logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 17.9
21 denni
Max. 647
Prům. 448.2

Nyní si čte web : 65 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Byl tábor v Letech koncentrační, nebo sběrný?

Vydáno dne 20. 05. 2005 (7823 přečtení)

Diskuse o bývalém romském táboře v Letech je již od svého počátku v roce 1994 debatou o čemsi mnohem širším než jen o tom, jak byl tábor označen za války v německých a protektorátních dokumentech. Je totiž diskusí o české kolektivní paměti a o českém historickém vědomí.

O tom, jaké události nynější česká společnost shledává vhodnými k zapamatování a jaký význam připisuje minulým dějům ve svých dnešních potřebách a v představách o své budoucnosti. Tedy o tom, co způsob našeho vnímání historie vypovídá o nás samých.

Ten, kdo chce polemizovat s dobovými dokumenty z války, musí vědět, že nacisté klasifikovali své tábory do celé řady kategorií a že pro své nelidskosti používali zvláštní slovník, o jehož významu se dodnes vedou diskuse jak mezi historiky, tak i mezi nejvíce postiženými skupinami či etniky. Romové byli například definováni mnoha zavádějícími způsoby - chvíli jako „čistokrevní Cikáni“, jindy jako „Cikáni smíšené rasy“ nebo „potulné osoby cikánského způsobu života“ atd. Rasový podtón je ale patrný u všech těchto kategorií, ať byl slovník pachatelů prakticky jakýkoli.

Miloslav Ransdorf a Václav Klaus prohlásili, že Lety nebyly opravdovým koncentračním táborem. Neuvedli ale, jak si oni dva takový „opravdový“ koncentrační tábor představují. Kdyby bývali tvrdili, že Lety nebyly vyhlazovacím táborem, s ohledem na všeobecně přijímanou klasifikaci bych s nimi souhlasil. Všech šest nacistických vyhlazovacích táborů, jež byly záměrně budovány jako továrny na průmyslově organizovanou rychlou smrt, leží totiž v dnešním Polsku. Případ Osvětimi je přitom mimochodem komplikovanější, než za jaký jej považuje Václav Klaus -v Osvětimi-Brzezince byla totiž rasově vyhlazovací částí především Brzezinka, zatímco v první, osvětimské části vězňové umírali i z jiných než rasových důvodů. A jestliže Klaus zdůrazňuje, že tábor v Letech původně nebyl zřízen jen pro Romy, a to jej odlišuje od Osvětimi, pak se hluboce mýlí. Osvětim nebyla původně zřízena jen pro Židy.

Když navíc prezident demokratického státu vysloví přesvědčení, že v táboře, který bral evidentně protiprávně svobodu svým vězňům, vraždily epidemie a tyfus, a nikoli tedy věznitelé, nelze už asi mlčet. Takový výrok je totiž podle mého až nebezpečně blízko diskusím o tom, zda v Brzezince a Majdanku vraždili skutečně nacisté, nebo „jenom“ plyn.

Je to diskuse hlavně o kolektivní paměti

Napsal jsem ovšem, že diskuse o Letech je především diskusí o dnešní kolektivní paměti, a popravdě řečeno nechápu, proč se víc než o někdejším válečném pojmosloví nehovoří právě o tom, jak s pamětí minulosti nakládala doba poválečná a nakládá doba naše. Shodneme-li se totiž, že v Letech - ať už byla jejich klasifikace jakákoli - umírali nevinní lidé jen za to, že měli „špatný“ etnický původ, proč se více nesoustředíme na otázku, s jakými argumenty a na čí popud byl vepřín v Letech v první polovině 70. let právě na místě bývalého romského tábora vůbec vybudován? Proč si komunistický režim nedovolil nic podobného například v Lidicích, kde také - zcela nelidsky a zbytečně - zemřeli úplně nevinní lidé?

Mezi téměř dvěma stovkami lidických obětí přitom také možná byli i takoví, kteří za odpůrce fašismu jednoznačně označeni být nemohou. Jenomže o to tu vůbec nejde. I Lidičtí byli totiž zavražděni ne za to, co udělali, ale za to, kým byli. Přesněji jen a jen za to, že ve „špatnou“ dobu bydleli na „špatném“ místě. Proto se jim coby kolektivním obětem nespravedlivé zvůle dodnes dostává důstojného místa v kolektivní paměti nejen Čechů, ale i mnoha civilizovaných a demokraticky smýšlejících lidí z řady jiných zemí.

Zpochybňování statutu oběti, které bychom v případě jedněch považovali za do nebe volající cynismus, bohužel u jiných můžeme klidně přijmout za nutnou a div ne „vědeckou“ analýzu. Lidé jako Miloslav Ransdorf se však sotva trápí podobnými úvahami. Coby správný vědec své víry se Ransdorf trápit nemusí. On prostě ví své. Komunisté podle něj vepřín postavili zcela správně, protože jim nacisté a jejich protektorátní sloužící ve svých dokumentech potvrdili, že nevraždili Cikány, ale „jen asociály“, ať už to v oné době znamenalo cokoli.

Nemyslím si, že by i Václav Klaus chtěl prostřednictvím odvolávek na nacistické dokumenty primárně obhajovat komunistický výklad dějin, v němž málem nezbylo místo pro jiné hrdiny a oběti než komunisty samé.

Jak to bylo s privatizací?

Jenomže v diskusi o vývoji nové české kolektivní paměti nelze pominout ani otázku, proč byl vepřín v Letech v době, kdy se kolem něj v roce 1994 začala soustřeďovat mezinárodní pozornost, tak lehce privatizován. Chtěla si tím vláda, v jejímž čele tehdy úřadoval právě Václav Klaus, prostě jen odlehčit a nad případem umýt ruce? Hodlala přesunout odpovědnost na soukromou firmu, které pak při opětovných diskusích o odprodání vepřína státu zjevně nešlo o víc než o to, jak si naplnit kapsu? Věděla vláda vůbec, jaké potenciální nebezpečí v takové ignoranci spočívá? A jestli ne, není na čase zamyslet se spíš nad tím a přestat šermovat argumenty, které tak jako tak voní jen prasečími výkaly a dvojí totalitou?

Mimochodem - právě o velmi pochybné privatizaci vepřína jsem se zatím v dosavadní debatě vedené prakticky ve všech médiích bohužel dočetl naprosté minimum.

Výhradní zaostření nynější debaty na terminologii druhé světové války přenáší odpovědnost za budoucí řešení zejména na historiky - na blíže nespecifikovanou skupinu, k níž se ostatně hlásí i Ransdorf a kterou především lidé zvenčí často mylně považují za jakési kvalifikované soudce dějin. I kdyby tomu tak bylo, o tom, zda vepřín bude či nebude stát i nadále, sami historikové ani při nejlepší vůli rozhodnout nemohou.

Kultura paměti týkající se násilí, jehož se nacismus a jeho spolupachatelé dopustili na nevinných lidech, se totiž nedá zredukovat na problém historiků nebo dokonce jen obětí samých. Otázku, zda je letský vepřín v naší kolektivní paměti ryteckým dlátem do šedé mozkové kůry nebo naopak jen smirkovým papírem pro její vyhlazení, by si měl dříve či později položit každý z nás.

Odpověď bychom měli zkusit hledat už jen proto, abychom kultivací nekultivovanosti zbytečně nedávali větší šance těm, kteří by i na našich hrobech jednou možná nejraději viděli jen páchnoucí vepříny.

Právo, 20. 5. 2005, Tomáš Sniegoň
(Autor je člen projektu Holocaust a evropské historické kultury při univerzitě v Lundu)


Související články:
(Historie - druhá světová válka)

SDS se byla poklonit padlým ruským vojákům a jejich matkám (09.05.2018)
President dr. Hácha odjel do Berlína (13.03.2018)
Pravda je vľdycky revoluční (13.05.2015)
Vojáci poslední bitvy (13.05.2015)
Postřehy z oslav konce války v Berlíně (12.05.2015)
Průvod k hrobům padlých osvoboditelů Prahy (05.05.2015)
Druhá světová válka (01.05.2015)
Společné vítězství - Odna poběda (29.04.2015)
Připomeneme si 70. výročí osvobození Brna (24.04.2015)
Aľ budeme pokládat květiny aneb Osvoboditelům vąem! (19.04.2015)
Padlí hrdinové nekádrují (17.04.2015)
Kdo jí polévku s dáblem (06.03.2013)
Stalinův projev po kapitulaci hitlerovského Německa (06.05.2008)
Zapomenutá mnichovská dohoda (29.09.2007)
Podmínky mnichovského rozhodnutí (25.09.2007)
Mnichovská dohoda (25.09.2007)
Válečná fronta proti bolševismu (20.06.2006)
Vítězství spojenců, Německo bezpodmínečně kapitulovalo (07.05.2006)
Prázdnými slovy má být zastřen nový světový podvod (07.02.2006)
Za leden potopeno přes půl milionu BRT (31.01.2006)
Adolf Hitler přece u cíle (29.01.2006)
Norimberský proces zahájen (20.11.2005)
Vůdce a říšský kancléř vydal rozkaz armádě (01.09.2005)
Prohlášení vlády ČR z 24. 8. 2005 (28.08.2005)
Hirošima vzpomínala na jaderný útok z roku 1945 (06.08.2005)
Atomová energie uvolněna pro válku i mír (05.08.2005)
Německo nikdy neohrozí mír světa. (02.08.2005)
Prohlášení k Rezoluci o 60. výročí konce 2. světové války (23.05.2005)
Europoslanec Ransdorf: proti manipulaci s otázkou tábora v Letech (18.05.2005)
Lety (17.05.2005)
Deformované dějiny (16.05.2005)
Cikáni, Evropané a komunisté (14.05.2005)
Komunisté odmítli v EP srovnání stalinismu a nacismu (12.05.2005)
Budoucnost Evropy šedesát let od konce druhé světové války (12.05.2005)
Trestní oznámení na Miloslava Ransdorfa (10.05.2005)
Nový začátek pro mír, odzbrojení, pro spravedlnost, demokracii a solidaritu je nutný a možný (06.05.2005)
8. květen - Den Osvobození (06.05.2005)
Jak to bylo s českými nároky vůči Německu (18.03.2005)
Mníchov a jeho alternatívy (16.03.2005)
Zlato a krev (07.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomáš Sniegoň | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.