Epochy včera, dnes a zítra

Josef Heller

Praha, únor 2000

 

Obsah:

Úvod

1. Epochy a jejich rozpory

1.1 Epocha přechodu od feudalismu ke kapitalismu

1.2 Epocha imperialismu

1.3 Epocha soutěžení kapitalismu a protosocialismu

1.4 Epocha kapitalistické globalizace

1.5 Epocha přechodu od kapitalismu k socialismu

1.6 Metodologické závěry

1.7 Hegemon a hybné síly

2. Soudobá epocha a revoluční subjekt

2.1 Úkoly nového revolučního subjektu

2.2 Charakter novodobého revolučního subjektu

Příloha: Přehled moderních epoch

Poznámky a odkazy