Etudy o socialismu

Jan Smíšek

Jan Smíšek (* 1926  † 2003) se vyučil slévačem, po 2. světové válce vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako redaktor Rudého práva, později jako vysokoškolský učitel a vědecký pracovník (jako externí redaktor spolupracoval s řadou novin a časopisů). Jeho filosofickým tématem byl člověk a věda o něm. Širokému záběru jeho osobnosti odpovídá i to, že byl rovněž teoretikem výtvarného umění, výtvarným kritikem, básníkem a spisovatelem.

Po celý svůj život se aktivně účastnil politických diskusí. V roce 1968 spoluzakládal Názorové sdružení levice, můžete si přečíst jeho Při o komunismus z Tvorby č. 15/1969. V roce 1969 vyšla v  Melantrichu i jeho monografie Pojednání o člověku.

Nekonformní názory radikálního socialisty (jak sám svůj komunistický světonázor charakterizoval) a především ochota kdykoliv je obhajovat, mu vynesly v roce 1971 zákaz publikování. Ke čtenářům se tak nedostala jeho kniha Etudy o socialismu (Melantrich, 1971), kde shrnul své dosavadní názory na stopadesát let vývoje socialismu (vytištěný a svázaný náklad byl dán do stoupy).

Svým názorům zůstal věren i po roce 1989 a stejně otevřeně se vyjadřoval k aktuální politické situaci. A tak se jeho publikační možnosti příliš nezlepšily. Publikoval příležitostně v řadě časopisů s omezeným čtenářským okruhem (A- kontra, Dialog sever-jih východ-západ, Marathon, Zpravodaj klubu ekonomů apod.), a tak z potřeby utřídit tyto střípky, zpřístupnit je většímu množství čtenářů a vyjádřit se k aktuální politické situaci vznikly internetové NEnoviny.

Jan Smíšek zemřel 23. ledna 2003, 5. března by se býval dožil 77 let.

OBSAH

Souvětí první

Kapitola první
V níž je třeba zápolit s termínem

Kapitola druhá
Vstávejte hrabě, čekají vás velké činy

Kapitola třetí
Několik slov o lidech, kteří změnili ideál v pojem

Kapitola čtvrtá
Hnutí doktora Marxe

Kapitola pátá
Krátké povídání lidech, kteří pojem změnili v ideál

Souvětí druhé

Kapitola šestá
Slepý proud a živá voda marxismu XX. století

Kapitola sedmá
Řádky velkého odkazu

Kapitola osmá
Náš problém soudruzi: komunisté a stát

Souvětí třetí

Souvětí třetí je poslední a začíná kapitolou devátou.

Kapitola devátá
Socialismus a komunismus

Kapitola desátá
Budoucnost v přítomnosti

Převzato z NeNovin