Mzda, cena a zisk

Karel Marx

Tento příspěvek zveřejňujeme na WWW stránkách Strany demokratického socialismu, abychom napomohli diskusi o otázkách politické ekonomie.
Práce Mzda, cena a zisk je zápis přednášky, kterou Marx proslovil anglicky na zasedáních ústřední rady (později generální rady) Mezinárodního dělnického sdružení 20. a 27. června 1865. Podnětem k této přednášce byly různé názory členů ústřední rady Mezinárodního dělnického sdružení na to, k čemu slouží odbory a jaké jsou jejich úkoly. Ve své přednášce rozvinul Marx v základních rysech teorii hodnoty a cen, nadhodnoty, resp. zisku a mzdy; později vyložil podrobně tuto teorii v Kapitálu. Závěry, které z toho vyplynuly pro boj dělnické třídy a které Marx formuloval jako usnesení a generální rada schválila, patří k nejvýznamnějším dokumentům revoluční odborářské politiky.
Text Marxovy přednášky se zachoval v rukopise. Přednáška vyšla poprvé v Londýně roku 1898 pod názvem Value, price and profit. Vydala ji Marxova dcera Eleanor, předmluvu k ní napsal Edvard Aveling. Úvod a prvních šest kapitol neměly v rukopise nadpisy, ty přidal Aveling. Proto jsou uvedeny v hranatých závorkách. V českém překladu vyšla poprvé v roce 1923 jako Hodnota, cena a zisk.

Obsah

0. [Úvodem]

1. [Výroba a mzdy]

2. [Výroba, mzda a zisk]

3. [Mzdy a oběživo]

4. [Nabídka a poptávka]

5. [Mzdy a ceny]

6. [Hodnota a práce]

7. Pracovní síla

8. Výroba nadhodnoty

9. Hodnota práce

10.Zisku se dosahuje při prodeji zboží za jeho hodnotu

11.Různé části, na které se štěpí nadhodnota

12.Všeobecný vztah mezi zisky, mzdami a cenami

13.Nejdůležitější případy pokusů o zvýšení mezd nebo odporu proti jejich snížení

14.Boj mezi kapitálem a prací a jeho následky

Z dopisů

Poznámky