logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 32
Prům. 32
21 denni
Max. 647
Prům. 447.7

Nyní si čte web : 65 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Abychom nemuseli emigrovat…

Vydáno dne 02. 05. 2015 (3146 přečtení)

„Každá jednotlivost má údajně dobrý důvod, všechny ty dobré důvody dohromady vytvoří zase to, čeho jsme se tak těžce zbavovali: socialismus. V socialismu znovu žít nechci a emigrovat nehodlám. A budu se snažit, aby z naší země nemuseli odcházet ti, kteří o tom (zase) přemýšlejí. Postavme se současným vládnoucím sociálním inženýrům (pardon, pěkně po novu: manažerům), dokud je čas. Vyžeňme socialismus dříve, než dožene a vyžene nás“, formuloval P. Fiala, stávající předseda ODS, co ho pálí.

Na hrobě ODS vykvetla Fiala

Duch doby

Nesnesitelná tíže bytí P. Fialy

Nechám v tuto chvíli stranou, že socialismus jako takový jsme zatím neměli tu čest poznat – a takzvaný reálný socialismus neměl s vizí socialistické společnosti mnoho styčných bodů. Budu vycházet z předpokladu, že P. Fiala nechce opět žít v socialismu reálném. Fiala v období reálného socialismu neemigroval. V osmdesátých letech vystudoval – a poté pracoval jako historik. Zřejmě z hlediska doby, v níž žil, nebyl považován za nespolehlivého či rizikového.

Definujme si ve stručnosti hlavní rysy reálného socialismu, jejichž návratu bychom se mohli právem obávat. Jsou jimi cenzura, omezování projevu slova, požadavek uniformity, dehonestace a degradace názorových odpůrců či obhajoba jediného správného názoru, kdy na každého, kdo se odchyluje, je třeba pohlížet jako na potenciální hrozbu. Takováto půda přeje sklizni donášení, sepisování nejrůznějších seznamů, oceňování lidí nikoli podle jejich výkonu, ale podle jejich (non)konformity a rozdělení společnost do nesmiřitelných táborů, mezi nimiž se komunikační příkop neustále prohlubuje.

Fiala: Se mnou ten socialismus porazíme

Se mnou ten socialismus porazíme

Zatímco má být Fiala naší spásou před mukami socialismu – patrně je po vzoru V. Klause přesvědčen, že Evropská unie prosazující fiskální pakt, odírající Řecko na kost a chystající se k podpisu mezinárodní smlouvy TTIP, která jakékoli vyhlídky na nějaký model společenského uspořádání, byť jen vzdáleně se blížící socialistické společnosti znemožní, neboť výrazně posílí práva nadnárodních korporací – a občanská práva ztenčí na minimum, je příkladem socialismu, který brání volnému trhu – určitého návratu v čase zpět bychom se obávat měli. A to i s přispěním čelných tváří ODS.

Éra kapitalistického realismu

To, že v poslední době v mnoha ohledech na reálný socialismus navazujeme, poukazuje například teoretik kapitalistického realismu Mark Fischer. Václav Bělohradský k jeho dílu dodává: „Na socialistický realismus se mnozí z nás ještě pamatují, byla to literatura, která systematicky vyškrtávala z reality vše, co nebylo v souladu s obrazem světa, který spravovala komunistická strana. Kapitalistický realismus je systém, v němž se jakákoli změna zdá nemožná, protože možné je tu definováno servilně vůči tomu, co je. Je to systém, který připouští jen sebereprodukci, utopie neustálého růstu jeho ukazatelů je v něm jedinou realitou. Co je sociálně a biologicky nemožné pro pozemské bytosti se tu zdá nutné, reálné, přirozené. Místo, které kdysi patřilo skutečnosti, stále rychleji okupuje přesná reprodukce našich vidin a halucinací – film v 3D, reálnější než realita! Obraz společnosti, v níž žijeme je falešný, protože po roce 1989 z našeho jazyka byla vytlačena jako nebezpečně levicová slova, bez nichž současné společnosti nelze porozumět – jako sociální spravedlnost, třídní konflikty, odcizení, alternativa. Knihy jako tato vrací do našeho jazyka slova, která potřebujeme, abychom byli schopni vzdorovat ‚novému kapitalismu‘, který je nový tím, že z každé alternativy dělá pouhý fragment sebe sama.“

Fiala ve svém protisocialistickém zápalu opomněl zmínit rysy dnešních dní, které jsou pro řadu z nás silně znepokojující. M. Němcová, která dosud pokládá pád Nečasovy vlády stíhané jednou korupční aférou za druhou za tragédii a málem za komunistický převrat, bojuje proti uctění památky padlých za druhé světové války v Rusku. Rusko je pro ni agresor, který se dopustil na Ukrajině invaze, třebaže fakta říkají poněkud něco odlišného. Stala se symbolem protiruské a protizemanovské hysterie. Zřejmě jí neubírá na lesku v předsedových očích ani skutečnost, že je přímo spojena s érou, kdy strana hlásající rozpočtovou zodpovědnost nebyla schopna uhradit vlastním zaměstnancům sociální a zdravotní pojištění.

Němcová: Je třeba sundat Zemana

Je třeba sundat Zemana

Jiná z tváří ODS, J. Černochová, se přimlouvá za větší jásot nad našimi „spojenci“: „Z toho amerického konvoje jsem si jako politička odnesla poznatek, kterým bych chtěla pomoci změnit toto vnímání. Abychom i našim vojákům a lidem, kteří se zasloužili o naši bezpečnost – ať už na misích nebo tady – projevovali alespoň padesát procent úcty, kterou projevujeme jiným. Jak říkám, jsem pro konvoj, jsem ráda, že vše dobře dopadlo. Ale donutilo mě to přemýšlet o tom, jak by se měla česká vláda, politici i veřejnost chovat k lidem, kteří za naše svobody nasazují životy pod českou vlajkou zejména na zahraničních misích. Jsem připravená otevřít debatu na toto téma na výboru pro obranu a požádat Ministerstvo obrany, aby – pokud to bude možné – zveřejnili plány příjezdů vojáků z misí. A aby tu zůstalo něco, co se stane tradicí.“ Jak dojemné.

To nám ale nevadí…

Nikoho z ODS ale ani v nejmenším neznepokojuje trend, kdy S. Slonková sepisuje seznamy ruských agentů“, jak jí jednotlivá jména zrovna slina přinese na jazyk. Neznepokojuje je, že pánové Macháček, Šafr a další volají po novodobé cenzuře – pod hlavičkou boje proti prokremelské propagandě. Opět se vynořují pravdy, které je potřeba označit za lži – a lži, z nichž je třeba udělat následováníhodné a nekriticky uctívané pravdy. Vesele překrucujeme historii. V poslední době se to projevuje především dehonestací výročí ukončení druhé světové války a porážky nacismu – a tolerancí kombinace prvků nacismu s fašismem v nejvyšších patrech ukrajinské politiky (jako symbol může posloužit postava D. Jaroše). Vznikají soupisy nových „nepřátel“, kteří jsou v první fázi identifikováni. Čeká je ve fázi druhé pronásledování – a ve třetí už nijak nezastřený lynč? Kde potom bude stát předseda ODS? K pomníkům osvoboditelů se chystáme připevňovat cedulky, že dotyčný byl zároveň i pěkný lump. Pokud ovšem v tomto snažení budeme chtít být nezaujatí, budeme muset například k Churchillově soše doplnit informaci, že byl představitelem kolonialismu a v éře studenoválečného soupeření by se také ledacos našlo. Za chvíli pro samé cedulky neuvidíme sochy, kterými jsme původně hodlali vyjádřit naše díky.

Zase se budeme chlubit jednotnými kulturními a politickými frontami, opět srovnáme krok a zavřeme ústa. Neopomeneme ovšem do světa vykřikovat, jak si můžeme jít, kam chceme – a jakou že máme svobodu slova.

Uniformita a mýtus volného trhu

„Každá limitovaná, avšak žádaná, komodita vytváří monopol, o jehož dosažení všichni dodavatelé usilují, a kterého se všichni zákazníci obávají… Vše, co nemá stanovenou cenu, trh ignoruje. Příkladem, který se nejvíce nabízí, je životní prostředí. Vzduch je zdarma, takže ho užíváme a znečišťujeme většinou bez jakéhokoli postihu, a stejně je tomu i s oceány. To, co nikdo nevlastní, nemá stanovenou cenu a nelze to tedy zahrnout do žádné kalkulace…“, píše teoretik hledající kapitalismus s lidskou tváří (Charles Handy, Hlad ducha, 1997, s. 25-27).

Unie není socialistická – neboť nesleduje zájem většiny...

Unie není socialistická – neboť nesleduje zájem většiny...

Na rozdíl od autora se nedomnívám, že systém, který je založený na zisku jako hlavním hybateli, kde moc a zdroje kumuluje v čím dál větším objemu čím dál méně jednotlivců, je reformovatelný. Zákonitě naráží na své limity a kolabuje. Jedno ale Handy vystihl – vize volného trhu je v dnešním stadiu kapitalismu chimérou. Unie není socialistická – neboť nesleduje zájem většiny. Dělá vše proto, aby hájila zájmy nadnárodních korporací – a pokud se uchyluje k regulacím, tak ve prospěch těchto korporací. Klaus, Ježek a Jedlička se mohou předhánět, kdo z nich vykreslí Unii jako větší socialistické zlo. Nemohou však zakrýt realitu, že nebezpečí Unie je jinde. Spolu s kyjevskou vládou asi nějaké výročí porážky nacismu slavit raději nebudeme. Dluhy různých spekulantů a šíbrů hodíme na hlavy většiny občanů a jejich potomků – a do omrzení jim budeme opakovat, že dluhy se jednoduše platí. Nějaké vyšetření případu upálení lidí v Oděse nás nechává v klidu, třebaže víme, co se tam odehrálo. Budeme zvyšovat částky pro „šiřitele pravdy“. Té jediné správné, pochopitelně.

Abychom nemuseli…

Kulisy reálného socialismu ožívají v podobě kapitalistického realismu. Problémem je, že emigrovat před ním není pomalu kam. Hlavně nehledejme pomoc u P. Fialy. Ten je totiž jednou z opor systému, jenž pro řadu lidí v různých částech světa přestává být k životu.

Marek Řezanka, 30. 4. 2015[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Marek Řezanka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Altpress

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.