logo SDS
Dnešní datum: 11. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 7
21 denni
Max. 647
Prům. 440.1

Nyní si čte web : 108 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Evropská levice a evropské volby

Vydáno dne 29. 01. 2014 (3237 přečtení)

Vystoupení Waltera Baiera, koordinátora politické nadace TRANSFORM!Europe, na madridském sjezdu Evropské levice (EL) v prosinci 2013.

Nadcházející evropské volby jsou první příležitostí pro Evropany, aby současně a společně veřejně vyjádřili politický verdikt nad politikou prováděnou vládami a institucemi během kapitalistické krize. Tento názor, který můžeme v mnohém předvídat, bude charakterizován hlubokou deziluzí a roztrpčením a také různými formami protestů.
V některých zemích můžeme očekávat významný nárůst populismu, nacionalismu i pravicového extremismu a neonacismu. Tento fenomén není jednoduchým odrazem sociální patologie, ale je důsledkem krize a politiky škrtů, realizovaných pod pláštíkem krize v celé Evropě.
Je falešné a manipulativní, když sociální demokracie, která v minulosti nesla hlavní odpovědnost za provádění přesně této politiky, se nyní sama chce prezentovat jako ochranný štít proti narůstající hrozbě nebezpečí extrémní pravice. Mnoho výzkumů ukázalo, že masivní nezaměstnanost, neplnohodnotná zaměstnanost (prekarita) a osekávání sociálního státu vedou lidi do sítí pravice.
Pokud toto platí, pak je především nutné změnit obojí, jak tyto podmínky, tak tyto politiky. A to je to, za čím si stojí EL, „levá“ levice, radikální levice nebo jakkoliv my nazýváme naše strany.
Ale je tu ještě něco, co by mohlo odlišovat nacházející volby do Evropského parlamentu od voleb v r. 2009. Nedávno publikovaná volební prognóza předvídá, že strany spojené ve frakci GUE/NGL, strany sdružené v EL budou schopny posílit svoji pozici v EP. Ze zásady bychom měli být skeptičtí, pokud jde o volební prognózy.
Přesto je pravda, že levice byla schopna posílit v nedávných volbách v České republice, Německu, Lucembursku, Řecku a Španělsku. To znamená, že šance existuje. Solidní posilování levice v EP je možné. Výsledkem letošních voleb by však oproti r. 2009 mohl být i pokles volební účasti a vývoj ve prospěch pravice.
Zároveň se očekává oslabování Zelených a Liberálů. V nadcházejících volbách se projeví politická polarizace mezi levicí a pravicí. Politická mapa Evropy by poté měla jiný obrys, ale předpoklady pro boj sociálních hnutí a odborů by měly být příznivější. S odvahou a s optimismem chceme usilovat o to, aby se tato možnost stala realitou. Existuje krásný a často užívaný citát Antonia Gramsciho, která říká, že “krize tkví přesně ve faktu, že staré umírá a nové se nemůže narodit”. Vzácněji je tato myšlenka citována následovně: “V tomto bezvládí se objevuje velká paleta patologických symptomů“. Jeden z takových symptomů je nacionalismus. V současném stádiu krize není nikdo schopen předpovídat, jaká bude budoucnost evropská integrace.
Rozhodnutí neúčastnit se tohoto integračního procesu je demokratickým právem každého člověka a každého národa. A my nemůžeme vyloučit, že v důsledku těchto rozporů existujících uvnitř vládnoucích elit se Eurozóna rozštěpí. Ale dovolte mi říci jednu věc. Transform!europe už uspořádal o tomto problému řadu debat a udělal mnoho výzkumů. Ale nikdy jsme nenarazili na přesvědčivý argument, že takové rozbití evropské integrace by měl být příznivým scénářem pro obyvatelstvo a dělnickou třídu. Nejenže by to nic nezměnilo v mocenských vztazích vytvořených mezinárodními společnostmi a finančními trhy, ale také se nám nezdá být realistické vypořádat se s nimi nástroji, které jsou k dispozici na úrovni národních států. Není pozitivní perspektivou nahánět země na evropském Jihu a na Východě do procesu konkurenčních devalvací, jejichž cílem je snížení jejich produkčních nákladů. A konečně také scénář tradičních imperialistických rozporů mezi evropskými mocnostmi, které procházejí oživením, nepředstavuje pozitivní perspektivu pro levici.
Proto nevěříme, že destrukce a rozpuštění EU představuje pozitivní alternativu, ale myslíme si, že musíme vést boj za jinou Evropu a odlišné směry evropské integrace. V tom také spočívá naše odpovědnost s ohledem na vzrůstající podporu nacionalismu. Je samozřejmě možné a užitečné diskutovat teoreticky a abstraktním způsobem vztah mezi evropskou integrací a národním státem. Ale jsou tu dvě pravdy, které chci zdůraznit:
Za prvé, EU je multinacionální entita, institucionální struktura s různými úrovněmi moci a levice musí bojovat svůj boj na všech těchto úrovních.
A za druhé, není jeden národní stát jako druhý a to plodí rozdíly, například jestliže mluvíme o národním státě a jeho posílení v Portugalsku, Španělsku, Itálii, Rakousku nebo Německu. To, co chci říci je, že v tento v tento historický moment, musíme unést velkou odpovědnost. Levice se musí pustit do tří úkolů: Musíme rozvinout věrohodnou politickou alternativu, musíme formovat širokou politickou frontu sjednocující sociální hnutí, odbory a progresivní politické hráče. A musíme změnit politickou rovnováhu sil na evropské i národní úrovni. K tomu, abychom toto udělali, jsou nadcházející volby do EP důležitou příležitostí.
Transform! jako politická nadace spojená s EL je první ze všech v aréně idejí a je připravena zvednout tuto výzvu spolu se Stranou evropské levice.
Přeložil Jiří Málek


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Walter Baier | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1688 (1688 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1280 (1280 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1240 (1240 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1184 (1184 hl.)
Prohnilý humanismus !!
852 (852 hl.)

Celkem hlasovalo: 8561


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.