logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 17.1
21 denni
Max. 647
Prům. 448.4

Nyní si čte web : 64 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Trestní oznámení na Miloslava Ransdorfa

Vydáno dne 10. 05. 2005 (11569 přečtení)

Z internetové verze „Romano voďi“ přejímáme text oznámení Petra Uhla, zveřejněný 10. 5. 2005.

Nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešové.

Vážená paní,

oznamuji Vám, že podle mého názoru se Miloslav Ransdorf dopustil trestného činu. Činím tak s vědomím, že státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl. Ve smyslu ustanovení §158 odstavce 2 trestního řádu prohlašuji, že jsem si vědom zákonné odpovědnosti za případné vědomě nepravdivé údaje v tomto oznámení (znám dobře ustanovení podle §174 trestního zákona) a že podle téhož ustanovení trestního řádu žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních.

Dne 29. dubna přijal Evropský parlament usnesení o evropských Romech, v němž se uvádí:

G. připomíná, že romský holokaust (porajmos), stejně jako závažnost zločinů nacizmu směřujících k vyhlazení Romů v Evropě, si zaslouží plné uznání, a vyzývá v tomto ohledu Komisi a příslušné orgány, aby podnikly všechny nezbytné kroky, aby byla z místa dřívějšího koncentračního tábora v Letech u Písku odstraněna velkovýkrmna vepřů a aby zde byl vystavěn vhodný památník. Miloslav Ransdorf řekl téhož dne zpravodaji ČTK: Jako historik vím, že se ohledně Letů bezuzdně lže. Žádný skutečný koncentrák tam nikdy nebyl. (Viz příloha „Ransdorf“, kde jsou zprávy ČTK).

Ustanovení §261a trestního zákona uvádí: Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V Letech u Písku zřídily nejprve druhorepublikové a pak protektorátní orgány pracovní a sběrný tábor, který byl od srpna 1942 do konce roku 1942 respektive do léta 1943 cikánským „rodinným“ táborem, kde se soustředili Romové převážení říšskými represivními orgány na smrt do Osvětimi. Byl součástí mechanismu genocidy vůči Romům, protože protektorátní uniformovaná a neuniformovaná policie v něm soustředila pouze osoby, které považovala za Cikány (Romy) v rasovém ohledu, nejen tedy osoby „žijící cikánským způsobem života“ jako před létem 1942. V tomto letském táboře zahynulo více než 300 vězňů, a to nejen na tyfovou epidemii. Tato protektorátní policie také činila výběr osob transportovaných do Osvětimi a dalších vyhlazovacích táborů a předávala je říšským represívním orgánům. Popis právní a faktické situace podává Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu (viz příloha).

Není přitom rozhodující, že podle nacistů na území protektorátu žádné koncentrační tábory nebyly. Ani terezínské ghetto, ani Malou pevnost nacisté jako koncentrační tábory neoznačovali, a přesto se tak o nich mluví a píše. Ostatně ani Osvětim se jednu dobu nejmenovala koncentračním táborem a nikdy se nejmenovala vyhlazovací tábor, jímž byla. Popírání běžné terminologie je zpochybňování genocidia.

Výrok Miloslava Ransdorfa, že označování letského cikánského tábora za koncentrák je bezuzdná lež nacistické genocidium přinejmenším zpochybňuje. Vyšetřování by se mělo zaměřit i na motivaci jednání Miloslava Ransdorfa - jako u mnoha jiných národovecky zaměřených lidí v ČR jde zřejmě o zastírání či popírání toho, že osoby, které, jsouce podle tehdejšího práva české národnosti a které jsou dosud většinou společnosti jako Češi v etnickém smyslu toho slova vnímány, sloužily jako příslušníci protektorátní uniformované a neuniformované policie a na nacistické genocidě Romů se nejen přímo podílely, ale byly iniciativními vyhledavateli Romů při jejich koncentrování v táborech v Letech a v Hodonínu u Kunštátu na Moravě, v obou táborech je mučily nad rámec nacistických pokynů a masovým rozkrádáním potravin, jež byly vězňům určeny, způsobily, že mnozí vězni zahynuli.

Mám jako zmocněnec vlády pro lidská práva (1998-2001), jenž vládě neúspěšně navrhl, aby nechala postavit velkovýkrmnu prasat na jiném blízkém místě a nechala místo pietně upravit, smutnou zkušenost, že postoje části pracovníků státní správy a historiků jsou rovněž národovecké (völkisch). Pro podjatost by proto měli být vyloučeni z okruhu soudních znalců nebo autorů znaleckého posudku či odborného vyjádření v případné trestní věci historici, kteří ovlivnili v roce 1999 vládu před její schůzí, rozhodující o Letech, předložením (před projednáváním tohoto bodu schůze jednotlivým členům vlády!) zvláštní publikace, v níž tvrdili, ze v Letech nebyl koncentrační tábor, že ten tábor nebyl přesně v místě, kde jsou dnes vepři, že o všem rozhodovali nacisté, a ne protektorátní úřady, že to nebyla genocida atd.

Informace o tom, kdo tehdy prosazoval letskou lež a případně i o tom, kdo se jako historik letskou problematikou zabývá, může podat sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, respektive jeho pracovníci Viktor Sekyt (sekyt.viktor@vlada.cz;) a Zdeněk Duna (duna.zdenek@vlada.cz;); sekretariát je součástí Úřadu vlády, Vladislavova 4, 110 00 Praha 1.

Okolností případu je i to, že ze šesti poslanců Evropského parlamentu z KSČM jich pět hlasovalo pro přijetí zmíněného usnesení, a jediný Miloslav Ransdorf proti přijetí, doprovázeje svůj odpor k ní uvedeným výrokem. Postoj Miloslava Ransdorfa je tedy právě v KSČM ojedinělým.

Petr Uhl


Související články:
(Historie - druhá světová válka)

SDS se byla poklonit padlým ruským vojákům a jejich matkám (09.05.2018)
President dr. Hácha odjel do Berlína (13.03.2018)
Pravda je vľdycky revoluční (13.05.2015)
Vojáci poslední bitvy (13.05.2015)
Postřehy z oslav konce války v Berlíně (12.05.2015)
Průvod k hrobům padlých osvoboditelů Prahy (05.05.2015)
Druhá světová válka (01.05.2015)
Společné vítězství - Odna poběda (29.04.2015)
Připomeneme si 70. výročí osvobození Brna (24.04.2015)
Aľ budeme pokládat květiny aneb Osvoboditelům vąem! (19.04.2015)
Padlí hrdinové nekádrují (17.04.2015)
Kdo jí polévku s dáblem (06.03.2013)
Stalinův projev po kapitulaci hitlerovského Německa (06.05.2008)
Zapomenutá mnichovská dohoda (29.09.2007)
Podmínky mnichovského rozhodnutí (25.09.2007)
Mnichovská dohoda (25.09.2007)
Válečná fronta proti bolševismu (20.06.2006)
Vítězství spojenců, Německo bezpodmínečně kapitulovalo (07.05.2006)
Prázdnými slovy má být zastřen nový světový podvod (07.02.2006)
Za leden potopeno přes půl milionu BRT (31.01.2006)
Adolf Hitler přece u cíle (29.01.2006)
Norimberský proces zahájen (20.11.2005)
Vůdce a říšský kancléř vydal rozkaz armádě (01.09.2005)
Prohlášení vlády ČR z 24. 8. 2005 (28.08.2005)
Hirošima vzpomínala na jaderný útok z roku 1945 (06.08.2005)
Atomová energie uvolněna pro válku i mír (05.08.2005)
Německo nikdy neohrozí mír světa. (02.08.2005)
Prohlášení k Rezoluci o 60. výročí konce 2. světové války (23.05.2005)
Byl tábor v Letech koncentrační, nebo sběrný? (20.05.2005)
Europoslanec Ransdorf: proti manipulaci s otázkou tábora v Letech (18.05.2005)
Lety (17.05.2005)
Deformované dějiny (16.05.2005)
Cikáni, Evropané a komunisté (14.05.2005)
Komunisté odmítli v EP srovnání stalinismu a nacismu (12.05.2005)
Budoucnost Evropy šedesát let od konce druhé světové války (12.05.2005)
Nový začátek pro mír, odzbrojení, pro spravedlnost, demokracii a solidaritu je nutný a možný (06.05.2005)
8. květen - Den Osvobození (06.05.2005)
Jak to bylo s českými nároky vůči Německu (18.03.2005)
Mníchov a jeho alternatívy (16.03.2005)
Zlato a krev (07.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Petr Uhl | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Romea

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.