Pojednání o člověku

Jan Smíšek

Jan Smíšek (* 1926  † 2003) se vyučil slévačem, po 2. světové válce vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako redaktor Rudého práva, později jako vysokoškolský učitel a vědecký pracovník (jako externí redaktor spolupracoval s řadou novin a časopisů). Jeho filosofickým tématem byl člověk a věda o něm. Širokému záběru jeho osobnosti odpovídá i to, že byl rovněž teoretikem výtvarného umění, výtvarným kritikem, básníkem a spisovatelem.

Po celý svůj život se aktivně účastnil politických diskusí. V roce 1968 spoluzakládal Názorové sdružení levice, můžete si přečíst jeho Při o komunismus z Tvorby č. 15/1969. V roce 1969 vyšla v  Melantrichu i jeho monografie Pojednání o člověku.

Nekonformní názory radikálního socialisty (jak sám svůj komunistický světonázor charakterizoval) a především ochota kdykoliv je obhajovat, mu vynesly v roce 1971 zákaz publikování. Ke čtenářům se tak nedostala jeho kniha Etudy o socialismu (Melantrich, 1971), kde shrnul své dosavadní názory na stopadesát let vývoje socialismu (vytištěný a svázaný náklad byl dán do stoupy).

Svým názorům zůstal věren i po roce 1989 a stejně otevřeně se vyjadřoval k aktuální politické situaci. A tak se jeho publikační možnosti příliš nezlepšily. Publikoval příležitostně v řadě časopisů s omezeným čtenářským okruhem (A- kontra, Dialog sever-jih východ-západ, Marathon, Zpravodaj klubu ekonomů apod.), a tak z potřeby utřídit tyto střípky, zpřístupnit je většímu množství čtenářů a vyjádřit se k aktuální politické situaci vznikly internetové NEnoviny.

Jan Smíšek zemřel 23. ledna 2003, 5. března by se býval dožil 77 let.

OBSAH

Předmluva z roku 1967

I. Současnost: východiska

SOUČASNOST

SVĚT A LIDSTVO

POZNÁNÍ

PRAVDA A MUŽI V PLAMENECH

LEŽ

KLADENÍ OTÁZEK

STRANICKOST

LHOSTEJNÍ

KRITIKA

RESPEKT K DOSAŽENÉMU

NUTNOST NEGACE DOSAŽENÉHO

SOCIOLOGIE

MARXISMUS

ČESKOSLOVENSKO

II. Průsečík vztahů

OTÁZKA BOŽSKÁ

POJETÍ ČLOVĚKA: PARCIÁLNÍ A UNIVERZÁLNÍ

FORMY EXISTENCE ČLOVĚKA

NEUSMÍŘENÉ OBECNÉ A ZVLÁŠTNÍ

ČLOVĚK, DIVÁK I HEREC

SOUHRN VZTAHŮ

PRŮSEČÍK VZTAHŮ

ROZČLENĚNI POJMU "ČLOVĚK"

III. Polidštěná opice

VŠESTRANNOST REVOLUCE

RACIONÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ

POLIDŠTĚNÍ OPICE A ČLOVĚKA

KULTURA A CIVILIZACE

CÍLEVĚDOMÁ ČINNOST

ZDOKONALOVÁNÍ A ŽIVELNOST VĚDY A UMĚNI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ČLOVĚKA A ADAPTACE

OBJEKTIVITA SUBJEKTIVNÍHO ROZHODOVÁNÍ

IV. Teorie člověka

OBJEKTIVACE SUBJEKTU A ODCIZENÍ

VYJÁDŘENÍ A URČENÍ ČLOVĚKA

ČLOVĚK JEDINEČNÝ

ČLOVĚK BIOLOGICKÝ

ČLOVĚK KULTURNÍ

ČLOVĚK SPOLEČENSKÝ

ČLOVĚK ABSTRAKTNÍ A KONKRÉTNÍ

ČLOVĚK INDIVIDUÁLNÍ

ČLOVĚK PRŮMĚRNÝ

VŠESTRANNOST ČLOVĚKA

V. Kvantový problém

NOVÝ A SKUPINOVÝ ČLOVĚK

PARADOX VRAŽDĚNÍ

KVANTOVÝ PROBLÉM

VRAŽDA A SEBEVRAŽDA

SOCIOLOGICKÁ OTÁZKA: ČLOVĚK ČLOVĚKU INSTITUCÍ?

SOCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

VI. Dialektika projektu člověka

KOMUNISMUS

VĚDA A POHYBOVÉ PROCESY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVA KOMUNISMU

PROJEKCE KOMUNISMU

MARXOVO POJETÍ POTŘEBY

POJETÍ POTŘEBY A MULTIDIMENZIONALITA

DIALEKTIKA PROJEKTU ČLOVĚKA

Poznámky

Převzato z NeNovin