Dědictví marxismu

Josef Macek

V roce 1992 vyšla monografie Josefa Macka Dědictví marxismu. Jde o původní rukopis, který se stal základem jeho knihy An Essay on the Impact of Marxism vydané anglicky v roce 1955. Shrnuje Mackovy zkušenosti s marxisticko-leninskou ekonomickou a politickou doktrínou a s praxí jejího fungování. Hlavní myšlenku, táhnoucí se celou monografií, lze přiblížit čtenáři následující citací:

„Co Marx skutečně chtěl“, je závažné ze stanoviska vědy. Avšak z hlediska praktického a politického je daleko důležitější, „jak byl Marx pochopen“.
Kdo studuje sociální teorie a dějiny socialistických nauk, snaží se přijít na pravý smysl Marxem sepsaných myšlenek. Avšak historik sociálních hnutí a politik, který se snaží předvídat budoucí důsledky marxismu, se zajímá více o zjištění, jak byl Marx pochopen.

Oproti Mackově práci Socialismus se jedná o dílo bojovné, které sahá po pádných argumentačních zbraních. Některé Mackovy argumenty jsou trochu umělé, jiné se ukázaly být poplatné místu a času svého vzniku a byly vývojem posledních padesáti let překonány. Rozhodně se však jedná o dílo, se kterým by se měl věcně vyrovnat každý, kdo chce jakýmkoliv způsobem navazovat na klasiky socialistického hnutí.

Vydala Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, Praha 1992, s laskavým svolením University of Pittsburgh Press v nákladu pouhých 800 kusů. © 1955 by University of Pittsburgh Press


OBSAH

Předmluva k českému vydání

   Základní údaje o životě a díle Josefa Macka

Předmluva

I. Třídní boj

   Pojem „třídy“ a pojem „boje“

   Třídní válčení

   Etika boje

   Marxův vlastní objev

   Poznámky

II. Kapitál

   Sovětský kapitalismus

   Poznámky

III. Sociální revoluce

   Revoluce slovem nebo mečem?

   Poznámky

IV. Hodnota a nadhodnota

   Zrušení mzdového systému

   Pomarxistická teorie o hodnotě

   Poznámky

V. Vědecký socialismus?

   Utopie, vize a iluze

   Materialistická filozofie a sociální cíle

   Neomylnost proti pravdě

   Poznámky

VI. Leninismus

   Třídní boj

   Třídní boj znamená občanskou válku

   Leninův „vědecký” postoj

   Lenin o nadhodnotě

   Zkušenosti Vladimíra Iljiče Lenina

   Poznámky

VII. Stalinismus

   Mocná zbraň v třídním boji: lež

   Jak lze užívat slov

   Stalinismus a leninismus

   Stalinova ústava

   Lhaní v sebeobraně

   Poznámky

VIII. Co po Stalinovi?

   Poznámky

IX. Poučení z marxismu

   Neúměrnost bohatství a chudoby

   Co znamená „více“ a co znamená „jen podíl“

   Spravedlnost a pomsta

   Marxismus a chudoba

   Buď - anebo?

   Skutečnost - teorie - činy

   Poznámky