logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 9
21 denni
Max. 604
Prům. 343.2

Nyní si čte web : 61 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Nedopusťme demontáž sociálního státu

Vydáno dne 08. 06. 2007 (5795 přečtení)

Nájezd na sociální stát přichází v době, kdy to stav našich veřejných financí nevyžaduje.
Evropský sociální stát byl v poválečném soutěžení s USA úspěšnější, protože k tržní motivaci přidal i sociální soudržnost.

Jeho současná podoba je však ohrožena. Jednak globalizací – zejména dominancí nadnárodních společností – jednak liberalizací a rozevíráním nůžek mezi bohatstvím a chudobou. A také rostoucími civilizačními náklady zejména na vědu a vzdělávání, na stárnutí a zdraví obyvatel, na životní prostředí.

Bezohledný kapitál

Globalizaci však lze postupně regulovat. Sociální stát Evropské unie může k úhradě nových nákladů vytvářet nové zdroje přechodem ke znalostní společnosti.

To by u nás vyžadovalo současnou míru výdajů na vědu a vzdělávání zdvojnásobit a poptávku po kvalifikované práci zvyšovat politikou drahé práce.

Takovou modernizací si sociální stát může osvojit nový typ konkurenceschopnosti místo dosavadní konkurence levnou prací. Jinými slovy byl by pak už založen nejen na tržní motivaci a sociální soudržnosti, ale i na znalostech, hlavním motoru modernizace.

A mohl by ochránit sociální jistoty rozvojem a pružným přizpůsobováním znalostí, stejně jako zajistit udržitelný rozvoj vtělováním znalostí do výrobků a služeb namísto zvyšováním jejich množství.

Pro kapitál a pravicové politiky, jednostranně hájící jeho zájmy, je však uvedené objektivní zvyšování nákladů jen záminkou k útoku na sociální stát, na jeho potržnění a privatizaci, přestože je to pro obyvatele ještě nákladnější a pro chudší z nich dokonce nedostupnější, byť pro kapitál lukrativnější.

Komu slouží dividendy

Cestou k tomu u nás má být další oklešťování našich skromných veřejných výdajů na sociální a zdravotní služby, jejichž míra činí jen pětinu hrubého domácího produktu; zatímco v patnáctce vyspělých zemí EU o polovinu víc. A navíc se uvažuje i o zavedení poplatků za návštěvu lékaře či za recept. A výhledově i o školném.

Tento tlak je posilován i snižováním příjmů těchto služeb, dalším snižováním naší nízké míry souhrnného zdanění – o šestinu nižší než v patnáctce, kde činí 40% HDP. V tom je zahrnut i požadavek na další snižování zdanění zisku, přestože málo přispívá k rozšiřování společenských zdrojů investicemi, ale mnohem víc napomáhá zvyšování dividend – jen za posledních pět let tím byl u nás zvýšen roční odliv dividend do zahraničí o 50 miliard korun – na téměř 3 procenta HDP.

Tohle že je reforma?

A tento nájezd je vydáván za reformu veřejných financí za situace, kdy to jejich současný stav nevyžaduje – jejich zadluženost 30% HDP je na polovině úrovně přípustné podle pravidel EU, patří v ní k nejnižším a již tři roky se nezvyšuje.

Vyhrotily se dvě nesmiřitelné alternativy – znalostní modernizace sociálního státu nebo privatizační útok na něj.

Ta první již není pouhým přáním, ale Skandinávie je nejen v sociálním rozvoji a jistotách, ale i v růstu konkurenceschopnosti a nadto i v hospodaření veřejných rozpočtů již půldruhé dekády úspěšnější nejen než ostatní země EU, ale i než USA.

Vysoká souhrnná míra zdanění, kolem 50% HDP, si svými investicemi do znalostí na sebe vydělá. A to i v podmínkách dosud neregulované globalizace. Tuto cestu má v programu opakovaně i Evropská socialistická strana (Nová sociální Evropa na kongresu v prosinci 2006). Není to dogma číslíček, ale cesta úspěšného hledání.

Smířit oheň s olejem

Druhé variantě čelí hlavní vyspělé země EU zatím jen pasivně, zadržují ji i za cenu vývojové dráhy blízké ekonomické a sociální stagnaci.

Dočasný úspěch na této druhé cestě mají některé nové členské země jen za cenu extrémně nízkých mezd, daní a kursů svých měn, ale jak dlouho jim toto podbízení na úkor životní úrovně i masivního odlivu dividend do zahraničí může vydržet? A jak dlouho vyspělé země EU budou svou pomocí financovat toto daňové podbízení proti sobě?

Před snahou smířit oheň s olejem, ustupovat antireformnímu útoku na sociální stát a jen tento nájezd zmírňovat do tak zvaně sociálně únosných rozměrů, varují zkušenosti Británie. Dočasný hospodářský růst bez růstu produktivity vede ke ztrátě konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

Proč k nájezdu na sociální stát nastupuje naše současná vláda, když je to nevýhodné pro obyvatele, podniky i veřejné rozpočty? A výhodné jen pro ty nahoře?

Autor je místopředsedou hospodářské komise ČSSD

Hospodářské noviny - nazory.ihned.cz, 24. 5. 2007, Miloš Pick


SDS doporučuje:[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloą Pick | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Hospodářské noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.