Socialismus

Josef Macek

Kdo se chce orientovat v jednotlivých směrech socialistického hnutí, neměl by při studiu jeho historie vynechat útlou knížku Josefa Macka "Socialismus".  Vyšla v roce 1925 a tím je také určena plocha na politické mapě, kterou osvětluje. Macek jako socialista dobře rozuměl tehdejším přehradám mezi jednotlivými socialistickými proudy. Proto se nejedná jen o nějaký historický encyklopedický výčet, ale o slušně provedenou "funkční analýzu" hnutí. Řada zajímavých postřehů, které čtenáře jistě zaujmou, vyjadřuje zároveň Mackovy tehdejší názory. Rozhodně se však nejedná o knížku, ve které by si "vyřizoval účty" se svými oponenty (porovnej s Dědictvím marxismu z roku 1955). Naopak, s odstupem mnoha desítek let nás může až zarazit jednak mírnost, s jakou provádí soudy o jednotlivých proudech, jednak snaha nalézt na každém proudu něco pozitivního, čím může přispět k dosažení dlouhodobého cíle lidí práce.

Tento příspěvek zveřejňujeme na www stránkách Strany demokratického socialismu, abychom napomohli lepší historické orientaci v socialistickém hnutí.

Obsah

Úvod

I. Socialism - slib či hrozba?

II. Co rozumíme socialismem?

III. Roztřídění socialismu

IV. Utopie čili vymyšlená skutečnost

V. Předchůdci socialismu

1. Proroci Starého zákona

2. Ježíš Kristus

3. Platonův ideální stát

VI. Utopie

VII. Od utopie k reformě

1. Saint Simon

2. Fourier a Owen

3. Proudhon

VIII. Několik slov o anarchosocialistech

IX. Karel Marx

X. Syndikalism

XI. Bolševism

XII. Pozemkoví reformátoři

XIII. Socialism svépomocný

XIV. Závěr

Literatura

Pro milovníky starší literatury přinášíme i faksimile úvodní dvoustrany.