logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.9
21 denni
Max. 490
Prům. 294.3

Nyní si čte web : 156 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Rozmístění protiraketové základny USA na území ČR nelze vyloučit

Vydáno dne 11. 01. 2005 (6875 přečtení)

Rozhovor Haló novin (Jan Jelínek) s Ing. Miroslavem Vackem, armádním generálem v.v.

Jaký je váš názor na zrušení povinné základní vojenské služby v Armádě České republiky (AČR) a na profesionalizaci armády od 1. ledna letošního roku?

Neptáte se mě poprvé. Položme si otázku trochu jinak. Odsuzují všichni občané České republiky její zrušení? Možná my starší a staří. Ale mládež, která by se musela i nadále podřizovat vojenské základní službě, zákon přijala ve své většině velmi pozitivně, ne-li s nadšením.

Co si myslíte o boji ČSSD a ODS o přijetí takového zákona?

Vysvětlení je jednoduché: získat mladou generaci pro svoji politiku! Utkání představitelů těchto stran byla ještě navíc motivována tím, komu z nich se to dříve podaří. A o to se snažili stejně horlivě zvláště pánové Tvrdík a Nečas. Možná, že mladí lidé potom už ani nevnímali, kdo má větší zásluhy. Důležité pro ně bylo, že zákon prošel. V každém případě však tímto snažením přece jenom utrpěla ČR, protože tento proces proběhl ukvapeně až zmateně. Dodnes není mnoho dořešeno a dá se předpokládat, že ani ještě dlouho nebude. Vše muselo proběhnout v těsné návaznosti s profesionalizací AČR. Myslí si snad někdo ze čtenářů, že jsme na tom ekonomicky lépe než Spolková republika Německo či Francie, že jsme důkladně analyzovali skutečnosti, proč zpomalila tempo profesionalizace svých armád Belgie a Nizozemsko, a mnohé evropské státy ji ani nezahájily? Než jsme vstoupili do NATO, nevěděli mnozí reformátoři - jako například náčelník Generálního štábu AČR generál Nekvasil, jak silnou armádu bychom měli mít, její složení podle druhů vojsk, úroveň jejího vyzbrojení, aby také odpovídala představám velení NATO. Protože to nevěděli, prolínala se mnoho let nepřetržitě její reorganizace a redislokace, která přinesla nejen miliardové ztráty, ale i morální škody ve vědomí těch vojáků z povolání, kteří byli nejen dobrými odborníky, ale chtěli i v budoucnu sloužit v AČR. Když nebyli již ochotni se s takovým počínáním smiřovat, raději z armády odešli (stačí uvést třeba jen letecký personál).

Jaké hledat klady a úskalí takového procesu?

Ať je raději hledá ten, kdo chyby způsobil a měl by se pokusit mnohé z nich napravit.

K obraně naší země mohou být v mobilizaci v případě ohrožení republiky povolány do zbraně také ženy. Jak pohlížíte na účast žen ve válečném konfliktu?

Povolání žen k obraně země při mobilizaci je jen velmi malý zástupný problém při mlžení jiných nedostatků. Také Československá lidová armáda (ČSLA) měla ženy, které aktivně sloužily jako vojákyně z povolání. Funkce to nebyly bezvýznamné a při výkonu takových profesí jako planšetistky v protivzdušné obraně státu to bylo využití ženské důslednosti, která nám mužům není vždy vlastní. A byl to bez frází i podíl žen na výkonu bojových akcí v případě ohrožení státu, a v míru přinejmenším zabezpečení spolehlivosti letového provozu. Dosti žen pracovalo v týlových funkcích a v případě války by byly rovněž jejími účastníky. Cožpak práce ve vojenských polních nemocnicích by nebyla v době válečného konfliktu i hrdinstvím, aniž by žena musela, tak jak se dnes propaguje, řídit tank, střílet bez vážných důvodů na protivníka a na počkání mu třeba i podřezat hrdlo? Když po tom některá žena touží, nechal bych ji nejprve lékařsky vyšetřit, a pak bych jí v rámci proklamované demokracie takové touhy umožnil.

V případě války by nejprve měli odvracet úder protivníka profesionální vojáci, pak by přišly na řadu aktivní zálohy a jako třetí by následovaly zálohy povinné. Co tomu říkáte?

Charakter příští možné války se určitě změnil. Nikdo však nemůže garantovat, jak dlouho se současný stav udrží, kdy a v jaké podobě může třeba nedefinovatelný konflikt vzniknout. Pokud bychom chtěli hovořit o tom, že nejprve by měli odvracet úder protivníka profesionální vojáci, pak by bylo nutné modelovat konkrétní situaci. Z toho, co by se mohlo stát a na co by stačili...

Buďte trochu konkrétní...

Z toho, co se v současné době připouští, byli by schopni zabránit několikatisícové migrační vlně z Východu, která by chtěla žít více na Západě a mít se lépe ekonomicky. To by však nemuselo vyhovovat Evropské unii, a proto by to ani AČR nedopustila! Aktivní zálohy by při svých mizivých počtech (i když tito dobrovolníci začínají být i trochu finančně zainteresováni), mohly plnit úkoly, které v minulosti náležely u nás Lidovým milicím (LM): to je střežení důležitých skladů, státních hmotných rezerv a důležitých komunikačních objektů. (LM měly ale 80 000 příslušníků a aktivních záloh je asi 2000 příslušníků). Povinné zálohy zatím ještě existují. Ale co později, když nových nebude, protože není vojenská základní služba? Potíže navíc vzniknou tím, že dnes nemá předurčený záložník žádnou povinnost zdržovat se v místě trvalého bydliště, tedy nemůže nebo nemusí být vyrozuměn, což mu umožňuje v případě potřeby vyhnout se nástupu vojenské služby. Podobně si mohou počínat i vojáci z povolání, kteří z armády odešli a nedosáhli ještě 60 let. Jako generál jsem nebyl a snad ani nejsem zbabělec. Přiznám se ale, že takové armádě bych nechtěl velet, a tak jsem rád, že už je mi 70 let.

Je současná AČR schopna obrany naší země?

Současná AČR není formována k obraně země. Je více než jasné, že drobné úkoly, tak trochu nedůstojné pro armádu, by nějak splnila. Důležitější však je, že v případě vzplanutí nějakého válečného konfliktu v budoucnosti, by obranu ČR zabezpečovalo NATO. S tím počítají. Paradoxem je to, že dříve existující obranné uskupení Varšavská smlouva u mnohých našich občanů, zvláště po roce 1989, je zostouzena. A to jenom proto, že v případě zahájení agrese NATO proti nám by ČSLA plnila úkoly v součinnosti se Sovětskou armádou.

Co soudíte o přítomnosti AČR v zahraničních vojenských misích?

Její účast v těchto misích všude ve světě je dnes politickými představiteli ČR chápána i interpretována jako naprostá samozřejmost. Je to její hlavní úkol, aby všem možným akcím (Afghánistán, Irák), odsuzovaným i značnou částí obyvatel EU i USA, dodala punc té stále hlásané demokracie. Stojí to sice i nemálo peněz, ale to nepovažuji za tak důležité. Zůstaly-li by v armádě, stejně by z nich daňoví poplatníci nic neměli.

V souvislosti s reformou AČR zaznívají hlasy, aby výprodej a likvidace nepotřebného vojenského materiálu, zbraní a munice, se ocitly pod výraznou parlamentní a veřejnou kontrolou. Váš názor?

Je to proces, kterému by výraznější kontrola prospěla. V některých případech je však i zbytečná, protože rozhodující jsou fakta, která se však nemusí kontrolní orgán pravdivě dovědět nebo se důvěrně sdělí jen těm, kteří potvrdí i zveřejněnou nepravdu.

Loni se údajně spřádaly úvahy o rozmístění protiraketové základny USA na území ČR. Chcete to komentovat?

Možnost rozmístit na našem území protiraketovou základnu USA nelze do budoucna vyloučit. Vstup do NATO znamenal do určité míry nutnost převzetí i úkolů, které neslouží k zachování suverenity našeho státu. To platilo i ve Varšavské smlouvě a je zcela jednoznačně odsuzováno současnými politiky a historiky. Je však snaha nedopustit obdobného výkladu při obdobných požadavcích velení NATO. Nebezpečí je především v tom, že v případě vzniku války jsou takové základny předurčeny protivníkem jako objekty prvního pořadí ničení. Budují se hlavně pro ničení jaderných raket, a proto je nutné počítat s jejich ničením také jadernými zbraněmi. Komu to nevadí, ať s budováním souhlasí.

Armádní nakladatelství AVIS vydalo kalendář pro rok 2005 pod názvem Dědictví objektivů, v němž jsou zařazeny také fotografie ze života a výcviku vojáků někdejší ČSLA. Na 7000 těchto kalendářů v hodnotě kolem čtvrt milionu korun musí být z rozhodnutí ministra obrany Karla Kühnla zlikvidováno, neboť prý oslavuje léta komunismu...

Výrokům pana ministra Kühnla nic neříkám. ČSLA měl možnost poznat pouze v době svých vysokoškolských studií na vojenské katedře. Další vojenské zkušenosti získal už jenom asi při půlroční základní službě v Rakousku. A potom se zkuste vžít do jeho pocitů, když mu jedna instituce (Agentura vojenských informací a služeb) začne tropit takové hlouposti! Kdyby to byl jenom kalendář! Ale co takhle knížka Okamžiky pro potlesk , která popisuje půlstoletí kultury v armádě a uvádí i velmi hezká slova o Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého od známých osobností - Jiří Krampol, Martin Stropnický, Jan Čenský, Jaroslav Svěcený, Petra Janů, Lucie Bílá, kteří v něm vykonávali tak nenáviděnou dnes vojenskou základní službu a zpěvačky zahajovaly svůj vzestup. V té knížce řekli pravdu. Na televizní obrazovce jim to některým občas chybí.

Haló noviny, 11. 1. 2005


Související články:
(ČR - základna USA)

Otevřený dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi (31.08.2015)
Kdyľ cirkus světem táh (01.04.2015)
Jen „agenti“ a „blbci“ chtějí mír? (01.04.2015)
Jízda v protisměru (29.03.2015)
Vojenský průjezd nebo vojenský újezd? (29.03.2015)
Malá pastva pro oči z protestu na Václavském náměstí (29.03.2015)
SDS k akci americké armády (26.03.2015)
Zelené mozky na planetu ľab! (17.03.2015)
Mluviti stříbro,…… (31.01.2009)
Lidský řetěz proti základně v ČR (20.08.2008)
Maličkosti, nebo lži a arogance „mocných“? (28.03.2008)
Žádná raketa není mírová (27.03.2008)
Protestní alegorický pochod (13.03.2008)
Poučený laik se diví (03.03.2008)
Pomocný výsadek z Ameriky (21.01.2008)
Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku (23.12.2007)
Skoky na špek (29.10.2007)
Kuš pane Bush (05.08.2007)
Jazzová ministryně a přítel nejvěrnější (05.06.2007)
Bush do Prahy - my na Hradčany (03.06.2007)
Poselství pražské demonstraci (03.06.2007)
Bushovi pohunci z Česka (31.05.2007)
Celostátní demonstrace 26.května proti americké základně (24.05.2007)
Radaroví bojovníci, hrdinové těchto dní (27.03.2007)
Lidé v Trokavci řekli radarové základně jednoznačné ne (18.03.2007)
I vážné věci mají svou humornou stránku ... (08.03.2007)
RADAR je pozpátku RADAR (07.03.2007)
Radar je pro ČR věc zajímavá a vysoce prestižní (04.02.2007)
Pozvánka na shromáždění a pochod proti americkému radaru v ČR (28.01.2007)
PETICE za uspořádání referenda o umístění základny Národního raketového systému obrany Spojených států v České republice (28.01.2007)
W.: Hoši, děkujem. (24.01.2007)
Světlem proti tmě (04.09.2006)
USA navrhují evropský štít proti iránským raketám (25.05.2006)
Stanovisko SDS k budování raketové základny v ČR (12.07.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Vacek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.