logo SDS
Dnešní datum: 01. 04. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 40
Prům. 15.6
21 denni
Max. 525
Prům. 408

Nyní si čte web : 57 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Marxův Kapitál je mrtvý, jeho analýza rozhodně ne

Vydáno dne 12. 09. 2005 (8761 přečtení)

V polovině září roku 1867 se na pultech knihkupectví ve Francii a Anglii objevila kniha nazvaná Kapitál. Skromný náklad necelého jednoho tisíce výtisků zůstal ležet prakticky bez povšimnutí na pultech.

Přitom podle autora Karla Marxe měla být kniha ranou, která „smete dosavadní představy o vývoji vztahu mezi prací a kapitálem.“ Kniha byla pro většinu těch, komu byla určená, prostě nesrozumitelná. Bylo potřeba několika desetiletí a mnoha apologetů a vykladačů, než Kapitál rozvinul svou sílu.

Ale pak ovlivnil chod světa a osudy miliónů lidí po celé zeměkouli. Bohužel, bylo to ovlivňování převážně v tragickém slova smyslu, přesto, že Kapitál byl věrnými stoupenci považován za zlatý klíček k rajské budoucnosti lidstva, kdy se naplní ideály komunismu. „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.“

„Můžeme soucítit s Marxem pro jeho nuzné živoření v exilu. Můžeme více či méně vlídně pochybovat o jeho teoretické práci či snad s ní i částečně souhlasit. Za zavrženíhodné činy prováděné v jeho jménu jej však můžeme jenom nenávidět,“ napsal Marxův životopisec Frank E. Manuel ve spisku Rekviem za Karla Marxe.

Ať tak či onak, Marx své dílo tvořil v první polovině devatenáctého století. Jeho „laboratoří“ byla Anglie. Země plná dýmajících komínů a zoufale chudých dělníků. Krize let 1828/30 či 1845/49 ho dovedly k přesvědčení, že kapitalismus požírá sám sebe. Kapitál se v devatenáctém století nikdy nestal biblí „proletariátu“, jen okrajově a zprostředkovaně ovlivňoval dělnické hnutí. Teprve po revoluci v Rusku zapustil kořeny a začal nést plody. Vzniklo tak ohnisko, pro někoho ráj, pro někoho očistec či peklo, ze kterého se požár šířil do celého světa.

Dnes, kdy se už podobizny Marxe, Engelse, Lenina a Stalina neobjevují ani na tribunách zemí, které se považují nebo jsou považovány za komunistické, je snadné tvrdit, že Kapitál je mrtvý stejně jako jeho autor.

Marx je však dodnes přednášen i na západních univerzitách. Je považován za analytika své doby. A přesto dokázal dohlédnout za její okraj. Například jeho popis procesu, který dnes označujeme pojmem „globalizace hospodářství“, který je ovšem obsažen v Komunistickém manifestu, je dodnes platný a z mnoha hledisek i mimořádně přesný. To platí rovněž o řadě jiných jeho tezí.

Marx věřil, že pomůže změnit svět. Ze spisku o Ludwigu Feuerbachovi pochází tvrzení: „Filozofové svět až dosud jen interpretovali. Nyní jde o to, aby jej změnili.“

Svět se od Marxových dob změnil. Pravda, ne ve smyslu, který měl autor Kapitálu na mysli. K oblíbeným otázkám stoupenců Marxe patří: „Jaké poznatky by Marx odvodil a zevšeobecnil, kdyby měl možnost prožít dobu od zveřejnění prvního dílu Kapitálu až po naše časy?“ Spekulace. Svět nezměnily revoluce ani diktatura proletariátu. Ty mohly jen pozastavit, poopravit. Svět měnila a mění dynamika národů, technika, věda.

Marx psal o odcizení vyvolaném pracovním procesem. A dnes se odcizení opět šíří. Nikoli v pracovním procesu, ale z velké části z toho, že „globalizace“, obrovský světový trh bez hranic, ona „nákupní třída koncernů“ či „globální vesnice“ (McLuhan), vytláčí lidi na okraj. Že blahobyt je krajně nespravedlivě rozdělený. Že jedinou jistotou je trvalá nejistota.

Nepřekvapuje proto, že Marxovy myšlenky ovlivňují stále ještě mnoho lidí, kteří vývoj sledují s nepochopením a zlobou. Zejména odpůrci globalizace na svých shromážděních a ve svých pamfletech mnohdy nevědomky používají marxistickou frazeologii. I to dokazuje, že nejde o úplně mrtvou matérii.

Kapitál vznikal v době, kdy se glóbus teprve začal pokrývat sítí železnic a telegraf uvolnil síly obchodu stejně jako parníky na mořích. Svět se stále smrskává. Vracejí se do něj témata vztahu práce a kapitálu, dřiny dětí či hořké bídy.

Snad by bylo vhodné obrátit onen Marxův vývod o filozofech a říci: „Svět se dostatečně změnil. Je na čase, aby byl nově interpretován.“

Hospodářské noviny, 12. 9. 2005; Petr Němec[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Hospodářské noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1635 (1635 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1228 (1228 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1142 (1142 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
820 (820 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1417 (1417 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1091 (1091 hl.)
Prohnilý humanismus !!
826 (826 hl.)

Celkem hlasovalo: 8159


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.