náhodou je právě v Lisabonské smlouvě výrazné rozšíření pravomocí EP, zřejmě jako určitá protiváha k jiným změnám, které podle mého názoru naopak voliče od rozhodovacího procesu odcizují . Ale to by asi bylo na samostatný rozhovor.

Znovu ale zdůrazňuji, že za zásadní považuji celkovou demokratizaci EU, a tu nelze zužovat jen na kompetence, roli, velikost a já nevím jaké další charakteristiky parlamentu. Zásadní roli musí podle mého názoru sehrát všechny možné další nástroje a instituce, které si veřejnost na národní úrovni k obraně svých zájmů vytváří, které ale na té regionální (EU), evropské, nebo dokonce globální úrovni neexistují. Připomínám jen, že vlastníci, banky, kapitál, sdělovací prostředky, a já nevím kdo všechno další už globalizovaní jsou, veřejnost, odbory, politické strany atd. k tomu mají ještě daleko.

Co podle vás, jakožto informovaného občana České republiky, by se v činnosti Evropské unie mělo změnit?

To je zase dost široká otázka, ale za klíčové opravdu považuji neustále a tvrdošíjně prosazovat, aby se ty hodnoty, které EU deklaruje jako základní, mohly také prakticky uplatňovat. To znamená také neustále vytvářet lepší instituty a podmínky k tomu, aby se více dbalo na jejich dodržování. Ale to zase záleží na tlaku, který se nám na to podaří vytvořit. Jsme například svědky postupného úpadku vzdělanosti, oslabování vzdělávacích institucí, když to trochu přeženu, tak se dá říci, že v České republice prakticky neexistuje bytová politika, start mladých rodin do života je dost mimo zájem státu, o seniorech ani nemluvím, pracovní právo je u nás skoro sprosté slovo, věnovat zvláštní pozornost těm, kdo si poprvé v životě hledají práci se u nás nenosí a tak dále. Přitom ve všech těchto oblastech existují tzv. politiky, určité standardy, kde by stačilo důsledně trvat na jejich uplatňování a situace by byla lepší, než je dnes. A pochybuji, že to budou úředníci v Bruselu nebo naše vládní garnitura, kdo o to bude v potu tváře usilovat. Je to prostě hlavně na nás, změnit bychom se měli také my.

Myslím, že si tohle všechno všichni tak nějak uvědomujeme. Vyjadřují to i hesla, která jsou správná, a která často používáme. Já mám taky jedno: Kdo, když ne levice? Jak, když ne společně? . Teď už vlastně zbývá jen to poslední . Pustit se do toho a vydržet. A držet si palce.

 23. února 2009, Jaroslav KOJZAR[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Lubomír Ledl | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
634 (634 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
557 (557 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
519 (519 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
442 (442 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
680 (680 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
529 (529 hl.)
Prohnilý humanismus !!
450 (450 hl.)

Celkem hlasovalo: 3811


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.