logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 3
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.7

Nyní si čte web : 72 uživ.

04. Kolektivní práce

* 8. květen - Den Osvobození

Vydáno dne 06. 05. 2005 (31761 přečtení)

Politické prohlášení předsednictva PDS - německé Strany demokratického socialismu

8. květen 1945, den osvobození nebo den německé porážky - tato otázka dělí německou diskusi, současnou i historickou, v roce 2005 i v předchozích letech. Pro PDS je 8. květen 1945 historickým dnem osvobození od nejnelidštějšího a nejbarbarštějšího systém světových dějin, německého fašismu.

Lidé byli osvobozeni z věznic, káznic a vyhlazovacích táborů, lidé byli osvobozeni do hrůz válečného ničení, občané i občanky byli osvobozeni od politického pronásledování a zastrašování, osvobozen byl svět, Evropa i Německo. 8. květen 1945 byl novým začátkem pro demokracii, humanismus, kulturu i svobodný duch. Nebylo možné nic mezi osvobozením a porážkou. Německo muselo být vojensky poraženo protihitlerovskou koalicí. Domácí odpor neměl dostatek sil k vítězství.

V Německu prožíval jednotliví lidé 8. květen 1945 velmi rozdílně. Naděje i obavy, utrpení i konec utrpení, útěk a nový začátek, zničení a zabíjení, všechno to mnohokrát zažívali lidé v Německu. Válka, která vyšle z Berlína, zážitky nekončících hrůz, to se vrátilo do výchozího bodu. Působilo to utrpení především civilnímu obyvatelstvu.

Kdo mluví o r. 1945, nesmí mlčet o r. 1933. Je trvalou zásluhou konzervativního spolkového prezidenta Richarda v. Weiszäckera, že tuto moudrou pravdu vyřkl v r. 1985, 40 let po osvobození. Předtím to byla převážně politika levice, kdo vystupoval proti německému historickému revizionismu. Bezpříkladné byly zločiny německého fašismu - průmyslové masové vraždění evropských Židů, Romů a Sintů, vraždění na obsazených územích, likvidace politických protivníků, lidí, jejichž život považovali fašisti za bezcenný, nebo kteří se nechtěli podrobit nelidským fašistickým pravidlům.

PDS vzpomíná všech obětí a všech, kdo se postavili na odpor, všech, kdo dezertovali z wehrmachtu nebo se protivili nacistické státní moci. Demokratičtí socialisté a socialistky se staví proti rozdělování a oddělování obětí i proti oddělování a rozdělování antihitlerovské koalice na osvoboditele a okupanty. Žádná oběť nesmí být zbytečná a žádný odpor zapomenut.

Situace v naší zemi si zvláště vyžaduje, abychom přemýšleli o chybách, omylech a zanedbáních, jichž se lidé tehdy dopustili - se shovívavostí, jak nám radil Bertolt Brecht. Takové přemýšlení je nutné kvůli obětem i kvůli nám samým. Dějiny se neopakují, ale dějinné chyby, dokonce i ty dramatických rozměrů, se mohou opakovat, odmítáme-li se poučit z dějin. Demokratičtí socialisté a socialistky se ptají dějin, studují výsledky, způsob myšlení i boje. Přemýšlíme o chybách - našeho vlastního politického směru i ostatních.

Je nepřijatelné, že pravicový extrémisté chtějí 8. 5. 2005 pochodovat Brandenburskou branou. Skličuje nás, že nenávist vůči cizincům, rasismus a antisemitismus, podceňování demokracie a parlamentu, nachází stále nebo už zase odezvu u mnoha lidí. „Nacismus z hlav“ to je a zůstává jedním z hlavních úkolů pro demokraty. PDS usiluje o alianci všech demokratů, parlamentních i mimoparlamentních, s konzervativci, sociálními demokraty, liberály a zelenými, s různými sociálními skupinami, s církvemi i antifašistickými iniciativami a organizacemi, aby bylo možno působit proti pravicově extremistickému myšlení i násilným činům. Pravicově extremistické svazy, organizace a strany musí být zatlačeny. Fašismus není názor, fašismus je zločin.

Rozlišování, poznání a rozhodnost mohou pomoci při vypořádávání se s pravicí. Nadřazená německá kultura, nacionální rétorika, sociální demagogie, líčení cizinců a jiných kultur jako nepřátel, to jsou hesla, která slouží pravicovým extrémistům v boji proti demokracii. Německo nepotřebuje žádné silné vůdce, jak to tvrdí NPD a DVU, Německo potřebuje silnou demokracii, životné parlamenty, více sociální spravedlnosti, připravenosti k míru a odzbrojení, Německo potřebuje otevřenost vůči světu.

Také politika levice musí rozlišovat. Demokratičtí socialisté a socialistky říkají ANO Evropě, jiné Evropě. Náš pohled směřuje kupředu, ne zpět k národnímu státu. Protestujeme proti válečné politice presidenta USA a jemu blízkých sil. Náš protest není antiamerikanistický, právě naopak. Demokratičtí socialisté a socialistky nepřebírají ani protest ani hnutí pravicových extremistů. Protest musí rozlišovat. Žádné společné výzvy s pravicovými extremisty, žádné demonstrace, na nichž by se mohli roztahovat, žádný mikrofon pro rasismus a fašismus. Ani na komunální ani na zemské úrovni nehlasuje PDS pro návrhy DVU nebo NPD. Důsledně se stavíme proti těmto pravicově extrémním stranám.

Zamlčování a falšování jsou duchovními sourozenci. Příliš často, příliš dlouho a už zase se znovu mlčí o odpovědnosti německého průmyslu a bank za fašismus, jsou tabuizovány zločiny wehrmachtu, justice a medicíny, správních orgánů i vědy. Trvalo více než 50 let, než se začalo veřejně diskutovat o utrpení nuceně pracujících a než začalo jejich odškodňování. Pro mnohé z nich bylo příliš pozdě, jiní stále zůstávají vyloučeni.

Výstava o zločinech wehrmachtu, památník holokaustu u Brandenburské brány, památník pro Sinty a Romy s takovým nápisem, o jakém si sami rozhodnou, zachování památných míst antifašismu, pomníčku na ulicích a náměstích, kultura vzpomínání plná respektu, to je důležité pro lidi v naší zemi, pro současnost i budoucnost.

Poselství přeživších „Už nikdy válku, už nikdy fašismus!“, jednoduché, jasné a otevřené, se neplní. Válka se vrátila do Evropy, fašismus a pravicový extremismus ohrožují demokracii.

„Už nikdy válku, už nikdy fašismus!“, to musí Evropa na počátku 21. století nově spojit se svými duchovními kořeny, s osvobozením od hitlerovského fašismu, s 8. květnem 1945.

Berlín, 18. dubna 2005

Originál přeložil J. Hudeček, 6. 5. 2005


Související články:
(Historie - druhá světová válka)

SDS se byla poklonit padlým ruským vojákům a jejich matkám (09.05.2018)
President dr. Hácha odjel do Berlína (13.03.2018)
Pravda je vľdycky revoluční (13.05.2015)
Vojáci poslední bitvy (13.05.2015)
Postřehy z oslav konce války v Berlíně (12.05.2015)
Průvod k hrobům padlých osvoboditelů Prahy (05.05.2015)
Druhá světová válka (01.05.2015)
Společné vítězství - Odna poběda (29.04.2015)
Připomeneme si 70. výročí osvobození Brna (24.04.2015)
Aľ budeme pokládat květiny aneb Osvoboditelům vąem! (19.04.2015)
Padlí hrdinové nekádrují (17.04.2015)
Kdo jí polévku s dáblem (06.03.2013)
Stalinův projev po kapitulaci hitlerovského Německa (06.05.2008)
Zapomenutá mnichovská dohoda (29.09.2007)
Podmínky mnichovského rozhodnutí (25.09.2007)
Mnichovská dohoda (25.09.2007)
Válečná fronta proti bolševismu (20.06.2006)
Vítězství spojenců, Německo bezpodmínečně kapitulovalo (07.05.2006)
Prázdnými slovy má být zastřen nový světový podvod (07.02.2006)
Za leden potopeno přes půl milionu BRT (31.01.2006)
Adolf Hitler přece u cíle (29.01.2006)
Norimberský proces zahájen (20.11.2005)
Vůdce a říšský kancléř vydal rozkaz armádě (01.09.2005)
Prohlášení vlády ČR z 24. 8. 2005 (28.08.2005)
Hirošima vzpomínala na jaderný útok z roku 1945 (06.08.2005)
Atomová energie uvolněna pro válku i mír (05.08.2005)
Německo nikdy neohrozí mír světa. (02.08.2005)
Prohlášení k Rezoluci o 60. výročí konce 2. světové války (23.05.2005)
Byl tábor v Letech koncentrační, nebo sběrný? (20.05.2005)
Europoslanec Ransdorf: proti manipulaci s otázkou tábora v Letech (18.05.2005)
Lety (17.05.2005)
Deformované dějiny (16.05.2005)
Cikáni, Evropané a komunisté (14.05.2005)
Komunisté odmítli v EP srovnání stalinismu a nacismu (12.05.2005)
Budoucnost Evropy šedesát let od konce druhé světové války (12.05.2005)
Trestní oznámení na Miloslava Ransdorfa (10.05.2005)
Nový začátek pro mír, odzbrojení, pro spravedlnost, demokracii a solidaritu je nutný a možný (06.05.2005)
Jak to bylo s českými nároky vůči Německu (18.03.2005)
Mníchov a jeho alternatívy (16.03.2005)
Zlato a krev (07.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,06 / Počet hlasů: 17] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.